Wapen: In goud een zwarte arend van

natuurlijke kleur met opgeheven vlucht.

rood gebekt en gepoot.

Helmteken: Twee schuin gekruiste

zilveren ciseleerhamers, goud gesteeld.

Dekkleden: Zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen -zonder helmteken en kleuraanduiding van de adelaar- komt voor op een zegel van Cornelis Josephus de Grijs (1771-1835). (RA Groningen, inv.522, nr.39). Wapenvoerder is een kleinzoon van Willem de Grijs, Winschoten (1697-1753). (Het wapen is in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie ingeschreven op verzoek van Femke Leonieke de Grijs, aan- vraagster stamt af van bovengenoemde Willem de Grijs, een zoon van Jan de Grijs (le Gris), uit Coutance (Normandië), zilversmid te Winschoten, begraven aldaar: 18 september 1730 gehuwd te Groningen 15 september 1694 met Geertruyt Hiddincks.).
(Lit: J.N.T. van Albada, inventaris van het familiearchief De Grijs-Alserda (Groningen 1972) I-61)
home