Parenteel van Jelte Lolles van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden)

1 Jelte Lolles van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) is geboren in 1606 in Minnertsga. Jelte is overleden in 1670, 63 of 64 jaar oud.
Beroep:
wijnkoper
Jelte trouwde met Idtie Feickes Camminga. Idtie is geboren in 1606 in Wirdum, dochter van Feicke Sickes Camminga en Imck Buckedr. Idtie is overleden in 1670, 63 of 64 jaar oud.
Kinderen van Jelte en Idtie:
1 Feico Jeltonis van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) [1.1]. Feico bleef ongehuwd.
Beroep:
advocaat voor het Hof van Friesland
Titel:
doctor in de rechten
2 Boëtius Jeltonis van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) [1.2]. Boëtius bleef ongehuwd.
Beroep:
advocaat
3 Jcobus Gellii van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) [1.3]. Jcobus bleef ongehuwd.
4 Lollius Gellii van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden), geboren in 1636 in Leeuwarden. Volgt 1.4.
1.4 Lollius Gellii van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) is geboren in 1636 in Leeuwarden, zoon van Jelte Lolles van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) (zie 1) en Idtie Feickes Camminga. Lollius is overleden in 1713, 76 of 77 jaar oud. Lollius trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 14-11-1659 in Marum met Magdalena Ottonides van de Linde, 13 of 14 jaar oud. Magdalena is geboren in 1645 in Leeuwarden, dochter van Aemilius Ottonides en Gesina Besuin. Magdalena is overleden in 1712, 66 of 67 jaar oud.
Kinderen van Lollius en Magdalena:
1 Emilius Franciscus van Alserda. Volgt 1.4.1.
2 Jeltje van Alserda [1.4.2].
3 Josine (gesina) van Alserda. Volgt 1.4.3.
4 Johannes van Alserda. Volgt 1.4.4.
5 Ytien Lolles van Alserda, geboren in 1671 in Marum. Volgt 1.4.5.
1.4.1 Emilius Franciscus van Alserda, zoon van Lollius Gellii van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) (zie 1.4) en Magdalena Ottonides van de Linde. Emilius trouwde op 23-09-1693 in Groningen met Johanna Maria Cloot. Johanna is een dochter van Johan Gerhard Cloot en Lamme Catharina Wilcken.
Kinderen van Emilius en Johanna:
1 Lamina Catharina van Alserda [1.4.1.1].
2 Jannes Gerardus van Alserda. Volgt 1.4.1.2.
3 Ferdinandus Albartus van Alserda [1.4.1.3].
4 Egbertus Josephus van Alserda. Volgt 1.4.1.4.
5 Arnoldus Ludowycus van Alserda [1.4.1.5], geboren in 1700 in Marum. Arnoldus is overleden op 27-09-1795 in Marum, 94 of 95 jaar oud.
6 Gerhardus Alouisius van Alserda, geboren op 15-04-1709 in Bedum. Volgt 1.4.1.6.
1.4.1.2 Jannes Gerardus van Alserda, zoon van Emilius Franciscus van Alserda (zie 1.4.1) en Johanna Maria Cloot. Jannes trouwde met Aleida Maria Salevelt.
Kinderen van Jannes en Aleida:
1 Wilhelmus Gerardus van Alserda [1.4.1.2.1], geboren in 1737 in Groningen. Hij is gedoopt op 24-09-1737 in Groningen.
2 Joanna Maria van Alserda, geboren op 05-08-1740 in Marum. Volgt 1.4.1.2.2.
1.4.1.2.2 Joanna Maria van Alserda is geboren op 05-08-1740 in Marum, dochter van Jannes Gerardus van Alserda (zie 1.4.1.2) en Aleida Maria Salevelt. Joanna is overleden in 1798 in Marum, 56 of 57 jaar oud. Joanna trouwde, 32 jaar oud, op 20-06-1773 in Ondervierum met Harmen Geerts Smit, 31 of 32 jaar oud. Harmen is geboren in 1741 in Onderwierum. Harmen is overleden in 1802 in Marum, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Joanna en Harmen:
1 Jan Gerardus Smit [1.4.1.2.2.1], geboren in 1775.
2 Gertrudis Smit [1.4.1.2.2.2], geboren in 1777.
3 Anna Maria Smit [1.4.1.2.2.3], geboren in 1779.
4 Johanna Smit [1.4.1.2.2.4], geboren in 1781.
1.4.1.4 Egbertus Josephus van Alserda, zoon van Emilius Franciscus van Alserda (zie 1.4.1) en Johanna Maria Cloot. Egbertus trouwde met Euphemia Jans.
Kind van Egbertus en Euphemia:
1 Aemilius Franciscus Arnoldus van Alserda [1.4.1.4.1], geboren op 23-01-1752 in Groningen.
1.4.1.6 Gerhardus Alouisius van Alserda is geboren op 15-04-1709 in Bedum, zoon van Emilius Franciscus van Alserda (zie 1.4.1) en Johanna Maria Cloot. Gerhardus trouwde, 33 jaar oud, op 26-04-1742 in Groningen met Hiltje Helena van Alserda, 17 jaar oud. Zie 1.4.4.1 voor persoonsgegevens van Hiltje.
Kinderen van Gerhardus en Hiltje:
1 Hutje Helena van Alserda. Volgt 1.4.1.6.1.
2 Joannes Ludovycus van Alserda [1.4.1.6.2], geboren op 13-05-1743.
3 Gesina Maria van Alserda, geboren op 18-12-1744 in Groningen. Volgt 1.4.1.6.3.
4 Johanna Maria van Alserda, geboren in 1747 in Marum. Volgt 1.4.1.6.4.
5 Joanna Magdalena van Alserda [1.4.1.6.5], geboren op 16-01-1748.
6 Joannes Gregorius van Alserda [1.4.1.6.6], geboren op 13-03-1752.
7 Emilius van Alserda [1.4.1.6.7], geboren op 11-03-1758.
1.4.1.6.1 Hutje Helena van Alserda, dochter van Gerhardus Alouisius van Alserda (zie 1.4.1.6) en Hiltje Helena van Alserda (zie 1.4.4.1). Hutje trouwde op 22-06-1781 in Aduard met A Leder. A is geboren in Leer (Oost Friesland).
1.4.1.6.3 Gesina Maria van Alserda is geboren op 18-12-1744 in Groningen, dochter van Gerhardus Alouisius van Alserda (zie 1.4.1.6) en Hiltje Helena van Alserda (zie 1.4.4.1). Gesina trouwde, 27 jaar oud, op 05-07-1772 in Marum met Jan Pieters van Veen.
Beroep:
beurtschipper
Kind van Gesina en Jan:
1 Gerardus Joannes van Veen, geboren op 21-09-1775 in Groningen. Volgt 1.4.1.6.3.1.
1.4.1.6.3.1 Gerardus Joannes van Veen is geboren op 21-09-1775 in Groningen, zoon van Jan Pieters van Veen en Gesina Maria van Alserda (zie 1.4.1.6.3). Gerardus is overleden op 19-02-1845 in Groningen, 69 jaar oud.
Beroep:
scheepskapitein
Gerardus trouwde, 40 jaar oud, op 18-01-1816 in Groningen met Helena Anna Suidman, 25 jaar oud. Helena is geboren op 10-06-1790 in Groningen, dochter van Joannes Suidman en Margaretha Post. Helena is overleden op 15-12-1851 in Groningen, 61 jaar oud.
Kind van Gerardus en Helena:
1 Johanna Maria van Veen [1.4.1.6.3.1.1], geboren op 01-11-1825 in Groningen. Johanna is overleden op 14-01-1843 in Groningen, 17 jaar oud.
1.4.1.6.4 Johanna Maria van Alserda is geboren in 1747 in Marum, dochter van Gerhardus Alouisius van Alserda (zie 1.4.1.6) en Hiltje Helena van Alserda (zie 1.4.4.1). Johanna is overleden op 16-01-1809 om 08:30 in Marum, 61 of 62 jaar oud. Johanna trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 19-09-1771 in Groningen met Joannes Henricus de Grijs, 29 jaar oud. Joannes is geboren op 28-11-1741 in Groningen, zoon van Renoldus de Grijs en Alegonda van Laar. Joannes is overleden in 1813 in Groningen, 70 of 71 jaar oud.
Beroep:
Zilversmit
Kinderen van Johanna en Joannes:
1 Reinoldus de Grijs [1.4.1.6.4.1], geboren op 13-07-1775 in Groningen. Reinoldus is overleden op 30-06-1837 in Assen, 61 jaar oud.
2 Helena Alegonda de Grijs, geboren op 16-11-1778 in Groningen. Volgt 1.4.1.6.4.2.
3 Allegonda de Grijs [1.4.1.6.4.3], geboren op 04-12-1784 in Groningen. Allegonda is overleden op 22-03-1815 in Groningen, 30 jaar oud.
1.4.1.6.4.2 Helena Alegonda de Grijs is geboren op 16-11-1778 in Groningen, dochter van Joannes Henricus de Grijs en Johanna Maria van Alserda (zie 1.4.1.6.4). Zij is gedoopt op 17-12-1778 in Groningen. Helena is overleden op 27-11-1845 in Assen, 67 jaar oud. Helena trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1805 in Marum met Cornelis Josephus de Grijs, 34 jaar oud. Cornelis is geboren op 26-04-1771 in Winschoten, zoon van Hendericus de Grijs en Femmegien Woldring. Hij is gedoopt op 29-04-1771 in Kleinemeer. Cornelis is overleden op 03-07-1835 in Marum, 64 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: [ vanaf 1798 verkozen tot sergeant: (- Akte waarbij de gecommitteerden uit de commissie belast met de algemene directie en organisatie der Bataafse Gewapende Burgerwacht voor de Provincie Stad en Lande verklaren dat Cornelis J.de Grijs te Winschoten verkozen is tot sergeant, 1798. ]
Beroep:
Zilversmid, later: Vervener/landbouwer
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Helena en Cornelis:
1 Jan Cornelis de Grijs [1.4.1.6.4.2.1].
2 Johannes Hendricus de Grijs, geboren op 27-09-1810 in Marum (Groningen). Volgt 1.4.1.6.4.2.2.
1.4.1.6.4.2.2 Johannes Hendricus de Grijs is geboren op 27-09-1810 om 07:00 in Marum (Groningen), zoon van Cornelis Josephus de Grijs en Helena Alegonda de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2). Johannes is overleden op 17-06-1877 in Assen, 66 jaar oud.
Beroep:
Voerman
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 22-03-1836 in Norg (Groningen) met Wilhelmina Hofstede, 31 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 04-04-1804 in Olst, dochter van Antonij Hofstede en Wilhelmina Wilhelmus (willems). Wilhelmina is overleden op 25-02-1895 in Bedum, 90 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1 Cornelis Josephus de Grijs, geboren op 31-12-1836 in Assen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.
2 Anthonius Johannes de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.2], geboren op 21-02-1839 in Assen. Anthonius is overleden op 03-01-1917 in Zuthpen, 77 jaar oud.
Notitie bij Anthonius: [Hij werd in 1874 pastoor van de parochie Beek. In 1885 diende hij een verzoek in om de kerkpatroon Sint-Martinus in Beek te mogen vervangen door de oorspronkelijke: Sint-Petrus in banden. Het verzoek heeft geen resultaat.]
Beroepen:
van 1874 tot 1891     Pastoor te Beek
vanaf 1891     Pastoor te Bedum
3 Leonardus Josephus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.3], geboren op 09-11-1841 in Assen. Leonardus is overleden op 14-02-1918 in Groningen, 76 jaar oud.
4 Johannes Wilhelmus de Grijs, geboren op 11-03-1844 in Assen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.
5 Josephus Johannes Wilhelmus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.5], geboren op 02-12-1847 in Assen. Josephus is overleden op 29-08-1854 in Assen, 6 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.1 Cornelis Josephus de Grijs is geboren op 31-12-1836 in Assen, zoon van Johannes Hendricus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2) en Wilhelmina Hofstede. Cornelis is overleden op 05-12-1878 in Zwolle, 41 jaar oud.
Beroep:
Postconducteur
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 06-07-1870 in Winschoten met Debora Rosalia Meijer, 21 jaar oud. Debora is geboren op 30-11-1848 in Scheemda, dochter van Bavo Bouwinus (bauginus) Meijer en Fenna Stoker. Debora is overleden op 17-02-1944 in IJsselstein, 95 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Debora:
1 Johannes Henderikus Anthonius de Grijs, geboren op 16-06-1871 in Winschoten. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.1.
2 Bavo Bouwinus de Grijs, geboren op 26-02-1874 in Winschoten. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.2.
3 Wilhelmus Henderikus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.3], geboren op 27-02-1874 in Winschoten. Wilhelmus is overleden op 03-05-1945 om 23:45 in IJsselstein, 71 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1945 in IJsselstein. Wilhelmus bleef ongehuwd.
Beroep:
Deken en Pastoor (Dekenaat montfoort/IJsselstein)
1.4.1.6.4.2.2.1.1 Johannes Henderikus Anthonius de Grijs is geboren op 16-06-1871 in Winschoten, zoon van Cornelis Josephus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1) en Debora Rosalia Meijer. Johannes is overleden op 13-05-1944 om 19:45 in Baarn, 72 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 19-08-1896 in Delft met Gerarda Maria Adriana van de Seijp, 23 jaar oud. Gerarda is geboren op 20-02-1873 in Bennebroek, dochter van Jacobus van de Seijp en Adriana van der Helm. Gerarda is overleden op 08-12-1959 in Nijkerk, 86 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gerarda:
1 Cornelis Josephus Maria de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.1.1], geboren op 16-06-1897 in Delft. Cornelis is overleden op 20-08-1917 in Maastricht, 20 jaar oud.
2 Catharina Berendina Antonia Maria de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.1.2], geboren op 27-03-1899 in Delft. Catharina is overleden op 10-09-1917 in Nijmegen, 18 jaar oud.
3 Bavo Wilhelmus Marie de Grijs, geboren op 21-12-1900 in Delft. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.1.3.
4 Anthonius Johannes Maria de Grijs, geboren op 14-10-1903 in Delft. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.1.4.
5 Wilhelmus Hendrikus Maria de Grijs, geboren op 18-12-1905 in Nijmegen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.1.5.
6 Jacobus Johannes Maria de Grijs, geboren op 11-04-1911 in Nijmegen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.1.6.
7 Johannes Henderikus Anthonius Maria de Grijs, geboren op 01-10-1912 in Nijmegen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.1.7.
8 Gerardus Maria Adrianus de Grijs, geboren op 22-06-1914 in Nijmegen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.1.8.
1.4.1.6.4.2.2.1.1.3 Bavo Wilhelmus Marie de Grijs is geboren op 21-12-1900 in Delft, zoon van Johannes Henderikus Anthonius de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.1) en Gerarda Maria Adriana van de Seijp. Bavo is overleden op 09-07-1976 in Nijmegen, 75 jaar oud. Hij is begraven in Nijmegen, RK-begraafplaats Jonkerbos.
Beroep:
monteur
Religie:
rk
Bavo trouwde, 27 jaar oud, op 03-08-1928 in Nijmegen met Geertruida Theodora Thijssen, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op 15-04-1901 in Nijmegen, dochter van Petrus Andreas Thijssen en Anna Hendrina Friederichs. Geertruida is overleden op 23-12-1974 in Groesbeek, 73 jaar oud. Zij is begraven in Nijmegen, RK-begraafplaats Jonkerbos.
Religie:
rk
Kind van Bavo en Geertruida:
1 Catharina Bernardina Antonia Maria de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.1.3.1], geboren in 1933 in Arnhem. Catharina is overleden op 14-01-1934 in Arnhem, 0 of 1 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.1.1.4 Anthonius Johannes Maria de Grijs is geboren op 14-10-1903 in Delft, zoon van Johannes Henderikus Anthonius de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.1) en Gerarda Maria Adriana van de Seijp. Anthonius is overleden op 12-10-1981 in Alkmaar, 77 jaar oud.
Beroep:
etaleur, Meteropnemer / incasseerder
Anthonius trouwde, 34 jaar oud, op 04-05-1938 in Delft met .Wilhelmina Cornelia Kortekaas, 25 jaar oud. .Wilhelmina is geboren op 09-01-1913 in Wassenaar, dochter van Theodorus Kortekaas en Johanna Maria van der Spek.
1.4.1.6.4.2.2.1.1.5 Wilhelmus Hendrikus Maria de Grijs is geboren op 18-12-1905 in Nijmegen, zoon van Johannes Henderikus Anthonius de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.1) en Gerarda Maria Adriana van de Seijp. Wilhelmus is overleden op 06-06-1983 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Beroep:
melkslijter
Wilhelmus trouwde, 31 jaar oud, op 20-05-1937 in Amsterdam met Adriana Maria Smits, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 19-02-1910 in Nederhorst den berg, dochter van Gijsbertus Andreas Smits en Beatrix Schrama. Adriana is overleden op 13-03-2001 in Amsterdam, 91 jaar oud. Zij is begraven op 20-03-2001 in Amsterdam, begraafplaats De Nieuwe Ooster. Adriana is weduwe van Cornelis Johannes Buijs (1908-1935), met wie zij trouwde op 29-12-1932 in Amsterdam.
Kinderen van Wilhelmus en Adriana:
1 Johannes Wilhelmus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.1.5.1], geboren op 01-03-1938 in Amsterdam. Johannes is overleden op 14-02-1996 in Amsterdam, 57 jaar oud. Hij is begraven op 20-02-1996 in Amsterdam, begraafplaats De Nieuwe Ooster.
2 Wilhelmus Adrianus Maria de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.1.5.2], geboren op 06-04-1946 in Amsterdam. Wilhelmus is overleden op 12-01-1979 in Amsterdam, 32 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.1.1.6 Jacobus Johannes Maria de Grijs is geboren op 11-04-1911 in Nijmegen, zoon van Johannes Henderikus Anthonius de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.1) en Gerarda Maria Adriana van de Seijp. Jacobus is overleden op 18-08-1982 in Hilversum, 71 jaar oud.
Beroep:
particulier chauffeur
Jacobus trouwde, 35 jaar oud, op 20-06-1946 in Purmerend met Catharina Elizabeth Horsmeier, 33 jaar oud. Catharina is geboren op 22-09-1912 in Purmerend, dochter van Arend Horsmeier en Antje Compaan. Catharina is overleden op 30-12-2001 in Blaricum, 89 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.1.1.7 Johannes Henderikus Anthonius Maria de Grijs is geboren op 01-10-1912 in Nijmegen, zoon van Johannes Henderikus Anthonius de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.1) en Gerarda Maria Adriana van de Seijp.
Beroep:
koopman in groenten en fruit
Johannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 06-01-1943 in Amsterdam met Adriana Siebert, 30 jaar oud. Adriana is geboren op 06-05-1912 in Leiden, dochter van Hendrik Johannes Siebert en Judith Jaspersen. Adriana is overleden op 23-05-1945 in Baarn, 33 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 33 jaar oud, na 1945 met Engelina Hendrika van Schaik, minstens 21 jaar oud. Engelina is geboren op 21-03-1924 in Soest. Engelina is overleden.
1.4.1.6.4.2.2.1.1.8 Gerardus Maria Adrianus de Grijs is geboren op 22-06-1914 in Nijmegen, zoon van Johannes Henderikus Anthonius de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.1) en Gerarda Maria Adriana van de Seijp. Gerardus trouwde, 35 jaar oud, op 28-08-1949 in Baarn met Hendrika Gerarda Krijnen, 27 jaar oud. Hendrika is geboren op 11-08-1922 in Baarn, dochter van Mewis Krijnen en Hendrika Johanna van Leek. Hendrika is overleden op 18-07-2004 in Eindhoven, 81 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.1.2 Bavo Bouwinus de Grijs is geboren op 26-02-1874 in Winschoten, zoon van Cornelis Josephus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1) en Debora Rosalia Meijer.
Beroep:
brievengaarder
Bavo:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 02-07-1904 in Veendam met Catharina Alida Kral, 36 jaar oud. Catharina is geboren op 06-07-1867 in Veendam, dochter van Harmannus Hinderikus Kral en Hillechien Timmer. Catharina is overleden op 02-10-1935 in Westerlee, 68 jaar oud.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op 27-12-1938 in Scheemda met Patronella Jorna, 64 jaar oud. Patronella is geboren op 31-08-1874 in Menaldumadeel, dochter van Johannes Jans Jorna en Elisabeth Cornelis van Dam. Patronella is overleden op 28-05-1939 in Epe, 64 jaar oud.
Kinderen van Bavo en Catharina:
1 Cornelis Josephus de Grijs, geboren op 04-05-1905 in Westerlee. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.2.1.
2 Herman Hendrik de Grijs, geboren op 08-03-1907 in Scheemda. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.2.2.
3 Debora Helena Anna de Grijs, geboren op 31-12-1911 in Westerlee. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.1.2.3.
1.4.1.6.4.2.2.1.2.1 Cornelis Josephus de Grijs is geboren op 04-05-1905 in Westerlee, zoon van Bavo Bouwinus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.2) en Catharina Alida Kral. Cornelis is overleden op 17-10-1996 in Westerlee, 91 jaar oud. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 06-06-1935 in Eindhoven met Maria Ursem, 31 jaar oud. Maria is geboren op 18-03-1904 in Heerhugowaard, dochter van Pieter Ursem en Aaltje Klaver.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Alida Catharina Debora de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.2.1.1], geboren op 21-06-1936 in Eindhoven. Alida is overleden op 05-07-1936 in Eindhoven, 14 dagen oud.
