Genealogie familie de Grijs-Alserda.
Het geslacht Alserda

Wapen van het geslacht de Grijs

Kenmerken:

Wapen:  In goud een zwarte

arend van natuurlijke kleur met

opgeheven vlucht. rood gebekt en

gepoot.

Helmteken: Twee schuin ge-

kruiste zilveren ciseleerhamers,

goud gesteeld.

Dekkleden:  Zwart, gevoerd

van goud.

Dit wapen -zonder helmteken en   kleuraanduiding van de adelaar- komt voor op een zegel van Cornelis Josephus de Grijs  (1771-1835). (RA Groningen, inv.522, nr.39). Wapenvoerder is een kleinzoon van Willem  de  Grijs, Winschoten (1697-1753). (Het wapen is in het register van   familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie inge- schreven op verzoek van Femke  Leonieke de Grijs, aanvraagster  stamt af van bovengenoemde Willem de Grijs, een  zoon van Jan de Grijs (le Gris), uit Coutance   (NormandiĆ«), zilversmid te  Winschoten, begraven aldaar: 18 september 1730 gehuwd  te Groningen  15 september  1694 met  Geertruyt Hiddincks.) 

 

Beschrijving:
(Lit: J.N.T. van Albada, inventaris van het familiearchief De Grijs-Alserda (Groningen 1972) I-61)
Terug naar index > Terug naar index >