Welkom op de genealogische website van

familie de Grijs-Alserda.

Op onze geheel vernieuwde website ziet u het resultaat van onze naspeuringen naar de geschiedenis van de families de Grijs en Alserda. De gegevens zijn nog lang niet compleet, en ook de website is nog in ontwikkeling. Mocht u aanvullende gegevens hebben, dan stellen wij uw aanvullingen zeer op prijs. Ook zijn wij op zoek naar foto’s, kranten-knipsels, bidprentjes etc, welke wij op de site mogen plaatsen. Voor uw aanvullingen en/of reacties op de website kunt u gebruik maken van het contact-formulier of het gastenboek. .
Johannes Henricus de Grijs (1741-1813} Zilversmid, echtgenoot van Johanna Maria van Alserda, zoon van Reinoldus de Grijs en Allegonda van Laar.. .
Johanna Maria van Alserda (1747-1809) Echtgenote van Johannes Henricus de Grijs, dochter van Gerhardus Alouisius van Alserda en Hiltje Helena van Alserda.
Familiegezichten zijn magische spiegels, kijkend naar mensen die bij ons horen, zien we het heden, verleden en toekomst. Gail Lumet Buckley.
© degrijs.deds.nl)

HEADING TEXT

subheading text eu aliqua id amet1 id commodor.

Normal Text proident excepteur cillum nostrud in ullamco, est exercitation voluptate nostrud minim. Dolor non minim exercitation labore deserunt excepteur sint excepteur. Ut labore cillum et elit occaecat est excepteur elit dolore, labore mollit. Tempor, ut dolore elit in dolore magna? Consequat lorem in? Aliquip ad in, cupidatat cillum dolor commodo. Ut eiusmod labore sed .
BUTTON TEXT BUTTON TEXT

Het geslacht de Grijs

Tegen het einde van de 17e eeuw kwamen Jan en

Matthias de Grijs uit Normandie naar Groningen. beide

waren zilversmid van beroep. Zij trouwden twee nichten

(?) Hiddincks uit de stad Groningen.. Over de familierelatie

van Jan en Matthias is niets naders bekend. Matthias

vestigde zich in de stad Groningen. Hij verkreeg door zijn

huwelijk in 1698 het klein-burgerrecht. Van hem of zijn

nakomelingen zijn geen stukken bewaard gebleven,

Het geslacht Alserda

De oudst bekende voorouder van de familie Alserda

“Jelte Lolles” woonde in Leeuwarden en was afkomstig uit

het in de voormalige gemeente Barradeel gelegen

Minnertsga. Hij tooide zich op het eind van zijn leven met

de familienaam Alserda. Van zijn vier kinderen kreeg

alleen de zoon Lollius nazaten. Deze Lollius vestigde zich

door huwelijk op het corpus de linde onder Marum.

Cornelius de Grijs

Cornelius Josephus de Grijs woonde in 1811, het jaar

waarin hij werd benoemd tot municipale raad van de

gemeente Marum, samen met zijn vrouw en schoon-

familie op de corpus de Linde, ten zuiden van het dorp

Marum. De aanduiding ‘’Corpus’’ wijst erop, dat hier

sprake is van voormalig kloosterbezit, in dit geval het

klooster Trimunt. De Linde was en zeer voorname

hofstede omringd door grachten.

De collectie

Door het overlijden van Wilhelmus Hendericus de Grijs

op 3 mei 1945, werd zijn op dezelfde dag verleden

testament bekrachtigd waarbij hij de in zijn bezit zijnde

familiepapieren aan het provinciaal archief in Groningen

vermaakte. Daar hij in zijn correspondentie met de rijks-

archivaris te Groningen het rijksarchief in de provincie

Groningen steeds met ‘’provinciaal archief’’ had betiteld,

werd de collectie nog in hetzelfde jaar door Cool, notaris

te IJsselstein aan de rijksarchivaris in de provincie

Groningen overgedragen.

Corpus de Linde

Een betekenis vam het woord corpus is kloosterbezit dat

door een klooster zelf wordt bewerkt. In het landschap

Vredewold, in het zuidwesten van de provincie

Groningen, lagen eertijds, evenals in de aangrenzende

delen van Friesland en Drenthe, uitgestrekte heidevelden.

Voor zover bekend werd in de 16e eeuw in dit gebied een

begin gemaakt met het in het groot ontginnen van de

daar liggende venen. In die tijd kocht de familie van

Ewsum daar een groot aantal heerden op, waaronder de

in het gelijknamige gebied gelegen heerd de Linde.

De collatierechten

Vanouds waren de collatierechten van Marum in het bezit

van de heer van Nienoord cq van de eigenaar van corpus

de Linde onder Marum. Na een groot aantal weder-

waardigheden, waar hier niet op wordt ingegaan, komt

het corpus in 1623 in het bezit van Jan Bezuin, laatst-

genoemde overleed in 1653. Zijn schoonzoon Emilius

Otthonides erfde het corpus, na diens overlijden in 1661

werd zijn dochter Magdalena erfgenaam.

Het familiewapen

Dit wapen, zonder helmteken en kleuraanduiding van de

adelaar, komt voor op een zegel van Cornelis Josephus

de Grijs (1771-1835) (RA Gronngen, inv522, nr.39)

Wapenvoerder is een kleinzoon van Willem de Grijs,

Winschoten (1697-1753).