2 Catharina Akida de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.2.1.2], geboren op 21-06-1936 in Eindhoven. Catharina is overleden op 21-08-1936 in Eindhoven, 2 maanden oud.
3 NN de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.2.1.3], levenloos geboren kind, geboren op 23-03-1941 in Eindhoven.
4 Maria Anna de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.2.1.4], geboren op 26-03-1947 in Eindhoven. Maria is overleden op 29-03-1947 in Eindhoven, 3 dagen oud.
5 Wilhelmus Henricus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.1.2.1.5], geboren in 1949 in Eindhoven. Wilhelmus is overleden op 22-05-1957 in Weert, 7 of 8 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.1.2.2 Herman Hendrik de Grijs is geboren op 08-03-1907 in Scheemda, zoon van Bavo Bouwinus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.2) en Catharina Alida Kral. Herman is overleden op 16-02-1983 in Groningen, 75 jaar oud.
Beroep:
broodventer
Herman trouwde, 28 jaar oud, op 27-11-1935 in Veendam met Fennechiena Kalk, 26 jaar oud. Fennechiena is geboren op 28-12-1908 in Veendam, dochter van Fillipus Kalk en Zwaantje Haan. Fennechiena is overleden op 01-08-1994 in Groningen, 85 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.1.2.3 Debora Helena Anna de Grijs is geboren op 31-12-1911 in Westerlee, dochter van Bavo Bouwinus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.1.2) en Catharina Alida Kral. Debora is overleden op 06-06-1993 in Utrecht, 81 jaar oud. Debora trouwde, 31 jaar oud, op 23-04-1943 in Utrecht met Johan Herman Jacobs, 29 jaar oud. Johan is geboren op 14-04-1914 in Mijdrecht. Johan is overleden op 15-05-1998 in Utrecht, 84 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.4 Johannes Wilhelmus de Grijs is geboren op 11-03-1844 in Assen, zoon van Johannes Hendricus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2) en Wilhelmina Hofstede. Johannes is overleden op 24-12-1911 in Groningen, 67 jaar oud. Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 09-11-1873 in Assen met Maria Wilhelmina Hoefsloot, 22 jaar oud. Maria is geboren op 18-09-1851 in Assen, dochter van Hendrik Hoefsloot en Constancia Braake. Maria is overleden op 10-01-1935 in Sneek, 83 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Anthonius Johannes de Grijs, geboren op 06-01-1875 in Winschoten. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.1.
2 Henderikus Wilhelmus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.2], geboren op 14-12-1876 in Winschoten.
3 Wilhelmina Constantia de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.3], geboren op 18-07-1878 in Winschoten. Wilhelmina is overleden op 25-03-1950 in Drachten, 71 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
4 Constantia Wilhelmina (Zr. M. Gabriela) de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.4], geboren op 23-01-1881 in Winschoten. Constantia is overleden op 12-09-1964 in Ootmarsum, 83 jaar oud. Zij is begraven op 16-09-1964 in Ootmarsum, r.k. kerkhof.
Beroep:
kloosterzuster (ingetreden bij de zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort 15 september 1902.)
5 Nicolaas Petrus de Grijs, geboren op 04-10-1882 in Zutphen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.5.
6 Cornelia Josephina de Grijs, geboren op 01-10-1884 in Zutphen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.6.
7 Leonardus Josephus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.7], geboren op 13-08-1886 in Zutphen. Leonardus is overleden op 07-10-1887 in Zutphen, 1 jaar oud.
8 Leonardus Josephus de Grijs, geboren op 11-11-1887 in Zutphen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.8.
9 Bernardus Franciscus de Grijs, geboren op 08-01-1889 in Zwolle. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.9.
10 Petrus Michael de Grijs, geboren op 12-05-1891 in Zwolle. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.10.
1.4.1.6.4.2.2.4.1 Anthonius Johannes de Grijs is geboren op 06-01-1875 in Winschoten, zoon van Johannes Wilhelmus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4) en Maria Wilhelmina Hoefsloot. Anthonius is overleden op 21-06-1944 in Tjimahi (Indonesie), 69 jaar oud (oorzaak: gefusilleerd in een jappenkamp). Hij is begraven in Cimahi (indonesie), op het Nederlands ereveld Leuwigajah (vak I nummer 375).
Beroep:
eigenaar koffie/theeplantage
Anthonius:
(1) trouwde in Surabaja (Indonesie) met NN Berteling.
(2) trouwde, 61 of 62 jaar oud, in 1937 in Sukabumi (Indonesie) met Eleonora Adriana Muller, 26 of 27 jaar oud. Eleonora is geboren op 26-06-1910.
1.4.1.6.4.2.2.4.5 Nicolaas Petrus de Grijs is geboren op 04-10-1882 in Zutphen, zoon van Johannes Wilhelmus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4) en Maria Wilhelmina Hoefsloot. Nicolaas is overleden op 14-11-1968 in Groningen, 86 jaar oud.
Beroep:
Winkelier
Nicolaas trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1910 in Groningen met Johanna Maria Theodora der Kinderen, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 19-09-1879 in Leiden, dochter van Wilhelmus Jacobus Mattheus der Kinderen en Wilhelmina Johanna Catharina Muusers. Johanna is overleden op 15-10-1962 in Groningen, 83 jaar oud. Zij is begraven op 19-10-1962 in Groningen.
Kinderen van Nicolaas en Johanna:
1 Maria Wilhelmina de Grijs, geboren op 13-04-1911 in Groningen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.5.1.
2 Wilhelmus Jacobus Matthias de Grijs, geboren op 05-11-1914 in Groningen. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.5.2.
1.4.1.6.4.2.2.4.5.1 Maria Wilhelmina de Grijs is geboren op 13-04-1911 in Groningen, dochter van Nicolaas Petrus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4.5) en Johanna Maria Theodora der Kinderen. Maria is overleden op 05-08-2011 in Middelstum, 100 jaar oud. Zij is begraven op 12-08-2011 in Groningen. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1937 in Groningen met Dirk Albertus Meijer, 28 jaar oud. Dirk is geboren op 29-10-1908 in Groningen, zoon van Jan Meijer en Jantje Fabriek. Dirk is overleden op 11-02-1985 in Groningen, 76 jaar oud.
Beroep:
boekhouder
1.4.1.6.4.2.2.4.5.2 Wilhelmus Jacobus Matthias de Grijs is geboren op 05-11-1914 in Groningen, zoon van Nicolaas Petrus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4.5) en Johanna Maria Theodora der Kinderen. Wilhelmus is overleden op 12-02-1963 in Harmelen, 48 jaar oud.
Beroep:
eigenaar kapperszaak annex parfumeriezaak te groningen
Wilhelmus trouwde, 24 jaar oud, op 14-08-1939 in Groningen met Trijntje Brandsema, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 18-04-1916 in Groningen, dochter van Wilhelm Gerardus Brandsema en Leentje Swint.
1.4.1.6.4.2.2.4.6 Cornelia Josephina de Grijs is geboren op 01-10-1884 in Zutphen, dochter van Johannes Wilhelmus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4) en Maria Wilhelmina Hoefsloot. Cornelia is overleden op 23-03-1963 in Maastricht, 78 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1910 in Groningen met Ignatius de Jong, 25 jaar oud. Ignatius is geboren op 27-10-1884 in Sneek, zoon van Julius de Jong en Dorothea Kamstra. Ignatius is overleden op 02-02-1964 in Maastricht, 79 jaar oud.
Beroep:
boekhouder
1.4.1.6.4.2.2.4.8 Leonardus Josephus de Grijs is geboren op 11-11-1887 in Zutphen, zoon van Johannes Wilhelmus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4) en Maria Wilhelmina Hoefsloot. Leonardus is overleden op 17-04-1944 in Tjimahi (Indonesie), 56 jaar oud (oorzaak: gefusilleerd in een jappenkamp). Hij is begraven in Cimahi (indonesie), op het Nederlands ereveld Leuwigajah (vak II nummer 524). Leonardus trouwde, 25 jaar oud, op 24-09-1913 in Batavia (Ned. Indie) met Charlotte Victorine Ploegman, 19 jaar oud. Charlotte is geboren op 06-06-1894 in Tegal (Indonesie). Charlotte is overleden op 12-08-1948 in Den Haag, 54 jaar oud.
Kinderen van Leonardus en Charlotte:
1 Victor Johannes de Grijs, geboren op 01-06-1918 in Weltevreden (Batavia, Ned. Indie). Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.8.1.
2 Cecile maria de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.8.2], geboren op 25-04-1927 in Soerabaja (Indonesie). Cecile is overleden op 04-07-1993 in Hoofddorp, 66 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.4.8.1 Victor Johannes de Grijs is geboren op 01-06-1918 in Weltevreden (Batavia, Ned. Indie), zoon van Leonardus Josephus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4.8) en Charlotte Victorine Ploegman. Victor is overleden op 18-05-1987 in Gerona (Spanje), 68 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum (Noorder begraafplaats). Victor trouwde met Paula Gertrude Brodehl. Paula is geboren op 16-12-1914 in Magelang (Nederlands Indie). Paula is overleden op 17-10-2009 in Groningen (Verpleeghuis Maartenshof), 94 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21-10-2009 in Groningen.
1.4.1.6.4.2.2.4.9 Bernardus Franciscus de Grijs is geboren op 08-01-1889 in Zwolle, zoon van Johannes Wilhelmus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4) en Maria Wilhelmina Hoefsloot. Bernardus is overleden op 14-05-1965 in Noordwijkerhout, 76 jaar oud.
Beroep:
postbode
Bernardus trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1917 in Leiden met Johanna Cornelia Wilhelmina Der Kinderen, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 17-01-1892 in Leiden. Johanna is overleden op 16-01-1984 in Leiden, 91 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Johanna:
1 Theodorus Wilhelmus Mattheus de Grijs, geboren op 01-04-1918 in Utrecht. Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.9.1.
2 Leonardus Josephus de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.9.2], geboren in 1933 in Leiden. Leonardus is overleden op 17-03-1939 in Leiden, 5 of 6 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.4.9.1 Theodorus Wilhelmus Mattheus de Grijs is geboren op 01-04-1918 in Utrecht, zoon van Bernardus Franciscus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4.9) en Johanna Cornelia Wilhelmina Der Kinderen. Theodorus is overleden op 28-12-1998 in Heerlen, 80 jaar oud.
Kind van Theodorus uit onbekende relatie:
1 Judith de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.9.1.1], geboren op 05-06-1947 in Thorn. Judith is overleden op 27-01-1981 in Sittard, 33 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.4.10 Petrus Michael de Grijs is geboren op 12-05-1891 in Zwolle, zoon van Johannes Wilhelmus de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4) en Maria Wilhelmina Hoefsloot. Petrus is overleden op 25-01-1956 in Puntjak (Indonesie), 64 jaar oud.
Notitie bij Petrus: [Vanuit Nederland was Petrus op aanraden van zijn broer Leonardus naar Nederlands Indie gekomen waar diens schoonouders voor hem werk hadden op hun theeplantage op Java]
Beroep:
administateur op de theeplantage in de bergen boven soekaboemi
Petrus trouwde, 29 jaar oud, op 14-12-1920 in Soekaboemi (Indonesie) met Helena Christina Barbara Helleganger, 28 jaar oud. Helena is geboren op 12-03-1892 in Amsterdam, dochter van Antonius Julius Willebrordus Helleganger en Maria Wilhelmina van Rooijen. Helena is overleden op 17-07-1987, 95 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Helena:
1 NN de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.10.1].
2 NN de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.10.2].
3 Maria Wilhelmina de Grijs, geboren op 15-11-1921 in Bandoeng (Ned.Indie). Volgt 1.4.1.6.4.2.2.4.10.3.
4 Bertha Julia de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.10.4], geboren op 23-03-1926 in Soekaboemi (Ned. Indie). Bertha is overleden op 27-03-2010 in Purmerend, 84 jaar oud.
5 Jan Willem de Grijs [1.4.1.6.4.2.2.4.10.5], geboren op 28-12-1940 in Soerabaja (Nederlandsch Indië). Jan is overleden op 10-12-1948 in Medan (Indonesie), 7 jaar oud.
1.4.1.6.4.2.2.4.10.3 Maria Wilhelmina de Grijs is geboren op 15-11-1921 in Bandoeng (Ned.Indie), dochter van Petrus Michael de Grijs (zie 1.4.1.6.4.2.2.4.10) en Helena Christina Barbara Helleganger. Maria is overleden in Zuid Afrika. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1946 in Batavia (Ned. Indie) met Alexander Antoon Verheijen, 27 jaar oud. Alexander is geboren op 06-06-1918 in Batavia (Ned. Indie).
1.4.3 Josine (gesina) van Alserda, dochter van Lollius Gellii van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) (zie 1.4) en Magdalena Ottonides van de Linde. Josine bleef kinderloos. Josine trouwde op 17-07-1718 in Marum met Hans Meinderts Bootsma. Hans is geboren in Rinsumageest, zoon van Meynert Hanses Bootsma en Rinck Upckes.
1.4.4 Johannes van Alserda, zoon van Lollius Gellii van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) (zie 1.4) en Magdalena Ottonides van de Linde. Johannes trouwde op 20-06-1723 in Marum met Hillechien Bosman, 27 jaar oud. Hillechien is geboren op 01-03-1696 in Marum, dochter van Hendrik Bosman en Jantien Teijes.
Kind van Johannes en Hillechien:
1 Hiltje Helena van Alserda, geboren op 30-04-1724 in Marum. Volgt 1.4.4.1.
1.4.4.1 Hiltje Helena van Alserda is geboren op 30-04-1724 in Marum, dochter van Johannes van Alserda (zie 1.4.4) en Hillechien Bosman. Hiltje trouwde, 17 jaar oud, op 26-04-1742 in Groningen met Gerhardus Alouisius van Alserda, 33 jaar oud. Zie 1.4.1.6 voor persoonsgegevens van Gerhardus.
Kinderen van Hiltje en Gerhardus: zie 1.4.1.6.
1.4.5 Ytien Lolles van Alserda is geboren in 1671 in Marum, dochter van Lollius Gellii van Alserda (ab Alzerda, van Leeuwarden) (zie 1.4) en Magdalena Ottonides van de Linde. Ytien trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-03-1694 in Grootegast met Pieters Weits, 23 of 24 jaar oud. Pieters is geboren in 1670 in Marum, zoon van Peter Wyedts en Grietien Tierts Rickerda.
Kinderen van Ytien en Pieters:
1 Hendrik Weits [1.4.5.1], geboren op 03-06-1694 in Marum.
2 Henricus Weits [1.4.5.2], geboren op 05-01-1697 in Bedum.
3 Gerardus Weits [1.4.5.3], geboren op 07-05-1699 in Bedum.
4 Jacobus Weits, geboren op 26-03-1702 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.
5 Johannes Weits, geboren in 1704 in Marum. Volgt 1.4.5.5.
1.4.5.4 Jacobus Weits is geboren op 26-03-1702 in Noordwijk, zoon van Pieters Weits en Ytien Lolles van Alserda (zie 1.4.5). Jacobus is overleden in 1748 in Noordwijk, 44 of 45 jaar oud. Jacobus trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1735 met Ykje Berends, 31 of 32 jaar oud. Ykje is geboren in 1703 in Noordwijk, dochter van Albert Berends en Engeltje Alberts. Ykje is overleden in 1761 in Noordwijk (GR), 57 of 58 jaar oud. Ykje trouwde voorheen met Tiemen Jacobs (ovl. 1768).
Kinderen van Jacobus en Ykje:
1 Berend Jacobs Alserda, geboren op 01-01-1736 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.1.
2 Engeltje Jacobs (Alserda), geboren op 12-10-1738 in Marum/Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.2.
3 Weit Jacobs Alserda, geboren op 16-09-1742 in Marum/Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.
4 Itje Jacobs, geboren op 18-09-1746 in Marum/Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.4.
1.4.5.4.1 Berend Jacobs Alserda is geboren op 01-01-1736 in Lucaswolde, zoon van Jacobus Weits (zie 1.4.5.4) en Ykje Berends. Berend is overleden in 11-1795 in Noorddijk, 59 jaar oud. Berend trouwde, 27 jaar oud, op 01-05-1763 in Noordwijk met Jantje Hendriks, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 01-01-1739 in Nuis, dochter van Hendrik Edsges en Eetje Douwes. Jantje is overleden op 11-05-1820 in Marum, 81 jaar oud.
Kinderen van Berend en Jantje:
1 Jacob Berends Alserda, geboren op 29-01-1764 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.
2 Yktje Berends Alserda [1.4.5.4.1.2], geboren op 20-10-1765 in Marum.
3 Hindrik Douwes Alserda [1.4.5.4.1.3], geboren op 23-11-1766.
4 Douwe Berends Alserda, geboren op 28-01-1770 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.4.
5 Ykje Berends Alserda [1.4.5.4.1.5], geboren op 02-02-1772 in Marum.
6 Ytje Berends Alserda [1.4.5.4.1.6], geboren op 10-01-1774 in Marum.
7 Ytje Berends Alserda, geboren op 21-04-1776 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.7.
8 Engeltje Berends Alserda [1.4.5.4.1.8], geboren op 03-01-1779 in Noordwijk.
9 Weit Berends Alserda [1.4.5.4.1.9], geboren op 27-05-1781 in Noordwijk. Weit is overleden op 23-11-1854 in Marum, 73 jaar oud.
1.4.5.4.1.1 Jacob Berends Alserda is geboren op 29-01-1764 in Marum, zoon van Berend Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.1) en Jantje Hendriks. Jacob is overleden op 21-03-1848 in Marum, 84 jaar oud. Jacob trouwde, 56 jaar oud, op 21-04-1820 in Marum met Anna Catharina Bosman, 42 jaar oud. Anna is geboren op 29-06-1777 in Marum, dochter van Martinus Bosman en Reintje Berends. Anna is overleden op 10-10-1860 in Marum, 83 jaar oud. Anna is weduwe van Derk Hanses.
Kinderen van Jacob en Anna:
1 Jantje Alserda, geboren op 23-02-1822 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.
2 Berend Alserda [1.4.5.4.1.1.2], geboren in 1824 in Marum. Berend is overleden op 08-12-1866 in Marum, 41 of 42 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1 Jantje Alserda is geboren op 23-02-1822 in Marum, dochter van Jacob Berends Alserda (zie 1.4.5.4.1.1) en Anna Catharina Bosman. Jantje is overleden op 06-03-1903 in Marum, 81 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1845 in Marum met Jan Heuker, 20 jaar oud. Jan is geboren op 10-07-1824 in Marum, zoon van Jan Egberts Heuker en Trientje Willems. Jan is overleden op 23-05-1905 in Marum, 80 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Jantje en Jan:
1 Trientje Heuker, geboren op 28-08-1845 in Tolbert. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.1.
2 Jakob Heuker, geboren op 04-12-1846 in Midwolde. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.
3 Jan Heuker, geboren op 13-03-1849 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.3.
4 Anna Catharina Heuker, geboren op 01-03-1852 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.4.
5 Egbert Heuker, geboren in 1858 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.5.
6 Wijbe Heuker, geboren op 26-09-1859 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.6.
7 Weit Heuker, geboren op 21-06-1861 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.7.
8 Reina Heuker, geboren op 05-11-1862 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.8.
1.4.5.4.1.1.1.1 Trientje Heuker is geboren op 28-08-1845 in Tolbert, dochter van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Trientje is overleden op 17-03-1883 in Marum, 37 jaar oud. Trientje trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1872 in Marum met Eeuwe de Boer, 34 jaar oud. Eeuwe is geboren op 26-06-1837 in Marum, zoon van Edsge Eeuwes de Boer en Geertje Jacobs Helder. Eeuwe is overleden op 13-08-1876 in Marum, 39 jaar oud.
Beroep:
grutter
Kinderen van Trientje en Eeuwe:
1 Jantje de Boer, geboren op 23-02-1873 in De Wilp. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.1.1.
2 Edsge de Boer, geboren op 12-02-1874 in De Wilp. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.1.2.
3 Jan de Boer, geboren op 08-05-1875 in De Wilp. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.1.3.
1.4.5.4.1.1.1.1.1 Jantje de Boer is geboren op 23-02-1873 in De Wilp, dochter van Eeuwe de Boer en Trientje Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.1). Jantje is overleden op 14-12-1932 in Marum, 59 jaar oud. Jantje trouwde, 29 jaar oud, op 10-05-1902 in Marum met Berend Stuivinga, 31 jaar oud. Berend is geboren op 14-04-1871 in De Wilp, zoon van Johannes Stuivinga en Dieuwke Heidema. Berend is overleden op 05-12-1939 in Marum, 68 jaar oud. Berend trouwde later op 30-12-1933 in Marum met Aaltje Nijboer (1874-1960).
1.4.5.4.1.1.1.1.2 Edsge de Boer is geboren op 12-02-1874 in De Wilp, zoon van Eeuwe de Boer en Trientje Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.1). Edsge is overleden op 01-05-1942 in Zevenhuizen, 68 jaar oud. Edsge trouwde, 33 jaar oud, op 24-05-1907 in Marum met Janke van der Velde, 25 jaar oud. Janke is geboren op 03-02-1882 in Marum, dochter van Wiebe van der Velde en Gezina Bloem. Janke is overleden op 04-06-1966 in Zevenhuizen, 84 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.1.3 Jan de Boer is geboren op 08-05-1875 in De Wilp, zoon van Eeuwe de Boer en Trientje Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.1). Jan is overleden op 20-03-1923 in Norg, 47 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 07-06-1902 in Hoogkerk met Durkje Amsing, 21 jaar oud. Durkje is geboren op 23-10-1880 in Leegkerk, dochter van Abraham Amsing en Hendrikje ten Hoor. Durkje is overleden op 03-07-1954 in Haulerwijk, 73 jaar oud.
