Genealogie familie de Grijs-Alserda.
Het geslacht Alserda

Wapen van het geslacht de Grijs

Kenmerken:

Wapen: In goud een zwarte

arend van natuurlijke kleur met

opgeheven vlucht. rood gebekt en

gepoot.

Helmteken: Twee schuin ge-

kruiste zilveren ciseleerhamers,

goud gesteeld.

Dekkleden: Zwart, gevoerd

van goud.

Dit wapen -zonder helmteken en kleuraanduiding van de adelaar- komt voor op een zegel van Cornelis Josephus de Grijs (1771-1835). (RA Groningen, inv.522, nr.39). Wapenvoerder is een kleinzoon van Willem de Grijs, Winschoten (1697-1753). (Het wapen is in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie inge- schreven op verzoek van Femke Leonieke de Grijs, aanvraagster stamt af van bovengenoemde Willem de Grijs, een zoon van Jan de Grijs (le Gris), uit Coutance (Normandiƫ), zilversmid te Winschoten, begraven aldaar: 18 september 1730 gehuwd te Groningen 15 september 1694 met Geertruyt Hiddincks.)

Beschrijving:
(Lit: J.N.T. van Albada, inventaris van het familiearchief De Grijs-Alserda (Groningen 1972) I-61)
Terug naar index > Terug naar index >