Kinderen van Jan en Durkje:
1 Trientje de Boer, geboren op 28-08-1903 in Hoogkerk. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.1.3.1.
2 Abraham de Boer [1.4.5.4.1.1.1.1.3.2], geboren op 19-11-1904 in Hoogkerk.
3 Reina de Boer [1.4.5.4.1.1.1.1.3.3], geboren op 18-05-1922 in Norg. Reina is overleden op 08-11-1923 in Norg, 1 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.1.3.1 Trientje de Boer is geboren op 28-08-1903 in Hoogkerk, dochter van Jan de Boer (zie 1.4.5.4.1.1.1.1.3) en Durkje Amsing. Trientje is overleden op 31-01-1940 in Hoogkerk, 36 jaar oud. Trientje trouwde, 18 jaar oud, op 07-07-1922 in Ooststellingwerf met Egbert Dijkstra, 22 jaar oud. Egbert is geboren op 29-03-1900 in Haulerwijk, zoon van Pieter Dijkstra en Eltje Britstra.
1.4.5.4.1.1.1.2 Jakob Heuker is geboren op 04-12-1846 in Midwolde, zoon van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Jakob is overleden op 07-05-1926 in Midwolde, 79 jaar oud. Jakob:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1871 in Marum met Antje Renkema, 20 jaar oud. Antje is geboren op 06-03-1851 in Marum, dochter van Ebbel Lubbes Renkema en Aaltje Lubbes Renkema. Antje is overleden op 24-04-1879 in Marum, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 26-07-1879 in Marum met Jantje Renkema, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 17-02-1859 in Marum, dochter van Ebbel Lubbes Renkema en Aaltje Lubbes Renkema. Jantje is overleden op 06-11-1921 in Zevenhuizen, 62 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Antje:
1 Jan Heuker [1.4.5.4.1.1.1.2.1], geboren op 19-10-1871 in Marum. Jan is overleden op 15-11-1871 in Marum, 27 dagen oud.
2 NN Heuker [1.4.5.4.1.1.1.2.2], levenloos geboren zoon, geboren op 09-09-1872 in Marum.
3 Ebbel Heuker, geboren op 15-09-1875 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.3.
Kinderen van Jakob en Jantje:
4 Berend Heuker, geboren op 29-05-1881 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.4.
5 Anne Heuker, geboren op 18-07-1884 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.5.
6 Jantje Heuker, geboren op 11-12-1888 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.6.
7 Aaltje Heuker, geboren op 18-07-1894 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.7.
8 Antje Heuker, geboren op 06-03-1904 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.8.
1.4.5.4.1.1.1.2.3 Ebbel Heuker is geboren op 15-09-1875 in Marum, zoon van Jakob Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.2) en Antje Renkema. Ebbel is overleden op 29-08-1906 in Tolbert, 30 jaar oud. Ebbel trouwde, 28 jaar oud, op 30-04-1904 in Marum met Martje de Boer, 20 jaar oud. Martje is geboren op 16-03-1884 in Noordwijk, dochter van Pieter de Boer en Riemkje Bosklopper.
1.4.5.4.1.1.1.2.4 Berend Heuker is geboren op 29-05-1881 in Marum, zoon van Jakob Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.2) en Jantje Renkema. Berend is overleden op 27-05-1948 in Nuis, 66 jaar oud. Berend trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1907 in Marum met Janneke Dijk, 22 jaar oud. Janneke is geboren op 02-01-1885 in Nuis, dochter van Willem Dijk en Jantje Veen. Janneke is overleden op 29-09-1971 in Nuis, 86 jaar oud.
Kinderen van Berend en Janneke:
1 Jakob Heuker [1.4.5.4.1.1.1.2.4.1], geboren op 07-01-1909 in Marum. Jakob is overleden op 11-10-1938 in Groningen, 29 jaar oud.
2 Willem Heuker [1.4.5.4.1.1.1.2.4.2], geboren in 01-1910 in Nuis. Willem is overleden op 11-04-1911 in Nuis, 1 jaar oud.
3 Johannes Heuker [1.4.5.4.1.1.1.2.4.3], geboren op 11-12-1915 in Nuis. Johannes is overleden op 02-02-1924 in Groningen, 8 jaar oud.
4 NN Heuker [1.4.5.4.1.1.1.2.4.4], levenloos geboren zoon, geboren op 11-01-1917 in Nuis.
1.4.5.4.1.1.1.2.5 Anne Heuker is geboren op 18-07-1884 in Marum, zoon van Jakob Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.2) en Jantje Renkema. Anne is overleden op 04-10-1968 in Boerakker, 84 jaar oud. Anne trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1912 in Leek met Emke Wagenaar, 24 jaar oud. Emke is geboren op 08-05-1888 in Zevenhuizen, dochter van Auke Wagenaar en Roelfke Vogelzang. Emke is overleden op 22-11-1984 in Marum, 96 jaar oud.
Kinderen van Anne en Emke:
1 Jacoba Heuker, geboren op 14-07-1917 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.2.5.1.
2 Roelf Heuker [1.4.5.4.1.1.1.2.5.2], geboren op 15-12-1921 in Marum. Roelf is overleden op 09-09-1940 in Groningen, 18 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.2.5.1 Jacoba Heuker is geboren op 14-07-1917 in Niebert, dochter van Anne Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.2.5) en Emke Wagenaar. Jacoba is overleden op 31-10-2005 in Nuis, 88 jaar oud. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 17-10-1942 in Marum met Roelf Rosema, 19 jaar oud. Roelf is geboren op 06-02-1923 in Nuis, zoon van Arend Rosema en Antje Wagenaar. Roelf is overleden op 20-02-1982 in Nuis, 59 jaar oud.
Beroep:
timmerman
1.4.5.4.1.1.1.2.6 Jantje Heuker is geboren op 11-12-1888 in Marum, dochter van Jakob Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.2) en Jantje Renkema. Jantje is overleden op 11-12-1972 in Jonkersvaart, 84 jaar oud. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 22-11-1913 in Marum met Hendrik Ausma, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-12-1887 in Nuis, zoon van Sipke Ausma en Aukje Renkema. Hendrik is overleden op 25-07-1956 in Jonkersvaart, 68 jaar oud.
Kind van Jantje en Hendrik:
1 Sipke Ausma [1.4.5.4.1.1.1.2.6.1], geboren in 1921 in Zevenhuizen. Sipke is overleden op 22-04-1922 in Zevenhuizen, 0 of 1 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.2.7 Aaltje Heuker is geboren op 18-07-1894 in Marum, dochter van Jakob Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.2) en Jantje Renkema. Aaltje is overleden op 29-06-1967 in Roden, 72 jaar oud. Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op 23-05-1913 in Marum met Jan de Boer, 30 jaar oud. Jan is geboren op 03-10-1882 in Nuis, zoon van Jannes de Boer en Janke de Boer. Jan is overleden op 07-09-1957 in Groningen, 74 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.2.8 Antje Heuker is geboren op 06-03-1904 in Marum, dochter van Jakob Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.2) en Jantje Renkema. Antje is overleden op 24-03-1931 in Groningen, 27 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1929 in Leek met Andries van Veen, 22 jaar oud. Andries is geboren op 20-06-1906 in Marum, zoon van Salomon Pieters van Veen en Trientje Veenema. Andries is overleden op 15-06-2001 in Winschoten, 94 jaar oud. Andries trouwde later op 09-05-1936 in Leek met Grietje Kies (1905-1968). Andries trouwde later op 08-12-1975 in Vries met Martje Jager (1934-1997).
1.4.5.4.1.1.1.3 Jan Heuker is geboren op 13-03-1849 in Marum, zoon van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Jan is overleden op 03-05-1909 in De Wilp, 60 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 35 jaar oud, op 05-04-1884 in Marum met Jantje Faber, 31 jaar oud. Jantje is geboren op 15-02-1853 in De Wilp, dochter van Jitse Geerts Faber en Juliana Taedes de Jong. Jantje is overleden op 05-10-1920 in De Wilp, 67 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Jitze Heuker [1.4.5.4.1.1.1.3.1], geboren in 1876 in De Wilp. Jitze is overleden op 12-02-1893 in De Wilp, 16 of 17 jaar oud.
2 Jantje Heuker [1.4.5.4.1.1.1.3.2], geboren op 13-01-1890 in De Wilp. Jantje is overleden op 28-03-1921 in De Wilp, 31 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.4 Anna Catharina Heuker is geboren op 01-03-1852 in Marum, dochter van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Anna is overleden op 01-01-1892 in Marum, 39 jaar oud. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 02-05-1879 in Marum met Tjalling Bouma, 27 jaar oud. Tjalling is geboren op 12-04-1852 in Ureterp, zoon van Pieter Riemers Bouma en Aaltje Kornelis de Boer. Tjalling is overleden op 08-03-1934 in Opsterland, 81 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Anna en Tjalling:
1 Jantje Bouma, geboren op 03-12-1879 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.4.1.
2 Aaltje Bouma, geboren op 03-04-1881 in Opsterland. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.4.2.
3 Pieter Bouma, geboren op 07-10-1882 in De Wilp. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.4.3.
4 Jannes Bouma, geboren op 15-06-1885 in De Wilp. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.4.4.
5 Jakob Bouma, geboren op 16-05-1890 in De Wilp. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.4.5.
1.4.5.4.1.1.1.4.1 Jantje Bouma is geboren op 03-12-1879 in Marum, dochter van Tjalling Bouma en Anna Catharina Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.4). Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1901 in Smallingerland met Sjirk Sietzema, 25 jaar oud. Sjirk is geboren op 06-10-1875 in Boornbergum, zoon van Jan Sietzema en Geertje Douna. Sjirk is overleden op 20-06-1936 in Groningen, 60 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kind van Jantje en Sjirk:
1 Tjalling Sietzema, geboren op 23-01-1902 in Boornbergum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.4.1.1.
1.4.5.4.1.1.1.4.1.1 Tjalling Sietzema is geboren op 23-01-1902 in Boornbergum, zoon van Sjirk Sietzema en Jantje Bouma (zie 1.4.5.4.1.1.1.4.1). Tjalling is overleden op 16-12-1969 in Bakkeveen, 67 jaar oud. Tjalling trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1922 in Opsterland met Trijntje Meyer, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 08-02-1901 in Siegerswoude, dochter van Hendrik Meyer en Antje van der Harst. Trijntje is overleden op 25-11-1969 in Bakkeveen, 68 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.4.2 Aaltje Bouma is geboren op 03-04-1881 in Opsterland, dochter van Tjalling Bouma en Anna Catharina Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.4). Aaltje is overleden op 21-12-1918 in De Wilp, 37 jaar oud. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 12-02-1904 in Opsterland met Jacob Zwaanstra, 21 jaar oud. Jacob is geboren op 20-10-1882 in Siegerswoude, zoon van Roelf Zwaanstra en Henke Visser. Jacob is overleden op 04-06-1975 in De Wilp, 92 jaar oud. Jacob trouwde later op 12-05-1921 in Opsterland met Klaasje Berkenbosch (1883-1975).
Beroep:
arbeider
Kind van Aaltje en Jacob:
1 Tjalling Zwaanstra [1.4.5.4.1.1.1.4.2.1], geboren op 05-05-1904 in De Wilp. Tjalling is overleden op 31-03-1910 in Opsterland, 5 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.4.3 Pieter Bouma is geboren op 07-10-1882 in De Wilp, zoon van Tjalling Bouma en Anna Catharina Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.4). Pieter is overleden op 07-01-1962 in De Wilp, 79 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1908 in Marum met Geeske Nijhof, 27 jaar oud. Geeske is geboren op 19-11-1880 in Siegerswoude, dochter van Hendrik Wiebrens Nijhof en Baukje Wierds Veenstra. Geeske is overleden op 07-07-1957 in De Wilp, 76 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.4.4 Jannes Bouma is geboren op 15-06-1885 in De Wilp, zoon van Tjalling Bouma en Anna Catharina Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.4). Jannes is overleden op 23-01-1969 in Siegerswoude, 83 jaar oud. Jannes trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1910 in Opsterland met Grietje de Jong, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 13-12-1886 in Siegerswoude. Grietje is overleden op 05-01-1973 in Siegerswoude, 86 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.4.5 Jakob Bouma is geboren op 16-05-1890 in De Wilp, zoon van Tjalling Bouma en Anna Catharina Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.4). Jakob is overleden op 08-01-1952 in Ureterp, 61 jaar oud. Jakob trouwde, 24 jaar oud, op 29-05-1914 in Opsterland met Janna van Houten, 19 jaar oud. Janna is geboren op 07-01-1895 in Garijp, dochter van Anne Sybes van Houten en Pietertje Postma. Janna is overleden op 16-05-1978 in Ureterp, 83 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.5 Egbert Heuker is geboren in 1858 in Marum, zoon van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Egbert is overleden op 10-01-1935 in Marum, 76 of 77 jaar oud. Egbert trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 18-09-1886 in Marum met Aaltje Alkema, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 19-01-1867 in Zuidhorn, dochter van Jan Alkema en Jantje Bakker. Aaltje is overleden op 26-11-1906 in Marum, 39 jaar oud.
Kinderen van Egbert en Aaltje:
1 Jantje Heuker, geboren op 19-11-1886 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.5.1.
2 Jan Heuker, geboren op 20-12-1888 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.5.2.
3 Jakob Heuker, geboren op 06-08-1891 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.5.3.
4 NN Heuker [1.4.5.4.1.1.1.5.4], levenloos geboren zoon, geboren op 20-10-1893 in Marum.
5 Popke Heuker, geboren op 26-01-1896 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.5.5.
6 Berend Heuker, geboren op 09-10-1900 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.5.6.
1.4.5.4.1.1.1.5.1 Jantje Heuker is geboren op 19-11-1886 in Marum, dochter van Egbert Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.5) en Aaltje Alkema. Jantje is overleden op 13-12-1944 in Marum, 58 jaar oud. Jantje trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1913 in Marum met Heerke Posthumus, 24 jaar oud. Heerke is geboren op 30-07-1888 in Siegerswoude, zoon van Hinne Gerbens Posthumus en Feikje Heerkes Nijboer. Heerke is overleden op 08-08-1965 in Drachten, 77 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Heerke:
1 Feikje Posthumus, geboren in 1914 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.5.1.1.
2 Egbert Posthumus [1.4.5.4.1.1.1.5.1.2], geboren op 11-03-1915 in Marum. Egbert is overleden op 19-07-1934 in Groningen, 19 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.5.1.1 Feikje Posthumus is geboren in 1914 in Marum, dochter van Heerke Posthumus en Jantje Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.5.1). Feikje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 19-05-1936 in Marum met Johannes Balk, 37 jaar oud. Johannes is geboren op 26-12-1898 in Lagemeeden, zoon van Hilbrand Balk en Ebeltje Stuivinga. Johannes is overleden op 09-12-1960 in Leek, 61 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.5.2 Jan Heuker is geboren op 20-12-1888 in Grootegast, zoon van Egbert Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.5) en Aaltje Alkema. Jan is overleden op 15-10-1968 in Drachten, 79 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1914 in Marum met Auktje Ausma, 21 jaar oud. Auktje is geboren op 03-10-1892 in Marum, dochter van Jan Ausma en Fenna Stoffers. Auktje is overleden op 10-03-1968 in Drachten, 75 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.5.3 Jakob Heuker is geboren op 06-08-1891 in Doezum, zoon van Egbert Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.5) en Aaltje Alkema. Jakob is overleden op 16-05-1971 in Marum, 79 jaar oud. Jakob trouwde, 26 jaar oud, op 15-12-1917 in Marum met Janke Meinema, 18 jaar oud. Janke is geboren op 22-04-1899 in Tolbert, dochter van Meerten Tunnis Meinema en Trientje de Jong. Janke is overleden op 21-12-1984 in Marum, 85 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Janke:
1 Aaltje Heuker [1.4.5.4.1.1.1.5.3.1], geboren op 23-05-1918 in Niebert. Aaltje is overleden op 09-06-1950 in Marum, 32 jaar oud.
2 Jantje Heuker [1.4.5.4.1.1.1.5.3.2], geboren in 06-1922 in Niebert. Jantje is overleden op 24-07-1922 in Niebert, 1 maand oud.
3 Jannie Heuker [1.4.5.4.1.1.1.5.3.3], geboren in 05-1945 in Marum. Jannie is overleden op 25-01-1946 in Marum, 8 maanden oud.
1.4.5.4.1.1.1.5.5 Popke Heuker is geboren op 26-01-1896 in Noordwijk, zoon van Egbert Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.5) en Aaltje Alkema. Popke trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1918 in Marum met Wietske Turksma, 19 jaar oud. Wietske is geboren op 28-04-1899 in Zevenhuizen, dochter van Cornelis Turksma en Erretje Postema.
Kinderen van Popke en Wietske:
1 Egbert Heuker [1.4.5.4.1.1.1.5.5.1], geboren in 01-1920 in Marum. Egbert is overleden op 08-07-1920 in Marum, 6 maanden oud.
2 NN Heuker [1.4.5.4.1.1.1.5.5.2], levenloos geboren dochter, geboren op 30-05-1922 in De Wilp.
3 Aaltje Heuker [1.4.5.4.1.1.1.5.5.3], geboren in 10-1925 in Marum. Aaltje is overleden op 29-06-1926 in Marum, 8 maanden oud.
1.4.5.4.1.1.1.5.6 Berend Heuker is geboren op 09-10-1900 in Noordwijk, zoon van Egbert Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.5) en Aaltje Alkema. Berend is overleden op 28-04-1969 in Nuis, 68 jaar oud. Berend trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1922 in Marum met Grietje Cuperij, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 06-04-1897 in Nuis, dochter van Klaas Cuperij en Hiltje de Boer. Grietje is overleden op 14-12-1993 in Marum, 96 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.6 Wijbe Heuker is geboren op 26-09-1859 in Marum, zoon van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Wijbe is overleden op 02-08-1934 in Marum, 74 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Wijbe trouwde, 56 jaar oud, op 22-09-1916 in Marum met Klaaske Pijpstra, 31 jaar oud. Klaaske is geboren op 14-11-1884 in Odoorn, dochter van Johannes Pijpker en Grietje Duursma. Klaaske is overleden op 22-10-1952 in De Wilp, 67 jaar oud.
Beroep:
huishoudster
1.4.5.4.1.1.1.7 Weit Heuker is geboren op 21-06-1861 in Marum, zoon van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Weit is overleden op 16-01-1914 in Noordwijk, 52 jaar oud. Weit trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1889 in Marum met Aaltje de Boer, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 09-08-1867 in Marum, dochter van Gerben de Boer en Hiltje Hofstee. Aaltje is overleden op 11-04-1942 in Niebert, 74 jaar oud.
Kinderen van Weit en Aaltje:
1 Jan Heuker, geboren op 08-07-1890 in Marum. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.7.1.
2 Gerben Heuker, geboren op 16-08-1891 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.7.2.
3 Hillebrand Heuker, geboren op 15-12-1894 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.7.3.
1.4.5.4.1.1.1.7.1 Jan Heuker is geboren op 08-07-1890 in Marum, zoon van Weit Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.7) en Aaltje de Boer. Jan is overleden op 24-01-1951 in Marum, 60 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1923 in Marum met Jitske Sikkema, 38 jaar oud. Jitske is geboren op 19-10-1884 in Marum, dochter van Sierd Sikkema en Kornelia Faber. Jitske is overleden op 18-02-1943 in Groningen, 58 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jitske:
1 Kornelia Aaltje Heuker [1.4.5.4.1.1.1.7.1.1], geboren op 07-12-1926 in De Wilp. Kornelia is overleden op 18-12-1926 in De Wilp, 11 dagen oud.
2 Sierd Weit Heuker [1.4.5.4.1.1.1.7.1.2], geboren op 24-11-1927 in De Wilp. Sierd is overleden op 08-12-1927 in De Wilp, 14 dagen oud.
1.4.5.4.1.1.1.7.2 Gerben Heuker is geboren op 16-08-1891 in Noordwijk, zoon van Weit Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.7) en Aaltje de Boer. Gerben is overleden op 26-05-1980 in Marum, 88 jaar oud. Gerben trouwde, 27 jaar oud, op 28-06-1919 in Marum met Trijntje IJpelaar, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 14-11-1898 in Dalen, dochter van Jan IJpelaar en Hemmechien Scholten. Trijntje is overleden op 22-10-1945 in Marum, 46 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.7.3 Hillebrand Heuker is geboren op 15-12-1894 in Noordwijk, zoon van Weit Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.7) en Aaltje de Boer. Hillebrand trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1921 in Marum met Tettje Renkema, 23 jaar oud. Tettje is geboren op 23-08-1897 in Niebert, dochter van Lubbe Renkema en Aafje Hartholt. Tettje is overleden op 03-11-1922 in Niebert, 25 jaar oud.
1.4.5.4.1.1.1.8 Reina Heuker is geboren op 05-11-1862 in Marum, dochter van Jan Heuker en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.1.1). Reina is overleden op 29-06-1937 in Nuis, 74 jaar oud. Reina trouwde, 33 jaar oud, op 08-05-1896 in Marum met Derk Tieses Hazenberg, 39 jaar oud. Derk is geboren op 05-02-1857 in Nuis, zoon van Tiese Hazenberg en Geertdina Palsma. Derk is overleden op 23-09-1912 in Nuis, 55 jaar oud.
Beroep:
molenaar
Kind van Reina en Derk:
1 Jan Hazenberg, geboren op 20-01-1900 in Nuis. Volgt 1.4.5.4.1.1.1.8.1.
1.4.5.4.1.1.1.8.1 Jan Hazenberg is geboren op 20-01-1900 in Nuis, zoon van Derk Tieses Hazenberg en Reina Heuker (zie 1.4.5.4.1.1.1.8). Jan is overleden op 02-01-1939 in Nuis, 38 jaar oud. Jan trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1927 in Marum met Fokkelina de Boer, ten hoogste 29 jaar oud. Fokkelina is geboren op 25-12-1898 in Marum. Fokkelina is overleden op 17-09-1973 in Nuis, 74 jaar oud.
Kind van Jan en Fokkelina:
1 NN Hazenberg [1.4.5.4.1.1.1.8.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 24-02-1927 in Nuis.
1.4.5.4.1.4 Douwe Berends Alserda is geboren op 28-01-1770 in Marum, zoon van Berend Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.1) en Jantje Hendriks. Douwe is overleden op 10-01-1858 in Grootegast, 87 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Douwe trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1802 in Marum met Jantje Jilts Munstra, 26 jaar oud. Jantje is geboren op 28-06-1775 in Marum. Jantje is overleden op 06-11-1830 in Grootegast, 55 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Jantje:
1 Berend Douwes Alserda, geboren in 1805 in Opende gem. Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.
2 Jilt Douwes Alserda, geboren op 24-05-1807 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.2.
3 Hendrik Berents Alserda, geboren in 1810 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.3.
4 Gouke Douwes Alserda, geboren op 11-12-1812 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.
5 Jan Douwes Alserda, geboren op 01-05-1816 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.
1.4.5.4.1.4.1 Berend Douwes Alserda is geboren in 1805 in Opende gem. Grootegast, zoon van Douwe Berends Alserda (zie 1.4.5.4.1.4) en Jantje Jilts Munstra. Berend is overleden op 02-05-1881 in Bedum, 75 of 76 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Berend trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 23-05-1840 in Oldekerk met Anna Klaassens Groenhof, 25 of 26 jaar oud. Anna is geboren in 1814 in Aduard, dochter van Klaas Arends Groenhof en Janna Rikkers Bleeker. Anna is overleden op 19-12-1894 in Grijpskerk, 79 of 80 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Berend en Anna:
1 Janna Alserda, geboren op 24-07-1840 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.1.
2 Jantje Alserda, geboren op 30-11-1842 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.2.
3 Douwe Alserda [1.4.5.4.1.4.1.3], geboren op 08-06-1845 in Noordhorn. Douwe is overleden op 29-01-1846 in Noordhorn, 7 maanden oud.
4 Henderika Alserda, geboren op 23-06-1848 in Zuidhorn. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.4.
5 Douwe Alserda [1.4.5.4.1.4.1.5], geboren op 20-12-1850 in Zuidhorn. Douwe is overleden op 19-04-1856 in Noordhorn gem Zuidhorn, 5 jaar oud.
6 Grietje Alserda, geboren op 02-02-1856 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.6.
1.4.5.4.1.4.1.1 Janna Alserda is geboren op 24-07-1840 in Opende, dochter van Berend Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1) en Anna Klaassens Groenhof. Janna is overleden op 05-11-1918 in Grijpskerk, 78 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1867 in Grijpskerk met Jan van der Ploeg, 30 jaar oud. Jan is geboren op 08-09-1836 in Niehove, zoon van Pieter Tijes van der Ploeg en Trijntje Jans van Holten. Jan is overleden op 11-07-1891 in Grijpskerk, 54 jaar oud.
Beroep:
gaardenier
Kinderen van Janna en Jan:
1 Trientje van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.1], geboren op 30-08-1868 in Grijpskerk. Trientje is overleden op 15-09-1868 in Grijpskerk, 16 dagen oud.
2 Pieter van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.2], geboren op 15-11-1869 in Grijpskerk. Pieter is overleden op 28-08-1895 in Grijpskerk, 25 jaar oud.
3 Bernard van der Ploeg, geboren op 25-03-1872 in Grijpskerk. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.1.3.
4 Hendrik van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.4], geboren op 13-02-1874 in Grijpskerk. Hendrik is overleden op 13-02-1874 in Grijpskerk, geen dag oud.
5 kornelis van der Ploeg, geboren op 04-08-1875 in Grijpskerk. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.1.5.
6 NN van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.6], levenloos geboren dochter, geboren op 09-01-1879 in Grijpskerk.
7 Anne van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.7], geboren op 29-11-1880 in Grijpskerk. Anne is overleden op 03-10-1919 in Grijpskerk, 38 jaar oud.
8 Jantje van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.8], geboren op 28-04-1882 in Grijpskerk. Jantje is overleden op 31-05-1882 in Grijpskerk, 1 maand oud.
1.4.5.4.1.4.1.1.3 Bernard van der Ploeg is geboren op 25-03-1872 in Grijpskerk, zoon van Jan van der Ploeg en Janna Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.1). Bernard is overleden op 30-05-1937 in Grijpskerk, 65 jaar oud. Bernard trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1894 in Grijpskerk met Bouktje Noordhof, 20 jaar oud. Bouktje is geboren op 01-12-1873 in Kommerzijl, dochter van Reinder Noordhof en Marijke Smit. Bouktje is overleden op 21-12-1940 in Grijpskerk, 67 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.1.1.5 kornelis van der Ploeg is geboren op 04-08-1875 in Grijpskerk, zoon van Jan van der Ploeg en Janna Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.1). kornelis is overleden op 15-11-1942 in Grijpskerk, 67 jaar oud.
Beroep:
wagenmaker
kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 06-12-1900 in Groningen met Durktje Boon, 27 jaar oud. Durktje is geboren op 24-12-1872 in Drogeham, dochter van Durk Gerrits Boon en Pietje Hendriks de Vries. Durktje is overleden op 01-10-1967 in Grijpskerk, 94 jaar oud.
Kinderen van kornelis en Durktje:
1 Dirk van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.5.1], geboren op 27-12-1902 in Grijpskerk. Dirk is overleden op 25-11-1979 in Grijpskerk, 76 jaar oud.
2 Pieter van der Ploeg [1.4.5.4.1.4.1.1.5.2], geboren op 23-07-1905 in Grijpskerk.
1.4.5.4.1.4.1.2 Jantje Alserda is geboren op 30-11-1842 in Opende, dochter van Berend Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1) en Anna Klaassens Groenhof. Jantje is overleden op 02-01-1924 in Ulrum, 81 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1865 in Zuidhorn met Jan Wieringa, 22 jaar oud. Jan is geboren op 22-01-1843 in Hoogemeeden, zoon van Willem Willems en Wemeltje Jans Wieringa.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Jantje en Jan:
1 Wemeltje Wieringa, geboren op 04-02-1866 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.2.1.
2 Berend Wieringa [1.4.5.4.1.4.1.2.2], geboren op 08-10-1868 in Ulrum. Berend is overleden op 18-02-1895 in Ulrum, 26 jaar oud.
3 Johanna Wieringa, geboren op 15-07-1875 in Houwerzijl. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.2.3.
1.4.5.4.1.4.1.2.1 Wemeltje Wieringa is geboren op 04-02-1866 in Noordhorn, dochter van Jan Wieringa en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.2). Wemeltje is overleden op 17-11-1945 in Chicago, Illinois (USA), 79 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Wemeltje trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1890 in Ulrum met Albert Beukema, 26 jaar oud. Albert is geboren op 26-11-1863 in Vierhuizen, zoon van Jan Alberts Beukema en Klaaske Drenth. Albert is overleden op 30-12-1916 in Chicago, Illinois (USA), 53 jaar oud.
Notitie bij Albert: [ Emigreerden in Mei 1892 naar Chicago ]
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Wemeltje en Albert:
1 Jantje Beukema [1.4.5.4.1.4.1.2.1.1].
2 Jan Beukema [1.4.5.4.1.4.1.2.1.2].
3 Willem Beukema [1.4.5.4.1.4.1.2.1.3].
4 Anna Beukema [1.4.5.4.1.4.1.2.1.4].
5 Klazina Beukema, geboren op 07-09-1890 in Vierhuizen. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.2.1.5.
1.4.5.4.1.4.1.2.1.5 Klazina Beukema is geboren op 07-09-1890 in Vierhuizen, dochter van Albert Beukema en Wemeltje Wieringa (zie 1.4.5.4.1.4.1.2.1). Klazina is overleden op 19-04-1953 in Chicago, Illinois (USA), 62 jaar oud. Klazina trouwde, 19 jaar oud, op 10-08-1910 in Chicago, Illinois (USA) met Herman deyoung.
1.4.5.4.1.4.1.2.3 Johanna Wieringa is geboren op 15-07-1875 in Houwerzijl, dochter van Jan Wieringa en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.2). Johanna is overleden op 13-07-1939 in County Kent Grand Rapids (USA), 63 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 11-01-1899 in Ulrum met Johannes Baptist Koolen, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 31-03-1876 in Ulrum. Johannes is overleden op 06-12-1952 in Groningen, 76 jaar oud.
Kind van Johanna en Johannes:
1 Adriana Joostina Koolen, geboren op 27-08-1896 in Ulrum. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.2.3.1.
1.4.5.4.1.4.1.2.3.1 Adriana Joostina Koolen is geboren op 27-08-1896 in Ulrum, dochter van Johannes Baptist Koolen en Johanna Wieringa (zie 1.4.5.4.1.4.1.2.3).
Beroep:
onderwijzeres
Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1922 in Ulrum met Kornelis Jan Boekhold, 23 of 24 jaar oud. Kornelis is geboren in 1898 in Eenrum, zoon van Jacob Boekhold en Pieterke Kolk.
Beroep:
banketbakker
1.4.5.4.1.4.1.4 Henderika Alserda is geboren op 23-06-1848 in Zuidhorn, dochter van Berend Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1) en Anna Klaassens Groenhof. Henderika is overleden op 07-12-1933 in Martenshoek, 85 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Henderika trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1872 in Zuidhorn met Hendrik Pell, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 14-08-1841 in Eenrum, zoon van Pieter Jans Pell en Jantje Derks ten Hoorn. Hendrik is overleden op 31-01-1909 in Martenshoek gem. Hoogezand, 67 jaar oud.
Beroep:
smidsknecht
Kinderen van Henderika en Hendrik:
1 Anna Pell, geboren op 25-11-1874 in Woldijk. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.4.1.
2 Jantje Pell, geboren op 19-11-1877 in Bedum. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.4.2.
3 Johanna Pell, geboren op 17-10-1879 in Bedum. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.4.3.
4 Berend Pell [1.4.5.4.1.4.1.4.4], geboren op 12-07-1881 in Bedum. Berend is overleden op 13-07-1882 in Bedum, 1 jaar oud.
5 NN Pell [1.4.5.4.1.4.1.4.5], levenloos geboren zoon, geboren op 12-08-1882 in Bedum.
6 Berend Pell [1.4.5.4.1.4.1.4.6], geboren op 07-10-1886 in Hoogkerk. Berend is overleden op 29-10-1894 in Hoogezand, 8 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.1.4.1 Anna Pell is geboren op 25-11-1874 in Woldijk, dochter van Hendrik Pell en Henderika Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.4). Anna is overleden op 03-08-1958 in Utrecht, 83 jaar oud. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 30-11-1899 in Groningen met Derk Kuipers, 22 jaar oud. Derk is geboren op 10-05-1877 in Kloosterburen.
1.4.5.4.1.4.1.4.2 Jantje Pell is geboren op 19-11-1877 in Bedum, dochter van Hendrik Pell en Henderika Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.4). Jantje is overleden op 29-04-1955 in Bedum, 77 jaar oud. Jantje trouwde, 19 jaar oud, op 31-07-1897 in Hoogezand met Barteld van Dijken, 38 jaar oud. Barteld is geboren op 02-01-1859 in Rottum, zoon van kornelis van Dijken en Gepke Willems Pesman. Barteld is overleden op 11-10-1924 in Bedum, 65 jaar oud.
Beroep:
Voerman
Kinderen van Jantje en Barteld:
1 Berend Hendrik van Dijken, geboren op 30-09-1896 in Hoogezand. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.4.2.1.
2 Hinderika van Dijken, geboren op 23-06-1904 in Bedum. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.4.2.2.
1.4.5.4.1.4.1.4.2.1 Berend Hendrik van Dijken is geboren op 30-09-1896 in Hoogezand, zoon van Barteld van Dijken en Jantje Pell (zie 1.4.5.4.1.4.1.4.2). Berend is overleden op 21-11-1940 in Houwerzijl, 44 jaar oud.
Beroep:
daglooner
Berend trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1920 in Adorp met Kaatje Bijsterveld, 27 jaar oud. Kaatje is geboren op 14-04-1893 in Wetsinge, gem Adorp, dochter van Jan Luitjes Bijsterveld en Antje Drewes. Kaatje is overleden op 11-07-1938 in Houwerzijl, 45 jaar oud.
Kinderen van Berend en Kaatje:
1 Barteld Willem van Dijken [1.4.5.4.1.4.1.4.2.1.1], geboren in 1923 in Adorp. Barteld is overleden op 26-12-1939 in Houwerzijl gem. Ulrum, 15 of 16 jaar oud.
2 NN van Dijken [1.4.5.4.1.4.1.4.2.1.2], levenloos geboren kind, geboren op 01-12-1933 in Usquert.
1.4.5.4.1.4.1.4.2.2 Hinderika van Dijken is geboren op 23-06-1904 in Bedum, dochter van Barteld van Dijken en Jantje Pell (zie 1.4.5.4.1.4.1.4.2). Hinderika is overleden op 10-07-1924 in Groningen, 20 jaar oud. Hinderika trouwde met Gerrit Jan van Wijk.
1.4.5.4.1.4.1.4.3 Johanna Pell is geboren op 17-10-1879 in Bedum, dochter van Hendrik Pell en Henderika Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.4). Johanna is overleden op 16-09-1958 in Noordjorn, 78 jaar oud. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 01-02-1908 in Hoogezand met Lukas van Dijk, 28 jaar oud. Lukas is geboren op 07-06-1879 in Noordhorn gem. Zuidhorn, zoon van Pieter van Dijk en Trijntje Postema. Lukas is overleden op 18-10-1965 in Noordhorn, 86 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmerknecht
Kinderen van Johanna en Lukas:
1 Henderika van Dijk [1.4.5.4.1.4.1.4.3.1], geboren in 09-1910 in Haren. Henderika is overleden op 24-10-1910 in Haren, 1 maand oud.
2 Pieterdina van Dijk [1.4.5.4.1.4.1.4.3.2], geboren in 12-1912 in Haren. Pieterdina is overleden op 05-01-1913 in Haren, 1 maand oud.
1.4.5.4.1.4.1.6 Grietje Alserda is geboren op 02-02-1856 in Noordhorn, dochter van Berend Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1) en Anna Klaassens Groenhof. Grietje is overleden op 23-04-1922 in Adorp, 66 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1878 in Adorp met Pieter Oosterhuis, 33 jaar oud. Pieter is geboren op 03-09-1844 in Adorp, zoon van Pieter Gerrits Oosterhuis en Grietje Jans Boersema. Pieter is overleden op 05-04-1919 in Adorp, 74 jaar oud.
Beroep:
tuinier
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Pieter Oosterhuis, geboren op 26-07-1879 in Adorp. Volgt 1.4.5.4.1.4.1.6.1.
2 NN Oosterhuis [1.4.5.4.1.4.1.6.2], levenloos geboren dochter, geboren op 29-03-1883 in Adorp.
1.4.5.4.1.4.1.6.1 Pieter Oosterhuis is geboren op 26-07-1879 in Adorp, zoon van Pieter Oosterhuis en Grietje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.1.6). Pieter is overleden op 27-05-1947 in Groningen, 67 jaar oud.
Beroep:
Meubelmaker
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 14-12-1905 in Groningen met Johanna Catharina Stappers, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 09-05-1885 in Amsterdam, dochter van Marinus Pieter Stappers en Margaretha Gerdina Ras. Johanna is overleden op 09-12-1943 in Groningen, 58 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Pieter Marinus Oosterhuis [1.4.5.4.1.4.1.6.1.1], geboren op 02-10-1907 in Groningen.
2 Marinus Pieter Oosterhuis [1.4.5.4.1.4.1.6.1.2], geboren op 23-01-1911 in Adorp.
1.4.5.4.1.4.2 Jilt Douwes Alserda is geboren op 24-05-1807 in Opende, zoon van Douwe Berends Alserda (zie 1.4.5.4.1.4) en Jantje Jilts Munstra. Jilt is overleden op 14-07-1880 in Groningen, 73 jaar oud.
Beroep:
koopman
Jilt:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1834 in Grootegast met Antje Jannes Hofman, 38 of 39 jaar oud. Antje is geboren in 1795 in Grijpskerk, dochter van Jannes Jans Hofman en Pietje Eltes Beima. Antje is overleden op 07-02-1855 in Grijpskerk, 59 of 60 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 11-06-1863 in Groningen met Geessien Zwaving, 42 jaar oud. Geessien is geboren op 08-07-1820 in Sint Annen, dochter van Jan Alberts Zwaving en Aaltje Freerks Kiviet. Geessien is overleden op 28-05-1908 in Groningen, 87 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jilt en Antje:
1 Jannes Alserda, geboren op 26-01-1835 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.4.2.1.
2 Douwe Alserda [1.4.5.4.1.4.2.2], geboren op 22-08-1838 in Pieterzijl. Douwe is overleden op 22-04-1856 in Grijpskerk, 17 jaar oud.
3 Pieter Alserda [1.4.5.4.1.4.2.3], geboren op 27-08-1841 in Visvliet.
4 Hindrik Alserda, geboren op 17-07-1844 in Visvliet. Volgt 1.4.5.4.1.4.2.4.
5 Jantje Alserda [1.4.5.4.1.4.2.5], geboren op 24-08-1849 in Niekerk. Jantje is overleden op 19-09-1851 in Groningen, 2 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.2.1 Jannes Alserda is geboren op 26-01-1835 in Grootegast, zoon van Jilt Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.2) en Antje Jannes Hofman. Jannes is overleden op 29-07-1878 in Groningen, 43 jaar oud.
Beroep:
Stuurman
Jannes trouwde, 34 jaar oud, op 06-01-1870 in Groningen met Eetje Hoekzema, 33 jaar oud. Eetje is geboren op 20-08-1836 in Hoogkerk, dochter van Tomas Sikkes Hoekzema en Aaltje Jans Kraan.
1.4.5.4.1.4.2.4 Hindrik Alserda is geboren op 17-07-1844 in Visvliet, zoon van Jilt Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.2) en Antje Jannes Hofman. Hindrik is overleden op 14-03-1926 in Groningen, 81 jaar oud.
Beroep:
zeeman
Hindrik trouwde, 30 jaar oud, op 03-12-1874 in Groningen met Martje van Dijk, 31 jaar oud. Martje is geboren op 19-01-1843 in Noordhorn, gem Zuidhorn, dochter van Jurre van Dijk en Antje Meints Koekoek. Martje is overleden op 21-10-1927 in Zuidlaren, 84 jaar oud.
Kinderen van Hindrik en Martje:
1 Antje Alserda [1.4.5.4.1.4.2.4.1], geboren in 11-1876 in Groningen. Antje is overleden op 14-01-1877 in Groningen, 2 maanden oud.
2 Hendrik Alserda, geboren op 16-07-1878 in Groningen. Volgt 1.4.5.4.1.4.2.4.2.
3 Jurre Menze Menno Alserda [1.4.5.4.1.4.2.4.3], geboren in 1882 in Groningen. Jurre is overleden op 26-03-1885 in Groningen, 2 of 3 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.2.4.2 Hendrik Alserda is geboren op 16-07-1878 in Groningen, zoon van Hindrik Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.2.4) en Martje van Dijk. Hendrik is overleden op 25-09-1935 in Groningen, 57 jaar oud.
Beroep:
brievenbesteller
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1900 in Groningen met Klaassina Tamminga, 26 jaar oud. Klaassina is geboren op 09-03-1874 in Grijpskerk, dochter van Jakob Tamminga en Grietje Meter. Klaassina is overleden op 22-12-1933 in Groningen, 59 jaar oud.
Kind van Hendrik en Klaassina:
1 Martha Klazina Alserda, geboren op 01-08-1901 in Groningen. Volgt 1.4.5.4.1.4.2.4.2.1.
1.4.5.4.1.4.2.4.2.1 Martha Klazina Alserda is geboren op 01-08-1901 in Groningen, dochter van Hendrik Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.2.4.2) en Klaassina Tamminga. Martha trouwde, 23 jaar oud, op 12-03-1925 in Groningen met Tido Krol, 24 of 25 jaar oud. Tido is geboren in 1900 in ’s-Gravenhage, zoon van Tiddo Krol en Clara Boerema.
1.4.5.4.1.4.3 Hendrik Berents Alserda is geboren in 1810 in Opende, zoon van Douwe Berends Alserda (zie 1.4.5.4.1.4) en Jantje Jilts Munstra. Hendrik is overleden op 09-05-1881 in Grootegast, 70 of 71 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Hendrik trouwde, 68 of 69 jaar oud, op 22-08-1879 in Grootegast met Grietje Looijenga, 41 jaar oud. Grietje is geboren op 20-04-1838 in Noordwijk, dochter van Ruurt Lammerts Looijenga en Trijntje Harms Iwema.
Beroep:
Dienstmeid
Kind van Hendrik en Grietje:
1 NN Alserda [1.4.5.4.1.4.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op 20-12-1879 in Grootegast.
1.4.5.4.1.4.4 Gouke Douwes Alserda is geboren op 11-12-1812 in Opende, zoon van Douwe Berends Alserda (zie 1.4.5.4.1.4) en Jantje Jilts Munstra. Gouke is overleden op 07-10-1869 in Grootegast, 56 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, schoenmaker
Gouke trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1836 in Grootegast met Martje Alberts Bakker, 20 jaar oud. Martje is geboren op 16-07-1815 in Beilen, dochter van Albert Bakker en Hilligje Harms Loze. Martje is overleden op 04-02-1893 in Grootegast, 77 jaar oud.
Kinderen van Gouke en Martje:
1 Jantje Alserda, geboren op 14-04-1837 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.
2 Jilt Alserda [1.4.5.4.1.4.4.2], geboren op 09-02-1840 in Opende. Jilt is overleden op 27-06-1923 in Grootegast, 83 jaar oud. Jilt bleef ongehuwd.
3 Albert Goukes Alserda [1.4.5.4.1.4.4.3], geboren op 06-02-1843 in Visvliet. Albert is overleden op 27-01-1847 in Grootegast, 3 jaar oud.
4 Harm Alserda [1.4.5.4.1.4.4.4], geboren op 14-05-1846 in Opende.
5 Hillechien Alserda [1.4.5.4.1.4.4.5], geboren op 27-04-1849 in Opende. Hillechien is overleden op 03-08-1852 in Grootegast, 3 jaar oud.
6 Harm Alserda, geboren op 30-04-1852 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.6.
7 Hiltje Alserda [1.4.5.4.1.4.4.7], geboren op 03-01-1855 in Grootegast. Hiltje is overleden op 09-09-1899 in Grootegast, 44 jaar oud. Hiltje bleef ongehuwd.
8 Albert Alserda, geboren op 09-01-1857 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.8.
9 Douwe Alserda, geboren op 24-08-1860 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.9.
1.4.5.4.1.4.4.1 Jantje Alserda is geboren op 14-04-1837 in Opende, dochter van Gouke Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4) en Martje Alberts Bakker. Jantje is overleden op 26-12-1911 in Grootegast, 74 jaar oud. Jantje trouwde, 31 jaar oud, op 27-09-1868 in Marum met Ritske Poelman, 33 jaar oud. Ritske is geboren op 11-08-1835 in Opende, zoon van Tjeerd Eits Poelman en Lamke Ritskes de Vries. Ritske is overleden op 25-03-1893 in Noordwijk, 57 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Jantje en Ritske:
1 Lamke Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.1], geboren op 12-12-1869 in Noordwijk. Lamke is overleden op 23-07-1870 in Noordwijk, 7 maanden oud.
2 Lamke Poelman, geboren op 22-02-1871 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.2.
3 Tjitske Poelman, geboren op 30-05-1872 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.3.
4 Tjeerd Poelman, geboren op 12-02-1874 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.4.
5 Gauke Poelman, geboren op 20-10-1875 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.5.
6 Marten Poelman, geboren op 08-04-1878 in Noordwijk, Marum. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.6.
1.4.5.4.1.4.4.1.2 Lamke Poelman is geboren op 22-02-1871 in Noordwijk, dochter van Ritske Poelman en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.1). Lamke is overleden op 10-01-1959 in Marum, 87 jaar oud. Lamke:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 28-09-1889 in Grootegast met Marten Gjaltema, 26 jaar oud. Marten is geboren op 15-07-1863 in Opende. Marten is overleden op 19-11-1900 in Grootegast, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 19-03-1903 in Grootegast met Jacobus van der Hoek, 26 jaar oud. Jacobus is geboren op 05-09-1876 in Surhuisterveen, zoon van Sijtze van der Hoek en Froukje Taedes de Haan. Jacobus is overleden op 24-12-1947 in Grootegast, 71 jaar oud. Jacobus is weduwnaar van Geertje Hamstra (1877-1902), met wie hij trouwde op 30-03-1898 in Grootegast.
Kinderen van Lamke en Marten:
1 Ritske Gjaltema, geboren op 16-05-1891 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.2.1.
2 Anne Gjaltema, geboren op 09-10-1892 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.2.2.
3 Jantje Gjaltema, geboren op 25-10-1894 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.2.3.
4 Gelte Gjaltema, geboren op 07-08-1897 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.2.4.
5 Tjeerd Gjaltema [1.4.5.4.1.4.4.1.2.5], geboren in 1900 in Opende. Tjeerd is overleden op 31-08-1924 in Groningen, 23 of 24 jaar oud.
Kinderen van Lamke en Jacobus:
6 Sietse van der Hoek [1.4.5.4.1.4.4.1.2.6], geboren op 14-08-1903 in Opende. Sietse is overleden op 11-03-1904 in Grootegast, 6 maanden oud.
7 Tjitske van der Hoek, geboren op 14-08-1903 in Opemde. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.2.7.
1.4.5.4.1.4.4.1.2.1 Ritske Gjaltema is geboren op 16-05-1891 in Grootegast, zoon van Marten Gjaltema en Lamke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.2). Ritske is overleden op 16-02-1956 in Groningen, 64 jaar oud. Ritske trouwde, 21 jaar oud, op 28-09-1912 in Marum met Martje Terpstra, 18 jaar oud. Martje is geboren op 21-10-1893 in Grootegast, dochter van Siemen Terpstra en Hiltje Boon. Martje is overleden op 11-02-1947 in Opeinde, 53 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.2.2 Anne Gjaltema is geboren op 09-10-1892 in Grootegast, zoon van Marten Gjaltema en Lamke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.2). Anne is overleden op 19-05-1973 in Drachten, 80 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1914 in Marum met Afien Tammenga, 20 jaar oud. Afien is geboren op 08-10-1893 in Slochteren, dochter van Jakob Tammenga en Afien Kuiper. Afien is overleden op 25-06-1964 in Marum, 70 jaar oud.
Kind van Anne en Afien:
1 Afien Gjaltema [1.4.5.4.1.4.4.1.2.2.1], geboren in 06-1915 in Noordwijk. Afien is overleden op 29-12-1915 in Noordwijk, 6 maanden oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.2.3 Jantje Gjaltema is geboren op 25-10-1894 in Opende, dochter van Marten Gjaltema en Lamke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.2). Jantje is overleden op 16-04-1953 in Zevenhuizen, 58 jaar oud. Jantje trouwde, 19 jaar oud, op 27-06-1914 in Leek met Albert de Bruin, 24 jaar oud. Albert is geboren op 04-02-1890 in Zevenhuizen, zoon van Hindrik de Bruin en Wobbeltje Postema. Albert is overleden op 22-06-1953 in Zevenhuizen, 63 jaar oud.
Kind van Jantje en Albert:
1 NN de Bruin [1.4.5.4.1.4.4.1.2.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 02-12-1937 in Zevenhuizen.
1.4.5.4.1.4.4.1.2.4 Gelte Gjaltema is geboren op 07-08-1897 in Opende, zoon van Marten Gjaltema en Lamke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.2). Gelte is overleden op 13-09-1952 in Grootegast, 55 jaar oud. Gelte trouwde, 29 jaar oud, op 20-04-1927 in Marum met Hiltje Dalmolen, 24 jaar oud. Hiltje is geboren op 21-10-1902 in Noordwijk. Hiltje is overleden op 01-03-1994 in Buitenpost, 91 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.2.7 Tjitske van der Hoek is geboren op 14-08-1903 in Opemde, dochter van Jacobus van der Hoek en Lamke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.2). Tjitske is overleden op 25-04-1962 in Marum, 58 jaar oud. Tjitske trouwde met Hendrik de Wit. Hendrik is geboren op 05-12-1899 in Opende. Hendrik is overleden op 15-11-1961 in Drachten, 61 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Hendrik:
1 Sietse de Wit [1.4.5.4.1.4.4.1.2.7.1], geboren in 1922 in Grootegast. Sietse is overleden op 08-10-1931 in Grootegast, 8 of 9 jaar oud.
2 Sijke de Wit [1.4.5.4.1.4.4.1.2.7.2], geboren in 01-1929 in Grootegast. Sijke is overleden op 15-03-1929 in Grootegast, 2 maanden oud.
3 Jantje de Wit [1.4.5.4.1.4.4.1.2.7.3], geboren in 1932 in Grootegast. Jantje is overleden op 12-12-1938 in Grootegast, 5 of 6 jaar oud.
4 NN de Wit [1.4.5.4.1.4.4.1.2.7.4], levenloos geboren kind, geboren op 31-05-1937 in Grootegast.
5 Hepke de Wit [1.4.5.4.1.4.4.1.2.7.5], geboren op 05-11-1943 in Grootegast. Hepke is overleden op 19-11-1943 in Groningen, 14 dagen oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.3 Tjitske Poelman is geboren op 30-05-1872 in Opende, dochter van Ritske Poelman en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.1). Tjitske is overleden op 24-03-1958 in Opende, 85 jaar oud. Tjitske trouwde, 20 jaar oud, op 27-05-1893 met Tjeerd Huizinga, 26 jaar oud. Tjeerd is geboren op 04-02-1867 in Doezum, zoon van Arend Huizinga en Bauktje Bosklopper. Tjeerd is overleden op 06-02-1945 in Opende, 78 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.4 Tjeerd Poelman is geboren op 12-02-1874 in Noordwijk, zoon van Ritske Poelman en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.1). Tjeerd is overleden op 01-11-1974 in Douzum, 100 jaar oud. Tjeerd trouwde, 33 jaar oud, op 24-05-1907 in Marum met Aafke Dijkstra, 25 jaar oud. Aafke is geboren op 08-07-1881 in Lucaswolde, dochter van Reinder Dijkstra en Renske de Hoop. Aafke is overleden op 26-04-1958 in Douzum, 76 jaar oud.
Kinderen van Tjeerd en Aafke:
1 Renskje Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.4.1], geboren in 11-1909 in Doezum. Renskje is overleden op 31-07-1910 in Grootegast, 8 maanden oud.
2 Janna Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.4.2], geboren in 1922 in Doezum. Janna is overleden op 23-03-1924 in Grootegast, 1 of 2 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.5 Gauke Poelman is geboren op 20-10-1875 in Noordwijk, zoon van Ritske Poelman en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.1). Gauke is overleden op 09-08-1965 in Noordwijk, 89 jaar oud. Gauke trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1898 in Grootegast met Geeske Boomsma, 21 jaar oud. Geeske is geboren op 07-10-1876 in Smallingerland, dochter van Hendrik Boomsma en Baukje Veenstra. Geeske is overleden op 26-11-1944 in Doezum, 68 jaar oud.
Kinderen van Gauke en Geeske:
1 Baukje Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.5.1], geboren op 05-09-1898 in Grootegast. Baukje is overleden op 05-03-1900 in Grootegast, 1 jaar oud.
2 Ritske Poelman, geboren op 04-10-1899 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.5.2.
3 Boukje Poelman, geboren op 15-07-1901 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.5.3.
4 Hendrik Poelman, geboren op 21-07-1902 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.5.4.
5 Jantje Poelman, geboren op 25-06-1904 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.5.5.
6 Sjoukje Poelman, geboren op 24-08-1905 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.1.5.6.
7 Lamke Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.5.7], geboren in 07-1907 in Opende. Lamke is overleden op 16-03-1909 in Grootegast, 1 jaar oud.
8 Houwkje Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.5.8], geboren in 01-1909 in Doezum. Houwkje is overleden op 07-11-1909 in Grootegast, 10 maanden oud.
9 NN Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.5.9], levenloos geboren zoon, geboren op 22-07-1911 in Grootegast.
1.4.5.4.1.4.4.1.5.2 Ritske Poelman is geboren op 04-10-1899 in Opende, zoon van Gauke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.5) en Geeske Boomsma. Ritske is overleden op 04-09-1971 in Oldekerk, 71 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Ritske trouwde, 21 jaar oud, op 06-08-1921 in Grootegast met Anke Snip, 20 jaar oud. Anke is geboren op 19-04-1901 in Opende, dochter van Popke Snip en Martje Scheeringa. Anke is overleden op 04-02-1964 in Sebaldeburen, 62 jaar oud.
Kinderen van Ritske en Anke:
1 Jantje Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.5.2.1], geboren op 10-04-1931 in Noordhorn. Jantje is overleden op 01-05-1931 in Noordhorn, 21 dagen oud.
2 Sjoukje Poelman [1.4.5.4.1.4.4.1.5.2.2], geboren in 11-1936 in Oldekerk. Sjoukje is overleden op 28-07-1937 in Groningen, 8 maanden oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.5.3 Boukje Poelman is geboren op 15-07-1901 in Grootegast, dochter van Gauke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.5) en Geeske Boomsma. Boukje is overleden op 20-08-1970 in Kornhorn, 69 jaar oud. Boukje trouwde met Jan Jansma. Jan is geboren op 16-01-1899 in Grootegast. Jan is overleden op 15-03-1976 in Kornhorn, 77 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.5.4 Hendrik Poelman is geboren op 21-07-1902 in Grootegast, zoon van Gauke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.5) en Geeske Boomsma. Hendrik is overleden op 14-12-1994 in Bedum, 92 jaar oud. Hendrik trouwde met Cornelia Berghuis. Cornelia is geboren op 12-03-1897 in Grootegast. Cornelia is overleden op 10-12-1986 in Bedum, 89 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.5.5 Jantje Poelman is geboren op 25-06-1904 in Opende, dochter van Gauke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.5) en Geeske Boomsma. Jantje is overleden op 30-09-1996 in Saaksum, 92 jaar oud. Jantje trouwde met Age Huizenga. Age is geboren op 29-11-1900 in Grootegast, zoon van Fokke Huizinga en Antje van der Heide. Age is overleden op 16-06-1963 in Saaksum, 62 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.5.6 Sjoukje Poelman is geboren op 24-08-1905 in Opende, dochter van Gauke Poelman (zie 1.4.5.4.1.4.4.1.5) en Geeske Boomsma. Sjoukje is overleden op 23-03-1986 in Twijzelerheide, 80 jaar oud. Sjoukje trouwde met Sjoerd Postma. Sjoerd is geboren op 15-10-1908 in Grootegast. Sjoerd is overleden op 23-12-1973 in Twijzelerheide, 65 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.1.6 Marten Poelman is geboren op 08-04-1878 in Noordwijk, Marum, zoon van Ritske Poelman en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.1). Marten is overleden op 11-03-1953 in Lucaswolde, 74 jaar oud. Marten trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1901 in Grootegast met Riekeltje Elzinga, 22 jaar oud. Riekeltje is geboren op 23-06-1879 in Surhuisterveen. Riekeltje is overleden op 06-04-1964 in Lucaswolde, 84 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.6 Harm Alserda is geboren op 30-04-1852 in Opende, zoon van Gouke Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4) en Martje Alberts Bakker. Harm is overleden op 26-10-1935 in Zwagerveen, 83 jaar oud.
Beroep:
smidsknecht
Harm trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1880 in Achtkarspelen met Antje Dijkstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op 20-05-1857 in Harkema Opeinde, dochter van Wiebe Jans Wiersma Dijkstra en Doetje Gerbens Hazenberg. Antje is overleden op 27-12-1935 in Zwagerveen, 78 jaar oud.
Kinderen van Harm en Antje:
1 Martha Alserda [1.4.5.4.1.4.4.6.1], geboren op 09-06-1881 in Zwagerveen. Martha is overleden op 23-01-1938 in Zwagerveen, 56 jaar oud.
2 Doetje Alserda [1.4.5.4.1.4.4.6.2], geboren op 02-06-1883 in Westergeest.
3 Wiebe Alserda [1.4.5.4.1.4.4.6.3], geboren op 15-09-1885 in Zwagerveen. Wiebe is overleden op 17-01-1894 in Zwagerveen, 8 jaar oud.
4 Jantje Alserda, geboren op 07-08-1887 in Kollumerland. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.6.4.
5 Gouke Alserda [1.4.5.4.1.4.4.6.5], geboren op 02-07-1889 in Kollumerland.
6 Gerben Alserda, geboren op 05-07-1891 in Westergeest. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.6.6.
7 Wiebe Alserda, geboren op 18-06-1894 in Westergeest. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.6.7.
8 Ytje Alserda, geboren op 24-03-1896 in Kollumerland. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.6.8.
9 Gauke Alserda, geboren op 06-01-1898 in Westergeest. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.6.9.
10 Hiltje Alserda, geboren op 27-10-1902 in Kollumerland. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.6.10.
1.4.5.4.1.4.4.6.4 Jantje Alserda is geboren op 07-08-1887 in Kollumerland, dochter van Harm Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.6) en Antje Dijkstra. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1911 in Kollumerland met Albert Postma, 27 jaar oud. Albert is geboren op 02-04-1884 in Veenwouden, zoon van Mark Alberts Postma en Janke Jans Postma. Albert is overleden op 04-10-1942 in Kollumerzwaag, 58 jaar oud.
Beroep:
veehouder
1.4.5.4.1.4.4.6.6 Gerben Alserda is geboren op 05-07-1891 in Westergeest, zoon van Harm Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.6) en Antje Dijkstra.
Beroep:
smid
Gerben trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1918 in Kollumerland met Ymkje Talma, 23 jaar oud. Ymkje is geboren op 31-05-1894 in Kooten, dochter van Heine Talma en Jantje Kloosterman. Ymkje is overleden op 05-01-1936 in Kollumerland, 41 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.6.7 Wiebe Alserda is geboren op 18-06-1894 in Westergeest, zoon van Harm Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.6) en Antje Dijkstra. Wiebe is overleden op 12-12-1974 in Kollumerzwaag, 80 jaar oud.
Beroep:
grofsmid
Wiebe trouwde, 22 jaar oud, op 26-10-1916 in Kollumerland met Trijntje Sikkens, 19 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-11-1896 in Holwerd, dochter van Ebbele Klazes Sikkens en Grietje Klazes Krol. Trijntje is overleden op 30-01-1982 in Kollumerzwaag, 85 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.6.8 Ytje Alserda is geboren op 24-03-1896 in Kollumerland, dochter van Harm Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.6) en Antje Dijkstra. Ytje is overleden op 06-01-1977 in Stadskanaal, 80 jaar oud. Ytje trouwde, 25 jaar oud, op 20-10-1921 in Kollumerland met [waarschijnlijk] Rients Brandsma, 22 jaar oud. Rients is geboren op 19-01-1899 in Grijpskerk, zoon van Jan Brandsma en Grietje van der Schoot. Rients is overleden op 12-06-1987 in Stadskanaal, 88 jaar oud.
Beroep:
hoofd eener school
Kind van Ytje en Rients:
1 NN Brandsma [1.4.5.4.1.4.4.6.8.1], levenloos geboren dochter, geboren op 02-06-1929 in Exloerkijl (Odoorn).
1.4.5.4.1.4.4.6.9 Gauke Alserda is geboren op 06-01-1898 in Westergeest, zoon van Harm Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.6) en Antje Dijkstra. Gauke is overleden op 28-09-1961 in Kollumerland, 63 jaar oud. Gauke trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1923 in Kollumerland met Trijntje Fennema, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 21-11-1899 in Wouterswoude, dochter van Jogchum Fennema en Tjeerdtje de Jong.
1.4.5.4.1.4.4.6.10 Hiltje Alserda is geboren op 27-10-1902 in Kollumerland, dochter van Harm Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.6) en Antje Dijkstra. Hiltje is overleden op 26-01-1934 in Roden, 31 jaar oud. Hiltje trouwde met Jakob Dijkstra.
1.4.5.4.1.4.4.8 Albert Alserda is geboren op 09-01-1857 in Opende, zoon van Gouke Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4) en Martje Alberts Bakker. Albert is overleden op 21-09-1931 in Grootegast, 74 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht
Albert trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1882 in Grootegast met Minke Kootstra, 24 jaar oud. Minke is geboren op 14-04-1858 in Harkema-Opeinde, dochter van Jan Annes Kootstra en Klaske Rinzes Loonstra. Minke is overleden op 06-04-1936 in Grootegast, 77 jaar oud.
Kinderen van Albert en Minke:
1 Martje Alserda, geboren op 31-10-1883 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.8.1.
2 Jantje Alserda, geboren op 13-11-1884 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.8.2.
3 Gouke Alserda [1.4.5.4.1.4.4.8.3], geboren op 21-09-1887 in Opende. Gouke is overleden op 19-06-1888 in Grootegast, 8 maanden oud.
4 Klaaske Alserda, geboren op 14-04-1889 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.8.4.
5 Gouke Alserda, geboren op 05-03-1891 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.8.5.
1.4.5.4.1.4.4.8.1 Martje Alserda is geboren op 31-10-1883 in Opende, dochter van Albert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.8) en Minke Kootstra. Martje is overleden op 29-06-1975 in Opende, 91 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Martje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-06-1907 in Grootegast met Tjeerd Loonstra, 27 jaar oud. Tjeerd is geboren op 24-06-1879 in Surhuizum gem. Achtkarspelen, zoon van Wieger Tjeerds Loonstra en Hiltje Boonstra. Tjeerd is overleden op 14-12-1924 in Grootegast, 45 jaar oud.
Beroep:
timmerman
(2) trouwde, minstens 41 jaar oud, na 1924 in Grootegast met Iense Bouma, minstens 34 jaar oud. Iense is geboren op 06-02-1890 in Grootegast. Iense is overleden op 05-06-1972 in Drachten, 82 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.8.2 Jantje Alserda is geboren op 13-11-1884 in Doezum, dochter van Albert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.8) en Minke Kootstra. Jantje is overleden op 28-09-1946 in Grootegast, 61 jaar oud. Jantje trouwde, 26 jaar oud, op 27-05-1911 in Grootegast met Jelke Jansma, 26 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.8.6.1.2 voor persoonsgegevens van Jelke.
1.4.5.4.1.4.4.8.4 Klaaske Alserda is geboren op 14-04-1889 in Opende, dochter van Albert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.8) en Minke Kootstra. Klaaske is overleden op 01-07-1943 in Opende, 54 jaar oud. Klaaske trouwde, 27 jaar oud, op 12-08-1916 in Achtkarspelen met Bouwe Gall, 29 jaar oud. Bouwe is geboren op 08-08-1887 in Surhuisterveen, zoon van Hendrik Wessels Gall en Janna Tuinstra. Bouwe is overleden op 13-03-1958 in Opende, 70 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.8.5 Gouke Alserda is geboren op 05-03-1891 in Opende, zoon van Albert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.8) en Minke Kootstra. Gouke is overleden op 09-05-1959 in Grootegast, 68 jaar oud.
Beroep:
smid
Gouke trouwde, 21 jaar oud, op 07-09-1912 in Achtkarspelen met Aaltje Nieuwenhuis, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 30-09-1920 in Leeuwarden. Aaltje is geboren op 16-10-1892 in Surhuisterveen, dochter van Jan Barelds Nieuwenhuis en Andrieske Bekkema. Aaltje trouwde later op 17-09-1921 in Achtkarspelen met Hendrik van der Tuin (geb. 1886).
1.4.5.4.1.4.4.9 Douwe Alserda is geboren op 24-08-1860 in Opende, zoon van Gouke Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4) en Martje Alberts Bakker. Douwe is overleden op 22-03-1906 in Aduard, 45 jaar oud.
Beroep:
horlogemaker
Douwe trouwde, 34 jaar oud, op 19-10-1894 in Grootegast met Geertje Bosklopper, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 07-06-1868 in Doezum gem. Grootegast, dochter van Pieter Bosklopper en Klaaske Huizinga. Geertje is overleden op 25-02-1951 in Groningen, 82 jaar oud. Geertje trouwde later op 27-05-1908 in Aduard met Jan Dijkstra (1862-1926).
Kinderen van Douwe en Geertje:
1 Pieter Alserda, geboren in 1894 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.9.1.
2 Gouke Alserda, geboren op 24-08-1895 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.9.2.
3 Tjeert Alserda, geboren op 29-12-1896 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.9.3.
4 Martje Alserda, geboren op 21-12-1899 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.9.4.
5 Klaaske Alserda, geboren op 15-04-1901 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.9.5.
6 Douwe Alserda [1.4.5.4.1.4.4.9.6], geboren op 19-02-1903 in Eelde. Douwe is overleden op 11-09-1904 in Aduard, 1 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.4.9.1 Pieter Alserda is geboren in 1894 in Opende, zoon van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.9) en Geertje Bosklopper.
Beroep:
bakker
Pieter trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 14-02-1916 in Groningen met Jantina Achterhof, 19 jaar oud. Jantina is geboren op 15-03-1896 in Uithuizen, dochter van Luitje Achterhof en Grietje van Dijk.
1.4.5.4.1.4.4.9.2 Gouke Alserda is geboren op 24-08-1895 in Doezum, zoon van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.9) en Geertje Bosklopper. Gouke is overleden op 09-12-1968 in Groningen, 73 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Gouke trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1920 in Groningen met Aaltje Idskes, 18 jaar oud. Aaltje is geboren op 02-05-1902 in Groningen, dochter van Roelof Christiaan Idskes en Agnes Gesina Mekel. Aaltje is overleden op 05-02-1961 in Groningen, 58 jaar oud.
Kinderen van Gouke en Aaltje:
1 Roelof Christiaan Alserda [1.4.5.4.1.4.4.9.2.1], geboren op 13-02-1921 in Groningen. Roelof is overleden op 16-02-1921 in Groningen, 3 dagen oud.
2 Geertje Alserda, geboren in 1922 in Eelde. Volgt 1.4.5.4.1.4.4.9.2.2.
1.4.5.4.1.4.4.9.2.2 Geertje Alserda is geboren in 1922 in Eelde, dochter van Gouke Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.9.2) en Aaltje Idskes. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 01-12-1941 in Groningen met Gerardus van Roekel, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15-03-1946 in Groningen. Gerardus is geboren op 06-05-1918 in Amsterdam, zoon van Gerardus van Roekel en Neeltje Teeuw.
Beroep:
schilder
1.4.5.4.1.4.4.9.3 Tjeert Alserda is geboren op 29-12-1896 in Doezum, zoon van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.9) en Geertje Bosklopper.
Beroep:
grondwerker
Tjeert trouwde, 23 jaar oud, op 20-09-1920 in Groningen met Antje Alssema, 18 jaar oud. Antje is geboren op 26-10-1901 in Groningen, dochter van Willem Alssema en Sieuwke de Boer. Antje is overleden op 21-08-1965 in Groningen, 63 jaar oud.
Kind van Tjeert en Antje:
1 Jan Alserda [1.4.5.4.1.4.4.9.3.1], geboren in 01-1937 in Groningen. Jan is overleden op 25-06-1937 in Groningen, 5 maanden oud.
1.4.5.4.1.4.4.9.4 Martje Alserda is geboren op 21-12-1899 in Noordhorn, dochter van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.9) en Geertje Bosklopper. Martje is overleden op 10-06-1939 in Groningen, 39 jaar oud. Martje trouwde, 18 jaar oud, op 19-09-1918 in Groningen met Piet de Wilde, 21 jaar oud. Piet is geboren op 12-11-1896 in Groningen, zoon van Geert de Wilde en Geertien Verkerk. Piet is overleden op 19-04-1965 in Groningen, 68 jaar oud.
Kind van Martje en Piet:
1 Wiepke de Wilde [1.4.5.4.1.4.4.9.4.1], geboren in 09-1921 in Groningen. Wiepke is overleden op 31-10-1921 in Groningen, 1 maand oud.
1.4.5.4.1.4.4.9.5 Klaaske Alserda is geboren op 15-04-1901 in Grootegast, dochter van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.4.9) en Geertje Bosklopper. Klaaske is overleden op 28-11-1938 in Groningen, 37 jaar oud. Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op 01-11-1923 in Groningen met Albertus Marinus Groninger, 23 jaar oud. Albertus is geboren op 24-08-1900 in Groningen, zoon van Derk Jan Groninger en Johanna Stinissen.
Beroep:
arbeider
Kind van Klaaske en Albertus:
1 Geert Groninger [1.4.5.4.1.4.4.9.5.1], geboren in 10-1930 in Groningen. Geert is overleden op 05-03-1931 in Groningen, 5 maanden oud.
1.4.5.4.1.4.5 Jan Douwes Alserda is geboren op 01-05-1816 in Opende, zoon van Douwe Berends Alserda (zie 1.4.5.4.1.4) en Jantje Jilts Munstra. Jan is overleden op 21-01-1895 in Grootegast, 78 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-08-1841 in Grootegast met Roelfke Hendriks van der Velde, 19 jaar oud. Roelfke is geboren op 10-12-1821 in Lucaswolde, dochter van Hendrik Wijbes van der Velde en Lamke Roelfs Randel. Roelfke is overleden op 31-05-1863 in Grootegast, 41 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 27-01-1868 in Grootegast met Grietje de Vries, 27 of 28 jaar oud. Grietje is geboren in 1840 in Niebert, dochter van Teeke Freerks de Vries en Geeske Alberts de Boer. Grietje is overleden op 05-07-1903 in Grootegast, 62 of 63 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jan en Roelfke:
1 Douwe Alserda, geboren op 11-01-1842 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.1.
2 Hendrik Alserda, geboren op 09-05-1843 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.2.
3 Jantje Alserda, geboren op 24-02-1845 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.3.
4 Berend Alserda, geboren op 03-12-1846 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.4.
5 Wiebe Alserda [1.4.5.4.1.4.5.5], geboren in 1849 in Grootegast. Wiebe is overleden op 16-07-1849 in Grootegast, 7 maanden oud.
6 Wiebe Alserda, geboren in 1851 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.6.
7 Gouke Alserda [1.4.5.4.1.4.5.7], geboren in 1854 in Opende. Gouke is overleden op 04-01-1873 in Grootegast, 18 of 19 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht
8 Lammert Alserda, geboren op 26-09-1855 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.8.
9 NN Alserda [1.4.5.4.1.4.5.9], levenloos geboren zoon, geboren op 04-05-1859 in Grootegast.
10 NN Alserda [1.4.5.4.1.4.5.10], levenloos geboren dochter, geboren op 18-05-1860 in Grootegast.
11 Ubel Alserda [1.4.5.4.1.4.5.11], geboren op 23-07-1861 in Opende. Ubel is overleden op 08-02-1862 in Grootegast, 6 maanden oud.
12 NN Alserda [1.4.5.4.1.4.5.12], levenloos geboren dochter, geboren op 24-05-1863 in Grootegast.
1.4.5.4.1.4.5.1 Douwe Alserda is geboren op 11-01-1842 in Opende, zoon van Jan Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5) en Roelfke Hendriks van der Velde. Douwe is overleden op 05-10-1901 in Grootegast, 59 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht
Douwe trouwde, 36 jaar oud, op 04-05-1878 in Grootegast met Bouktje Frankes, 25 jaar oud. Bouktje is geboren op 28-08-1852 in Opende, dochter van Evert Douwes Frankes en Trientje Ruurts Veldman. Bouktje is overleden op 29-07-1883 in Grootegast, 30 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Douwe en Bouktje:
1 Jan Alserda, geboren op 09-06-1878 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.1.1.
2 Evert Alserda [1.4.5.4.1.4.5.1.2], geboren op 03-08-1879 in Grootegast. Evert is overleden op 21-09-1879 in Grootegast, 1 maand oud.
3 Hendrikje Alserda, geboren op 03-08-1879 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.1.3.
4 Trientje Alserda [1.4.5.4.1.4.5.1.4], geboren op 01-05-1881 in Opende. Trientje is overleden op 13-04-1882 in Grootegast, 11 maanden oud.
5 Trientje Alserda, geboren op 02-09-1883 in Opende. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.1.5.
1.4.5.4.1.4.5.1.1 Jan Alserda is geboren op 09-06-1878 in Opende, zoon van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.1) en Bouktje Frankes.
Beroep:
arbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 13-07-1905 in Grootegast met Klaaske Huizinga, 24 jaar oud. Klaaske is geboren op 31-01-1881 in Lucaswolde, dochter van Johannes Huizinga en Hiltje Venema.
Kind van Jan en Klaaske:
1 Bouke Alserda [1.4.5.4.1.4.5.1.1.1], geboren op 26-07-1909 in Grootegast. Bouke is overleden op 22-01-1910 in Grootegast, 5 maanden oud.
1.4.5.4.1.4.5.1.3 Hendrikje Alserda is geboren op 03-08-1879 in Opende, dochter van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.1) en Bouktje Frankes. Hendrikje is overleden op 07-07-1934 in Grootegast, 54 jaar oud. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 25-03-1901 in Grootegast met Geert Drost, 25 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.5.3.1.2 voor persoonsgegevens van Geert.
Kind van Hendrikje en Geert:
1 Douwe Drost [1.4.5.4.1.4.5.1.3.1], geboren op 08-04-1902 in Grootegast. Douwe is overleden op 31-03-1971 in Drachten, 68 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.5.1.5 Trientje Alserda is geboren op 02-09-1883 in Opende, dochter van Douwe Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.1) en Bouktje Frankes. Trientje is overleden op 18-05-1945 in Oldekerk, 61 jaar oud. Trientje trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1905 in Grootegast met Reinder Nauta, 20 jaar oud. Reinder is geboren op 10-01-1885 in Opende gem. Grootegast, zoon van Reinder Klazes Nauta en IJpkje Kobus Kooistra. Reinder is overleden op 12-07-1955 in Oldekerk, 70 jaar oud.
Kind van Trientje en Reinder:
1 NN Nauta [1.4.5.4.1.4.5.1.5.1], levenloos geboren dochter, geboren op 21-02-1907 in Grootegast.
1.4.5.4.1.4.5.2 Hendrik Alserda is geboren op 09-05-1843 in Opende, zoon van Jan Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5) en Roelfke Hendriks van der Velde. Hendrik is overleden op 25-11-1913 in Zuidhorn, 70 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Hendrik trouwde, 51 jaar oud, op 06-04-1895 in Oldekerk met Leentje van Dijk, 46 jaar oud. Leentje is geboren op 18-05-1848 in Oldekerk, dochter van Jan Mekkes van Dijk en Reemke Henzes Drommel. Leentje is overleden op 12-10-1935 in Pieterzijl, 87 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.5.3 Jantje Alserda is geboren op 24-02-1845 in Opende, dochter van Jan Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5) en Roelfke Hendriks van der Velde. Jantje is overleden op 23-06-1922 in Oldekerk, 77 jaar oud. Jantje trouwde, 32 jaar oud, op 15-09-1877 in Oldekerk met Jakob Jager, 29 jaar oud. Jakob is geboren op 15-08-1848 in Oostwold, zoon van Jannes Jager en Ettje Annes Kamminga. Jakob is overleden op 15-06-1915 in Oldekerk, 66 jaar oud.
Beroep:
molenaarsknecht
Kinderen van Jantje en Jakob:
1 NN Jager [1.4.5.4.1.4.5.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 27-11-1877 in Oldekerk.
2 Jannes Jager [1.4.5.4.1.4.5.3.2], geboren op 24-03-1879 in Niekerk.
3 Roelf Jager, geboren op 17-08-1880 in Oldekerk. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.3.3.
4 Ebel Jager, geboren op 28-11-1883 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.3.4.
5 Ettje Jager, geboren op 13-07-1887 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.3.5.
1.4.5.4.1.4.5.3.3 Roelf Jager is geboren op 17-08-1880 in Oldekerk, zoon van Jakob Jager en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.3). Roelf is overleden op 08-11-1957 in Groningen, 77 jaar oud.
Beroep:
machinist
Roelf trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1905 in Zuidhorn met Hiltje Alkema, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op 11-07-1882 in Enumatil, dochter van Anne Alkema en Grietje Jager. Hiltje is overleden op 29-09-1946 in Zuidhorn, 64 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.5.3.4 Ebel Jager is geboren op 28-11-1883 in Noordhorn, zoon van Jakob Jager en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.3). Ebel is overleden op 13-02-1969 in Niekerk, 85 jaar oud. Ebel trouwde, 33 jaar oud, op 26-05-1917 in Kollumerland met Geeske Rinsma, 26 jaar oud. Geeske is geboren op 21-12-1890 in Drogeham, dochter van Jakob Rinsma en Aaltje van Dijk. Geeske is overleden op 16-06-1974 in Niekerk, 83 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.5.3.5 Ettje Jager is geboren op 13-07-1887 in Noordhorn, dochter van Jakob Jager en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.3). Ettje is overleden op 14-05-1931 in Oldekerk, 43 jaar oud. Ettje trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1913 in Oldekerk met Freerk Pelster, 22 jaar oud. Freerk is geboren op 13-01-1891 in Enumatil, zoon van Hendrik Pelster en Aaltje Wijma. Freerk is overleden op 14-04-1966 in Niekerk, 75 jaar oud. Freerk trouwde voorheen met Klaaske Hoekzema (1902-1989).
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.1.4.5.4 Berend Alserda is geboren op 03-12-1846 in Opende, zoon van Jan Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5) en Roelfke Hendriks van der Velde.
Beroep:
dienstknecht, arbeider
Berend trouwde, 32 jaar oud, op 17-05-1879 in Oldehove met Jantje de Roo, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 22-08-1857 in Den Ham, dochter van Tunnis de Roo en Aaltje Vroom.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Berend en Jantje:
1 Jan Alserda [1.4.5.4.1.4.5.4.1], geboren op 22-02-1880 in Niehove. Jan is overleden op 15-11-1880 in Niehove, 8 maanden oud.
2 Jan Alserda [1.4.5.4.1.4.5.4.2], geboren op 23-04-1882 in Niehove.
3 Tunnis Alserda [1.4.5.4.1.4.5.4.3], geboren op 20-08-1883 in Niehove.
1.4.5.4.1.4.5.6 Wiebe Alserda is geboren in 1851 in Opende, zoon van Jan Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5) en Roelfke Hendriks van der Velde.
Beroep:
dienstknecht
Wiebe trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-05-1876 in Oldehove met Jantje Ouwenga, 19 jaar oud. Jantje is geboren op 21-04-1857 in Hoogemeeden, dochter van Job Pouwels Ouwenga en Aafke Vroom.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Wiebe en Jantje:
1 Jan Alserda [1.4.5.4.1.4.5.6.1], geboren op 15-11-1876 in Oldehove.
2 Aafke Alserda [1.4.5.4.1.4.5.6.2], geboren in 12-1877 in Oldehove. Aafke is overleden op 16-06-1879 in Oldehove, 1 jaar oud.
3 NN Alserda [1.4.5.4.1.4.5.6.3], levenloos geboren dochter, geboren op 07-03-1880 in Oldehove.
1.4.5.4.1.4.5.8 Lammert Alserda is geboren op 26-09-1855 in Opende, zoon van Jan Douwes Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5) en Roelfke Hendriks van der Velde. Lammert is overleden op 26-12-1941 in Adorp, 86 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht
Lammert trouwde, 26 jaar oud, op 02-02-1882 in Opende met Geeske van der Velde, 22 jaar oud. Geeske is geboren op 28-03-1859 in Niekerk, dochter van Mechiel van der Velde en Korneliske Sonius. Geeske is overleden op 31-05-1946 in Wetsinge gem. Adorp, 87 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Lammert en Geeske:
1 Roelfke Alserda [1.4.5.4.1.4.5.8.1], geboren op 13-11-1881 in Oldehove. Roelfke is overleden op 24-11-1887 in Oldehove, 6 jaar oud.
2 Machiel Alserda, geboren op 20-08-1884 in Oldehove. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.8.2.
3 Jan Alserda, geboren op 02-08-1886 in Saaksum. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.8.3.
4 Roelfke Kornelia Alserda, geboren op 24-09-1888 in Saaksum. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.8.4.
5 kornelis Alserda [1.4.5.4.1.4.5.8.5], geboren op 20-06-1891 in Oldehove.
6 Berend Alserda [1.4.5.4.1.4.5.8.6], geboren op 02-10-1893 in Saaksum. Berend is overleden op 12-10-1893 in Oldehove, 10 dagen oud.
7 Korneliske Alserda, geboren op 16-07-1897 in Oldehove. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.8.7.
1.4.5.4.1.4.5.8.2 Machiel Alserda is geboren op 20-08-1884 in Oldehove, zoon van Lammert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.8) en Geeske van der Velde. Machiel is overleden op 03-01-1956 in Musselkanaal, 71 jaar oud. Hij is begraven op 06-01-1956 in Mussekanaal.
Beroep:
bierhandelaar
Machiel trouwde, 33 jaar oud, op 08-05-1918 in Onstwedde met Elsina Thoma, 33 jaar oud. Elsina is geboren op 12-11-1884 in Wildervank, dochter van Martent Thoma en Geesje Gringhuis. Elsina is overleden op 19-12-1956 in Musselkanaal, 72 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.5.8.3 Jan Alserda is geboren op 02-08-1886 in Saaksum, zoon van Lammert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.8) en Geeske van der Velde. Jan is overleden op 05-05-1971 in Carrum Downs (Australië), 84 jaar oud.
Beroep:
pannenbakker
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 05-09-1907 in Zuidhorn met Antonia Johanna Peters, 19 jaar oud. Antonia is geboren op 31-05-1888 in Zuidhorn, dochter van Christiaan Peters en Baukje Stornebrink. Antonia is overleden op 24-03-1964 in Cranbourne (Australië), 75 jaar oud.
Kind van Jan en Antonia:
1 Boukje Alserda, geboren op 26-03-1909 in Zuidhorn. Volgt 1.4.5.4.1.4.5.8.3.1.
1.4.5.4.1.4.5.8.3.1 Boukje Alserda is geboren op 26-03-1909 in Zuidhorn, dochter van Jan Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.8.3) en Antonia Johanna Peters. Boukje trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1932 in Adorp met Siemen Huizinga, 26 jaar oud. Siemen is geboren op 24-02-1906 in Wetsinge, zoon van Lammert Huizinga en Elske Spanninga. Siemen is overleden op 25-06-1944 in Bedum, 38 jaar oud.
Beroep:
rijwielmonteur
1.4.5.4.1.4.5.8.4 Roelfke Kornelia Alserda is geboren op 24-09-1888 in Saaksum, dochter van Lammert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.8) en Geeske van der Velde. Roelfke is overleden op 20-02-1929 in Groningen, 40 jaar oud. Roelfke trouwde, 17 jaar oud, op 19-05-1906 in Aduard met Jan Peters, 25 jaar oud. Jan is geboren op 11-10-1880 in Kampen, zoon van Christiaan Peters en Baukje Stornebrink. Jan is overleden op 04-12-1954 in Groningen, 74 jaar oud.
Kind van Roelfke en Jan:
1 Lammert Peters [1.4.5.4.1.4.5.8.4.1], geboren in 1906 in Zuidhorn. Lammert is overleden op 17-10-1908 in Zuidhorn, 1 of 2 jaar oud.
1.4.5.4.1.4.5.8.7 Korneliske Alserda is geboren op 16-07-1897 in Oldehove, dochter van Lammert Alserda (zie 1.4.5.4.1.4.5.8) en Geeske van der Velde. Korneliske is overleden op 06-05-1940 in Groningen, 42 jaar oud. Korneliske trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1924 in Ezinge met Harmannus Smit, 22 jaar oud. Harmannus is geboren op 13-10-1901 in Eenrum, zoon van Tjeert Smit en Grietje Siegers.
Beroep:
Landarbeider
1.4.5.4.1.7 Ytje Berends Alserda is geboren op 21-04-1776 in Noordwijk, dochter van Berend Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.1) en Jantje Hendriks. Ytje is overleden op 05-05-1862 in Niebert, 86 jaar oud. Ytje trouwde, 21 jaar oud, op 28-01-1798 in Marum met Hedzer Eeuwes Renkema, 27 jaar oud. Hedzer is geboren op 11-03-1770 in Marum. Hedzer is overleden op 01-03-1852 in Niebert, 81 jaar oud.
1.4.5.4.2 Engeltje Jacobs (Alserda) is geboren op 12-10-1738 in Marum/Noordwijk, dochter van Jacobus Weits (zie 1.4.5.4) en Ykje Berends. Engeltje trouwde, 20 jaar oud, op 04-02-1759 in Noordwijk met Geert Geerts. Geert is geboren in Doezum.
Kind van Engeltje en Geert:
1 Hindrikje Geerts, geboren in 1769 in Marum. Volgt 1.4.5.4.2.1.
1.4.5.4.2.1 Hindrikje Geerts is geboren in 1769 in Marum, dochter van Geert Geerts en Engeltje Jacobs (Alserda) (zie 1.4.5.4.2). Zij is gedoopt op 12-03-1769 in Marum. Hindrikje is overleden in 1793 in Marum, 23 of 24 jaar oud. Zij is begraven in 1793 in Marum. Hindrikje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 02-06-1791 in Marum met Lubbert Jans Dijk, 30 of 31 jaar oud. Lubbert is geboren in 1760 in Marum, zoon van Jan Lubberts Dijk en Grietje Ebbels. Hij is gedoopt op 21-09-1760 in Marum. Lubbert is overleden op 11-01-1813 in Marum, 52 of 53 jaar oud. Lubbert trouwde later op 06-12-1794 in Marum met IJkje Weits Alserda (1773-1799), zie 1.4.5.4.3.1. Lubbert trouwde later op 12-07-1802 in Midwolde met Jantje Sipkes (1781-1844).
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3 Weit Jacobs Alserda is geboren op 16-09-1742 in Marum/Noordwijk, zoon van Jacobus Weits (zie 1.4.5.4) en Ykje Berends. Weit is overleden op 28-09-1820 in Marum, 78 jaar oud.
Beroep:
landbouwer en kerkvoogd in Noordwijk
Weit trouwde, 29 jaar oud, op 30-08-1772 in Noordwijk met Martje Jacobs, 26 jaar oud. Martje is geboren op 03-04-1746 in Tolbert, dochter van Jacob Jacobs en Sapke Geerts. Martje is overleden op 29-10-1813 in Noordwijk, 67 jaar oud.
Kinderen van Weit en Martje:
1 IJkje Weits Alserda, geboren in 1773 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.1.
2 Jacob weits Alserda, geboren op 28-05-1775 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.
3 Sapke weits Alserda, geboren in 1777 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.3.
4 Iktje weits Alserda [1.4.5.4.3.4], geboren in 1780 in Noordwijk. Zij is gedoopt op 13-01-1780 in Noordwijk.
5 Itje/IJtje weits Alserda, geboren in 1782 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.
6 Geert weits Alserda, geboren in 1785 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.
7 Engeltje Weits Alserda, geboren in 1787 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.7.
8 Grietje weits Alserda, geboren in 1791 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.8.
1.4.5.4.3.1 IJkje Weits Alserda is geboren in 1773 in Marum, dochter van Weit Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3) en Martje Jacobs. Zij is gedoopt op 04-07-1773 in Marum. IJkje is overleden in 04-1799 in Midwolde, 25 of 26 jaar oud. IJkje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 06-12-1794 in Marum met Lubbert Jans Dijk, 33 of 34 jaar oud. Lubbert is geboren in 1760 in Marum, zoon van Jan Lubberts Dijk en Grietje Ebbels. Hij is gedoopt op 21-09-1760 in Marum. Lubbert is overleden op 11-01-1813 in Marum, 52 of 53 jaar oud. Lubbert is weduwnaar van Hindrikje Geerts (1769-1793), met wie hij trouwde op 02-06-1791 in Marum, zie 1.4.5.4.2.1. Lubbert trouwde later op 12-07-1802 in Midwolde met Jantje Sipkes (1781-1844).
Beroep:
landbouwer
Kinderen van IJkje en Lubbert:
1 Grietje Lubberts Dijk [1.4.5.4.3.1.1], geboren in 1796 in Marum. Zij is gedoopt op 13-11-1796 in Marum.
2 Martje Lubberts Dijk, geboren in 1798 in Midwolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.
1.4.5.4.3.1.2 Martje Lubberts Dijk is geboren in 1798 in Midwolde, dochter van Lubbert Jans Dijk en IJkje Weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.1). Zij is gedoopt op 03-06-1798 in Midwolde. Martje is overleden op 21-07-1854 in Lucaswolde, 55 of 56 jaar oud. Martje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-04-1823 in Marum met Lammert Jans Barma, 25 jaar oud. Lammert is geboren op 14-01-1798 in Oldehove, zoon van Jan Lammerts Barma en Geertje Jans Snaak. Lammert is overleden op 20-12-1860 in Lucaswolde, 62 jaar oud.
Kinderen van Martje en Lammert:
1 Geertje Lammerts Barma, geboren op 10-11-1823 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.
2 Lubbert Lammerts Barma [1.4.5.4.3.1.2.2], geboren op 25-08-1825 in Lucaswolde.
3 Jan Lammerts Barma, geboren op 18-08-1827 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.3.
4 IJktje Lammerts Barma, geboren op 15-04-1830 in Lukaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.4.
5 Ienje Lammerts Barma, geboren op 05-09-1831 in Lukaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.5.
6 Grietje Lammerts Barma, geboren op 17-02-1834 in Lukaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.6.
7 Weit Lammerts Barma, geboren op 17-10-1837 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.7.
8 Betje Lammerts Barma [1.4.5.4.3.1.2.8], geboren op 10-04-1840 in Lucaswolde. Betje is overleden op 25-08-1860 in Lucaswolde, 20 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1 Geertje Lammerts Barma is geboren op 10-11-1823 in Lucaswolde, dochter van Lammert Jans Barma en Martje Lubberts Dijk (zie 1.4.5.4.3.1.2). Geertje is overleden op 13-11-1879 in Lucaswolde, 56 jaar oud. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 05-12-1844 in Marum met Wiebe Hendriks van der Velde, 28 jaar oud. Wiebe is geboren op 24-02-1816 in Marum, zoon van Hendrik Wijbes van der Velde en Lamke Roelfs Randel. Wiebe is overleden op 17-03-1856 in Grootegast, 40 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Geertje en Wiebe:
1 Lamke van der Velde, geboren in 1845 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.
2 Hendrik van der Velde, geboren op 08-12-1848 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.
3 Martje van der Velde, geboren op 30-06-1851 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.
4 Lubbert van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.4], geboren op 03-03-1854 in Grootegast. Lubbert is overleden op 08-03-1854 in Grootegast, 5 dagen oud.
5 Trientje van der Velde, geboren op 12-04-1855 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.5.
1.4.5.4.3.1.2.1.1 Lamke van der Velde is geboren in 1845 in Lucaswolde, dochter van Wiebe Hendriks van der Velde en Geertje Lammerts Barma (zie 1.4.5.4.3.1.2.1). Lamke is overleden op 10-03-1924 in Tjamsweer, 78 of 79 jaar oud. Lamke trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-08-1869 in Grootegast met Hans Top, 30 jaar oud. Hans is geboren op 28-07-1839 in Opende, zoon van Ebbel Berends Top en Janke Hansens Kamminga. Hans is overleden op 06-12-1914 in Oldekerk, 75 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Lamke en Hans:
1 Ebbel Top, geboren op 11-11-1869 in Lutjegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.
2 Wiebe Top, geboren op 02-04-1871 in Lutjegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.
3 Berend Top, geboren op 19-11-1872 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.3.
4 Geertje Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.4], geboren op 14-03-1875 in Doezum. Geertje is overleden op 27-09-1876 in Grootegast, 1 jaar oud.
5 Geertje Top, geboren op 07-12-1876 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.5.
6 Janke Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.6], geboren op 05-03-1880 in Noordhorn. Janke is overleden op 09-02-1948 in Groningen, 67 jaar oud.
7 Martje Top, geboren op 31-01-1883 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.7.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.1 Ebbel Top is geboren op 11-11-1869 in Lutjegast, zoon van Hans Top en Lamke van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1). Ebbel is overleden op 03-02-1932 in Noordhorn, 62 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Ebbel trouwde, 30 jaar oud, op 10-05-1900 in Zuidhorn met Eiske Kremer, 20 jaar oud. Eiske is geboren op 02-04-1880 in Noordhorn, dochter van Hindrik Kremer en Klaaske Noordhof.
Kinderen van Ebbel en Eiske:
1 Hans Top, geboren op 29-05-1901 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.1.
2 Hendrik Top, geboren op 02-11-1902 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.2.
3 Lamke Top, geboren op 30-06-1904 in Noordhorn. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.3.
4 Wiebe Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.4], geboren in 03-1907 in Noordhorn. Wiebe is overleden op 20-08-1907 in Noordhorn, 5 maanden oud.
5 NN Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.5], levenloos geboren kind, geboren op 25-02-1911 in Noordhorn.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.1 Hans Top is geboren op 29-05-1901 in Noordhorn, zoon van Ebbel Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.1) en Eiske Kremer. Hans is overleden op 22-01-1970 in Hoogkerk, 68 jaar oud. Hans trouwde met Hiltje van der Velde. Hiltje is geboren op 27-10-1901 in Hoogkerk. Hiltje is overleden op 31-07-1974 in Hoogkerk, 72 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.2 Hendrik Top is geboren op 02-11-1902 in Noordhorn, zoon van Ebbel Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.1) en Eiske Kremer. Hendrik is overleden op 19-01-1987 in Marknesse, 84 jaar oud. Hendrik trouwde met Geertruida Rintjema. Geertruida is geboren op 26-12-1896 in Marknesse. Geertruida is overleden op 11-06-1986 in Marknesse, 89 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.1.3 Lamke Top is geboren op 30-06-1904 in Noordhorn, dochter van Ebbel Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.1) en Eiske Kremer. Lamke is overleden op 14-06-1975 in Noordhorn, 70 jaar oud. Lamke trouwde met Christiaan van der Kloet. Christiaan is geboren op 01-03-1904 in Noordhorn. Christiaan is overleden op 24-09-1980 in Noordhorn, 76 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.2 Wiebe Top is geboren op 02-04-1871 in Lutjegast, zoon van Hans Top en Lamke van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1). Wiebe is overleden op 08-08-1911 in Groningen, 40 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Wiebe trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1896 in Aduard met Willemke Sikkema, 20 jaar oud. Willemke is geboren op 05-09-1875 in Midwolde, dochter van Roelf Sikkema en Alberdina Kastje. Willemke is overleden op 20-02-1945 in Midwolde, 69 jaar oud. Willemke trouwde later op 02-02-1918 in Leek met Louwe Middel (1869-1958).
Kinderen van Wiebe en Willemke:
1 Lamke Top, geboren op 19-04-1897 in Den Ham. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.1.
2 Roelof Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.2], geboren op 09-10-1898 in Zuidhorn.
3 Alberdina Top, geboren op 09-10-1901 in Zuidhorn. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.3.
4 Hans Top, geboren op 06-09-1903 in Midwolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.4.
5 Ebbel Top, geboren op 19-04-1905 in Midwolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.5.
6 Leentje Top, geboren op 22-05-1907 in Ooststellingwerf. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.6.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.1 Lamke Top is geboren op 19-04-1897 in Den Ham, dochter van Wiebe Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2) en Willemke Sikkema. Lamke is overleden op 10-04-1946 in Groningen, 48 jaar oud. Lamke trouwde, 25 jaar oud, op 22-02-1923 in Groningen met Pieter Heller, 32 jaar oud. Pieter is geboren op 15-06-1890 in Groningen, zoon van Nicolaas Petrus Heller en Folkertdina Scholtens. Pieter is overleden op 02-11-1970 in Groningen, 80 jaar oud.
Beroep:
Voerman
1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.3 Alberdina Top is geboren op 09-10-1901 in Zuidhorn, dochter van Wiebe Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2) en Willemke Sikkema. Alberdina is overleden op 22-02-1975 in Midwolde, 73 jaar oud. Alberdina trouwde, 20 jaar oud, op 29-04-1922 in Leek met Jakob Croeze, 30 jaar oud. Jakob is geboren op 15-08-1891 in Midwolde, zoon van Jakob Croeze en Metje Sikkema. Jakob is overleden op 29-10-1970 in Midwolde, 79 jaar oud.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.4 Hans Top is geboren op 06-09-1903 in Midwolde, zoon van Wiebe Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2) en Willemke Sikkema. Hans is overleden op 25-12-1987 in Midwolde, 84 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Hans trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1927 in Leek met Lutske Stienstra, 25 jaar oud. Lutske is geboren op 24-10-1902 in Dokkum, dochter van Thomas Mients Stienstra en Janna Hotzes Schripsema. Lutske is overleden op 04-10-1989 in Haren, 86 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.5 Ebbel Top is geboren op 19-04-1905 in Midwolde, zoon van Wiebe Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2) en Willemke Sikkema. Ebbel is overleden op 02-11-1969 in Noordhorn, 64 jaar oud. Ebbel trouwde met Hielktje Brilstra. Hielktje is geboren op 12-05-1910 in Noordhorn. Hielktje is overleden op 19-03-1987 in Noordhorn, 76 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.2.6 Leentje Top is geboren op 22-05-1907 in Ooststellingwerf, dochter van Wiebe Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.2) en Willemke Sikkema. Leentje is overleden op 09-04-1939 in Ooststellingwerf, 31 jaar oud. Leentje trouwde, 24 jaar oud, op 02-04-1932 in Leek met Bertus Blaauw, 28 jaar oud. Bertus is geboren op 11-03-1904 in Haulerwijk, zoon van Jurrien Blaauw en Hendrikje Ritskes. Bertus is overleden op 11-03-1974 in Haulerwijk, 70 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.3 Berend Top is geboren op 19-11-1872 in Doezum, zoon van Hans Top en Lamke van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1). Berend is overleden op 20-02-1908 in Groningen, 35 jaar oud.
Beroep:
telegrammenbesteller, rangeerder
Berend trouwde, 28 jaar oud, op 23-01-1901 in Grijpskerk met Alstje Bakker, 32 jaar oud. Alstje is geboren op 21-08-1868 in Niekerk, dochter van Jannes Bakker en Trientje Veenema. Alstje is overleden op 13-02-1950 in Leek, 81 jaar oud.
Kinderen van Berend en Alstje:
1 Lamke Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.3.1], geboren op 03-12-1901 in Grijpskerk.
2 Jannes Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.3.2], geboren op 28-01-1903 in Grijpskerk.
3 Hans Top [1.4.5.4.3.1.2.1.1.3.3], geboren op 04-04-1904 in Tjamsweer. Hans is overleden op 08-09-1966 in Landgraaf, 62 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.5 Geertje Top is geboren op 07-12-1876 in Sebaldeburen, dochter van Hans Top en Lamke van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1). Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 18-02-1899 in Aduard met Reintje Hoiting, 21 jaar oud. Reintje is geboren op 19-06-1877 in Oostum, zoon van Berend Hoiting en Aaltje Mulder.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Geertje en Reintje:
1 Lammerdina Hoiting, geboren op 27-04-1899 in Aduard. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.1.5.1.
2 Berend Hoiting [1.4.5.4.3.1.2.1.1.5.2], geboren op 01-02-1903 in Aduard.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.5.1 Lammerdina Hoiting is geboren op 27-04-1899 in Aduard, dochter van Reintje Hoiting en Geertje Top (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1.5). Lammerdina is overleden op 23-02-1952 in Groningen, 52 jaar oud. Lammerdina trouwde met Harmannus de Boer.
1.4.5.4.3.1.2.1.1.7 Martje Top is geboren op 31-01-1883 in Opende, dochter van Hans Top en Lamke van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.1). Martje is overleden op 27-10-1934 in Grijpskerk, 51 jaar oud. Martje trouwde, 44 jaar oud, op 17-05-1927 in Grijpskerk met Klaas Wiersma, 54 jaar oud. Klaas is geboren op 12-04-1873 in Lioessens, zoon van Rendert Jans Wiersma en Baukje Klazes Buurmans. Klaas is overleden op 03-02-1953 in Grijpskerk, 79 jaar oud. Klaas is weduwnaar van Ietje Riemersma (1876-1926), met wie hij trouwde op 15-05-1901 in Grootegast.
Beroep:
spoorwegarbeider
1.4.5.4.3.1.2.1.2 Hendrik van der Velde is geboren op 08-12-1848 in Grootegast, zoon van Wiebe Hendriks van der Velde en Geertje Lammerts Barma (zie 1.4.5.4.3.1.2.1). Hendrik is overleden op 21-03-1923 in Grootegast, 74 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 03-12-1870 in Marum met Klasina Tonnema, 23 jaar oud. Klasina is geboren op 21-04-1847 in Groningen, dochter van Elze Jans Tonnema en Trijntje Ottenhof. Klasina is overleden op 19-06-1893 in Lucaswolde, 46 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 06-04-1904 in Grootegast met Aagtje van der Laan, 60 jaar oud. Aagtje is geboren op 17-06-1843 in Doezum, dochter van Ubel Hansens van der Laan en Trientje Hendriks van der Velde. Aagtje is overleden op 24-02-1911 in Grootegast, 67 jaar oud. Aagtje is weduwe van Jan Boukes Venema (geb. 1822), met wie zij trouwde op 09-06-1870 in Grootegast.
Kinderen van Hendrik en Klasina:
1 Geertje van der Velde, geboren op 08-01-1871 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.
2 Trientje van der Velde, geboren op 26-07-1872 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.2.
3 Wiebe van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.3], geboren op 06-10-1873 in Lucaswolde. Wiebe is overleden op 04-11-1873 in Lucaswolde, 29 dagen oud.
4 Wiebe van der Velde, geboren op 02-10-1874 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.
5 Elske van der Velde, geboren op 22-01-1876 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.5.
6 Betske van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.6], geboren op 07-02-1878 in Lucaswolde. Betske is overleden op 20-03-1878 in Lucaswolde, 1 maand oud.
7 Betske van der Velde, geboren op 23-04-1879 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.7.
8 Lamke van der Velde, geboren op 03-09-1882 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.8.
9 Jan van der Velde, geboren op 08-03-1886 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.9.
10 Lammert van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.10], geboren op 23-02-1888 in Lucaswolde. Lammert is overleden op 25-04-1888 in Lucaswolde, 2 maanden oud.
11 Lammert van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.11], geboren op 27-06-1890 in Lucaswolde. Lammert is overleden op 10-05-1891 in Lucaswolde, 10 maanden oud.
12 Martje van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.12], geboren op 20-03-1893 in Lucaswolde. Martje is overleden op 05-04-1893 in Lucaswolde, 16 dagen oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.1 Geertje van der Velde is geboren op 08-01-1871 in Lucaswolde, dochter van Hendrik van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2) en Klasina Tonnema. Geertje is overleden op 06-04-1942 in Grootegast, 71 jaar oud. Geertje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1893 in Marum met Doekel Dijkstra, 26 jaar oud. Doekel is geboren op 22-06-1866 in Huizum, zoon van Jan Dijkstra en Jacoba Kleindijk. Doekel is overleden op 06-02-1901 in Sebaldeburen, 34 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 08-04-1904 in Grootegast met Anne Pera, 28 jaar oud. Anne is geboren op 14-03-1876 in Grootegast, zoon van Willem Pera en Antje Wijma. Anne is overleden op 13-04-1939 in Grootegast, 63 jaar oud. Anne is weduwnaar van Geertje van der Velde (1870-1903), met wie hij trouwde op 15-05-1901 in Grootegast.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Geertje en Doekel:
1 Jacoba Dijkstra, geboren op 03-09-1893 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.1.
2 Hendrik Dijkstra [1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.2], geboren op 01-01-1896 in Sebaldeburen. Hendrik is overleden op 25-01-1897 in Grootegast, 1 jaar oud.
3 Hendrik Wiebe Dijkstra, geboren op 29-01-1898 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.3.
4 Hendrikje Dijkstra, geboren op 10-11-1900 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.4.
Kinderen van Geertje en Anne:
5 Clasina Pera [1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.5], geboren op 18-01-1905 in Sebaldeburen. Clasina is overleden op 17-02-1905 in Grootegast, 30 dagen oud.
6 Willemina Pera, geboren op 18-01-1905 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.6.
7 Ebeltje Pera [1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.7], geboren in 02-1910 in Sebaldeburen. Ebeltje is overleden op 09-06-1910 in Grootegast, 4 maanden oud.
8 Ebeltje Pera [1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.8], geboren in 1911 in Sebaldeburen. Ebeltje is overleden op 15-07-1914 in Grootegast, 2 of 3 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.1 Jacoba Dijkstra is geboren op 03-09-1893 in Sebaldeburen, dochter van Doekel Dijkstra en Geertje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1). Jacoba is overleden op 21-04-1973 in Surhuizum, 79 jaar oud. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1918 in Grootegast met Wibbe van der Leij, 27 jaar oud. Wibbe is geboren op 28-04-1891 in Surhuizum, zoon van Roel Jans van der Leij en Geertje Andries Veenstra. Wibbe is overleden op 10-12-1967 in Surhuizum, 76 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.3 Hendrik Wiebe Dijkstra is geboren op 29-01-1898 in Sebaldeburen, zoon van Doekel Dijkstra en Geertje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1). Hendrik is overleden op 05-07-1991 in Kornhorn, 93 jaar oud. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1921 in Leek met Renje Huizinga, 26 jaar oud. Renje is geboren op 06-12-1894 in Oostwold, dochter van Menne Huizinga en Antje Renkema. Renje is overleden op 13-02-1969 in Groningen, 74 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.4 Hendrikje Dijkstra is geboren op 10-11-1900 in Sebaldeburen, dochter van Doekel Dijkstra en Geertje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1). Hendrikje is overleden op 25-03-1966 in Grootegast, 65 jaar oud. Hendrikje trouwde met Klaas Wiemer Renkema. Klaas is geboren op 16-05-1897 in Grootegast. Klaas is overleden op 28-01-1988 in Grootegast, 90 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.1.6 Willemina Pera is geboren op 18-01-1905 in Sebaldeburen, dochter van Anne Pera en Geertje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2.1). Willemina is overleden op 30-06-1991 in Zuidhorn, 86 jaar oud. Willemina trouwde, 26 jaar oud, op 03-07-1931 in Grootegast met Jan Wietse Luth, 25 jaar oud. Jan is geboren op 20-02-1906 in Zuidhorn, zoon van Geert Luth en Bregtje Sikkema. Jan is overleden op 16-03-1984 in Zuidhorn, 78 jaar oud.
Beroep:
molenaar
1.4.5.4.3.1.2.1.2.2 Trientje van der Velde is geboren op 26-07-1872 in Lucaswolde, dochter van Hendrik van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2) en Klasina Tonnema. Trientje is overleden op 15-03-1944 in Zuidwolde, 71 jaar oud. Trientje trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1894 in Marum met Lambertus Grimmius, 24 of 25 jaar oud. Lambertus is geboren in 1869 in Sebaldeburen, zoon van Arend Grimmius en Aaltje de Wind.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.4 Wiebe van der Velde is geboren op 02-10-1874 in Lucaswolde, zoon van Hendrik van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2) en Klasina Tonnema. Wiebe is overleden op 19-07-1959 in Lutjegast, 84 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Wiebe trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1898 in Marum met Antje Tolsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op 10-03-1875 in Lucaswolde, dochter van Harmen Folkerts Tolsma en IJtje Boekes Dijkstra. Antje is overleden op 26-02-1956 in Lutjegast, 80 jaar oud.
Kinderen van Wiebe en Antje:
1 Hendrik Wiebe van der Velde, geboren op 05-03-1899 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.1.
2 Harm van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.2], geboren op 11-06-1900 in Grootegast. Harm is overleden op 27-08-1918 in Lucaswolde, 18 jaar oud.
3 Klasina van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.3], geboren op 02-06-1902 in Grootegast.
4 Ietje van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.4], geboren op 23-08-1903 in Grootegast.
5 Jan van der Velde, geboren op 25-04-1905 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.5.
6 Trientje van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.6], geboren in 05-1910 in Grootegast. Trientje is overleden op 25-03-1911 in Grootegast, 10 maanden oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.1 Hendrik Wiebe van der Velde is geboren op 05-03-1899 in Lucaswolde, zoon van Wiebe van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2.4) en Antje Tolsma. Hendrik is overleden op 28-03-1979 in Kollum, 80 jaar oud. Hendrik trouwde met Janke Elzinga. Janke is geboren op 17-03-1901 in Kollum. Janke is overleden op 01-01-1994 in Kollum, 92 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.4.5 Jan van der Velde is geboren op 25-04-1905 in Grootegast, zoon van Wiebe van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2.4) en Antje Tolsma. Jan is overleden op 17-06-1971 in Dokkum, 66 jaar oud. Jan trouwde met Trijntje de Jong. Trijntje is geboren op 26-02-1906 in Dokkum. Trijntje is overleden op 25-01-1999 in Dokkum, 92 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.5 Elske van der Velde is geboren op 22-01-1876 in Lucaswolde, dochter van Hendrik van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2) en Klasina Tonnema. Elske trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1902 in Marum met Jan Hazenberg, 26 jaar oud. Jan is geboren op 04-04-1876 in Grootegast, zoon van Emko Noordhuis Hazenberg en Grietje de Witt.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.1.2.1.2.7 Betske van der Velde is geboren op 23-04-1879 in Lucaswolde, dochter van Hendrik van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2) en Klasina Tonnema. Betske is overleden op 12-06-1955 in Buitenpost, 76 jaar oud. Betske trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1903 in Marum met Marten Veenstra, 30 jaar oud. Marten is geboren op 09-09-1872 in Surhuizum, zoon van Jan Johannes Veenstra en Jeltje Hendriks Piersma. Marten is overleden op 02-06-1965 in Buitenpost, 92 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kind van Betske en Marten:
1 Lambert Veenstra [1.4.5.4.3.1.2.1.2.7.1], geboren in 05-1917 in Lettelbert. Lambert is overleden op 14-02-1918 in Lettelbert, 9 maanden oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.8 Lamke van der Velde is geboren op 03-09-1882 in Lucaswolde, dochter van Hendrik van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2) en Klasina Tonnema. Lamke trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1904 in Marum met Reinder van Til, 21 jaar oud. Reinder is geboren op 12-03-1882 in Grootegast, zoon van Ite van Til en Klasina van der Veen.
1.4.5.4.3.1.2.1.2.9 Jan van der Velde is geboren op 08-03-1886 in Lucaswolde, zoon van Hendrik van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.2) en Klasina Tonnema.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1908 in Oldekerk met Roelfke de Vries, 24 jaar oud. Roelfke is geboren op 28-09-1883 in Sebaldeburen, dochter van Sjoerd Tjeerts de Vries en Willemina Visser.
Kinderen van Jan en Roelfke:
1 Sjoerd Tjeert van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.9.1], geboren op 24-08-1910 in Grootegast. Sjoerd is overleden op 06-09-1910 in Grootegast, 13 dagen oud.
2 Wiebe van der Velde [1.4.5.4.3.1.2.1.2.9.2], geboren in 05-1914 in Grootegast. Wiebe is overleden op 16-08-1914 in Grootegast, 3 maanden oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.3 Martje van der Velde is geboren op 30-06-1851 in Grootegast, dochter van Wiebe Hendriks van der Velde en Geertje Lammerts Barma (zie 1.4.5.4.3.1.2.1). Martje is overleden op 28-11-1945 in Grootegast, 94 jaar oud. Martje trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1873 in Grootegast met Berend Homan, 27 jaar oud. Berend is geboren op 09-02-1846 in Grootegast, zoon van Berend Homan en Eltje Doedes Zuidema. Berend is overleden op 13-06-1921 in Grootegast, 75 jaar oud.
Kinderen van Martje en Berend:
1 Wiebe Homan, geboren op 16-02-1874 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.1.
2 Berend Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.2], geboren op 28-07-1876 in Grootegast.
3 Lammert Homan, geboren op 06-10-1878 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.3.
4 Harm Homan, geboren op 22-08-1881 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.4.
5 Geertje Homan, geboren op 25-06-1885 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.5.
6 Berend Homan, geboren op 31-03-1889 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.6.
7 Hendrik Homan, geboren op 22-08-1892 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.7.
8 Elso Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.8], geboren op 22-08-1892 in Grootegast. Elso is overleden op 16-07-1894 in Grootegast, 1 jaar oud.
9 Eltje Homan, geboren op 08-01-1898 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.9.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.1 Wiebe Homan is geboren op 16-02-1874 in Grootegast, zoon van Berend Homan en Martje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3).
Beroep:
stalknecht
Wiebe trouwde, 29 jaar oud, op 23-05-1903 in Grijpskerk met Hiltje van der Zaag, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op 06-04-1880 in Surhuizum, dochter van Jakob Jochums van der Zaag en Antje Arends Bekkema.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Wiebe en Hiltje:
1 Berend Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.1.1], geboren op 06-03-1904 in Grijpskerk.
2 Anne Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.1.2], geboren op 07-01-1907 in Adorp. Anne is overleden op 07-02-1933 in Hoogeveen, 26 jaar oud.
3 NN Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.1.3], levenloos geboren dochter, geboren op 10-12-1914 in Hoogeveen.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.3 Lammert Homan is geboren op 06-10-1878 in Grootegast, zoon van Berend Homan en Martje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3). Lammert trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1903 in Zuidhorn met Diena Renkema, 25 jaar oud. Diena is geboren op 12-03-1878 in Tolbert, dochter van Hendrik Renkema en Antje de Vries.
Kinderen van Lammert en Diena:
1 Berend Homan, geboren op 25-06-1903 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.3.1.
2 Antje Homan, geboren op 28-05-1905 in Oldehove. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.3.2.
3 Martje Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.3.3], geboren op 10-08-1907 in Tolbert. Martje is overleden op 25-04-1923 in Tolbert, 15 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.3.1 Berend Homan is geboren op 25-06-1903 in Grootegast, zoon van Lammert Homan (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3.3) en Diena Renkema. Berend is overleden op 10-11-1969 in Hooghalen, 66 jaar oud. Berend trouwde met Roelfiena Paapst. Roelfiena is geboren op 05-07-1906 in Grootegast. Roelfiena is overleden op 01-12-1998 in Hooghalen, 92 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.3.2 Antje Homan is geboren op 28-05-1905 in Oldehove, dochter van Lammert Homan (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3.3) en Diena Renkema. Antje is overleden op 05-04-1994 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Antje trouwde met Machiel Bosma. Machiel is geboren op 25-08-1910 in Leeuwarden. Machiel is overleden op 03-07-1990 in Leeuwarden, 79 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.4 Harm Homan is geboren op 22-08-1881 in Grootegast, zoon van Berend Homan en Martje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3). Harm is overleden op 04-01-1955 in Grootegast, 73 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Harm trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1911 in Grootegast met Aukje Smits, 26 jaar oud. Aukje is geboren op 16-10-1884 in Lutjegast, dochter van Gerrit Smits en Pietje Dijkstra. Aukje is overleden op 11-06-1970 in Grootegast, 85 jaar oud.
Kind van Harm en Aukje:
1 Gerrit Homan, geboren op 27-04-1912 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.4.1.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.4.1 Gerrit Homan is geboren op 27-04-1912 in Grootegast, zoon van Harm Homan (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3.4) en Aukje Smits.
Beroep:
vrachtrijder
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 21-03-1938 in Grijpskerk met Martje Wolters, 21 of 22 jaar oud. Martje is geboren in 1916 in Grijpskerk, dochter van Berend Wolters en Jeltje Helmantel.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.5 Geertje Homan is geboren op 25-06-1885 in Grootegast, dochter van Berend Homan en Martje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3). Geertje trouwde, 28 jaar oud, op 27-11-1913 in Grootegast met Willem Bouwman, 27 jaar oud. Willem is geboren op 30-09-1886 in Haren, zoon van Lukas Bouwman en Niesje Nijdam.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.6 Berend Homan is geboren op 31-03-1889 in Grootegast, zoon van Berend Homan en Martje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3). Berend is overleden op 12-02-1963 in Zoutkamp, 73 jaar oud.
Beroep:
arbeider, stalknecht
Berend trouwde, 23 jaar oud, op 27-03-1913 in Grijpskerk met Frederika Ruiter, 21 jaar oud. Frederika is geboren op 16-01-1892 in Den Horn, dochter van Albert Ruiter en Anna Koekkoek. Frederika is overleden op 11-06-1961 in Baflo, 69 jaar oud.
Kinderen van Berend en Frederika:
1 Martje Homan, geboren op 06-07-1913 in Grijpskerk. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.6.1.
2 Anna Homan, geboren op 31-12-1914 in Niekerk. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.1.3.6.2.
3 Berendina Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.6.3], geboren op 08-08-1916 in Niezijl. Berendina is overleden op 27-03-1922 in Niezijl, 5 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.6.1 Martje Homan is geboren op 06-07-1913 in Grijpskerk, dochter van Berend Homan (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3.6) en Frederika Ruiter. Martje is overleden op 14-04-1939 in Baflo, 25 jaar oud. Martje trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1934 in Baflo met Jan Schipma, 31 jaar oud. Jan is geboren op 10-05-1903 in Den Andel, zoon van Johannes Schipma en Cornelia Venhuizen. Jan is overleden op 12-07-1958 in Warffum, 55 jaar oud. Jan trouwde later op 20-12-1941 in Baflo met Pieterke Venema (geb. 1910).
Beroep:
Landarbeider
1.4.5.4.3.1.2.1.3.6.2 Anna Homan is geboren op 31-12-1914 in Niekerk, dochter van Berend Homan (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3.6) en Frederika Ruiter. Anna trouwde, 17 jaar oud, op 28-06-1932 in Baflo met Rintje Poel, 21 jaar oud. Rintje is geboren op 25-12-1910 in Baflo, zoon van Jan Poel en Derkje Rijzinga.
Beroep:
Landarbeider
1.4.5.4.3.1.2.1.3.7 Hendrik Homan is geboren op 22-08-1892 in Grootegast, zoon van Berend Homan en Martje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3). Hendrik is overleden op 17-09-1967 in Grootegast, 75 jaar oud.
Beroep:
schilder
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1920 in Grootegast met Jantje Molenhuis, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 11-01-1897 in Ulrum, dochter van Jan Molenhuis en Jantje Hofman. Jantje is overleden op 17-02-1990 in Grootegast, 93 jaar oud.
Kind van Hendrik en Jantje:
1 Berend Homan [1.4.5.4.3.1.2.1.3.7.1], geboren in 1923 in Grootegast. Berend is overleden op 30-08-1944 in Grootegast, 20 of 21 jaar oud.
1.4.5.4.3.1.2.1.3.9 Eltje Homan is geboren op 08-01-1898 in Grootegast, dochter van Berend Homan en Martje van der Velde (zie 1.4.5.4.3.1.2.1.3). Eltje is overleden op 30-07-1956 in Haren, 58 jaar oud. Eltje trouwde, 22 jaar oud, op 28-08-1920 in Grootegast met Jakob Wierenga, 29 jaar oud. Jakob is geboren op 06-01-1891 in Opende, zoon van Minze Wijbrens Wierenga en Trientje Nijenhuis. Jakob is overleden op 24-06-1936 in Haren, 45 jaar oud.
Beroep:
timmerman
1.4.5.4.3.1.2.1.5 Trientje van der Velde is geboren op 12-04-1855 in Grootegast, dochter van Wiebe Hendriks van der Velde en Geertje Lammerts Barma (zie 1.4.5.4.3.1.2.1). Trientje is overleden op 11-09-1936 in Arnhem, 81 jaar oud. Trientje trouwde, 45 jaar oud, op 20-02-1901 in Arnhem met Elbert Klaassen, 59 of 60 jaar oud. Elbert is geboren in 1841 in Wageningen, zoon van Elbert Klaassen en Hendrika van Doornik. Elbert is weduwnaar van Berendina Catharina Heukel.
1.4.5.4.3.1.2.3 Jan Lammerts Barma is geboren op 18-08-1827 in Lucaswolde, zoon van Lammert Jans Barma en Martje Lubberts Dijk (zie 1.4.5.4.3.1.2). Jan is overleden op 11-02-1886 in Grootegast, 58 jaar oud. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 19-05-1860 in Marum met Trijntje Graanstra, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 15-08-1834 in Ureterp, dochter van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema.
1.4.5.4.3.1.2.4 IJktje Lammerts Barma is geboren op 15-04-1830 in Lukaswolde, dochter van Lammert Jans Barma en Martje Lubberts Dijk (zie 1.4.5.4.3.1.2). IJktje is overleden op 11-06-1888 in Niebert, 58 jaar oud. IJktje trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1855 in Marum met Berend Boekema, 37 jaar oud. Berend is geboren op 22-02-1818 in Tolbert, zoon van Boeke Abels Boekema en Lutske Berends Cazemier. Berend is overleden op 22-01-1873 in Niebert, 54 jaar oud.
Kind van IJktje en Berend:
1 Martje Boekema, geboren op 22-01-1862 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.1.2.4.1.
1.4.5.4.3.1.2.4.1 Martje Boekema is geboren op 22-01-1862 in Niebert, dochter van Berend Boekema en IJktje Lammerts Barma (zie 1.4.5.4.3.1.2.4). Martje is overleden op 25-11-1931 in Kornhorn, 69 jaar oud. Martje trouwde, 31 jaar oud, op 13-05-1893 in Marum met kornelis Graanstra, 27 jaar oud. kornelis is geboren op 13-01-1866 in Doezum, zoon van Marcus Graanstra en Klaaske de Witt. kornelis is overleden op 30-03-1953 in Kornhorn, 87 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.1.2.5 Ienje Lammerts Barma is geboren op 05-09-1831 in Lukaswolde, dochter van Lammert Jans Barma en Martje Lubberts Dijk (zie 1.4.5.4.3.1.2). Ienje is overleden op 17-09-1864 in Marum, 33 jaar oud. Ienje trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1855 in Marum met Hendrik Klazes Gorter, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-06-1822 in Oosterwolde, zoon van Klaas Alberts Gorter en Geertje Gales. Hendrik is weduwnaar van Grietje Alberts Hummel (1823-1854), met wie hij trouwde op 03-12-1851 in Marum.
Beroep:
grutter
1.4.5.4.3.1.2.6 Grietje Lammerts Barma is geboren op 17-02-1834 in Lukaswolde, dochter van Lammert Jans Barma en Martje Lubberts Dijk (zie 1.4.5.4.3.1.2). Grietje is overleden op 20-01-1904 in Groningen, 69 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 29-03-1856 in Marum met Egbert van Ek, 21 of 22 jaar oud. Egbert is geboren in 1834 in Steenwijkerwold, zoon van Harm Tomas van Ek en Marrigje Klaassens Pees.
Beroep:
verveener
1.4.5.4.3.1.2.7 Weit Lammerts Barma is geboren op 17-10-1837 in Lucaswolde, zoon van Lammert Jans Barma en Martje Lubberts Dijk (zie 1.4.5.4.3.1.2). Weit is overleden op 20-10-1907 in Grootegast, 70 jaar oud. Weit trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1859 in Marum met Trientje Hardewee, 20 jaar oud. Trientje is geboren op 21-02-1839 in Opende, dochter van Dreewes Hardewee en Anke Klazens Haijema. Trientje is overleden op 06-08-1921 in Grootegast, 82 jaar oud.
1.4.5.4.3.2 Jacob weits Alserda is geboren op 28-05-1775 in Noordwijk, zoon van Weit Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3) en Martje Jacobs. Jacob is overleden op 05-11-1851 in Noordwijk, 76 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Jacob trouwde, 53 jaar oud, op 08-03-1829 in Marum met Antjen Berents Top, 30 jaar oud. Antjen is geboren op 20-01-1799 in Opende, dochter van Berent Lubbes Top en Romke Jans Sienema. Antjen is overleden op 24-11-1836 in Noordwijk, 37 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jacob en Antjen:
1 Martje Jakobs Alserda [1.4.5.4.3.2.1], geboren op 06-08-1829 in Noordwijk. Martje is overleden op 11-05-1834 in Noordwijk, 4 jaar oud.
2 Romktje Jacobs Alserda [1.4.5.4.3.2.2], geboren op 02-10-1831 in Noordwijk. Romktje is overleden op 14-02-1836 in Noordwijk, 4 jaar oud.
3 Berendje jacobs Alserda, geboren op 13-02-1834 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.
1.4.5.4.3.2.3 Berendje jacobs Alserda is geboren op 13-02-1834 in Noordwijk, dochter van Jacob weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.2) en Antjen Berents Top. Berendje is overleden op 01-06-1907 in Grootegast, 73 jaar oud. Berendje trouwde, 17 jaar oud, op 04-10-1851 in Marum met Pieter Willems Dijk, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 16-07-1826 in Oostwolde gem. Leek, zoon van Willem Jans Dijk en Doetje Pieters Kieft. Pieter is overleden op 23-02-1917 in Zuidhorn, 90 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Berendje en Pieter:
1 Jakob Pieters Dijk, geboren op 12-02-1851 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.1.
2 Doetje Pieters Dijk, geboren op 26-11-1856 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.2.
3 Antje Pieters Dijk, geboren op 24-09-1858 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.3.
4 Frouktje Pieters Dijk, geboren op 26-05-1861 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.4.
5 Wilmina Pieters Dijk, geboren op 11-01-1864 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.5.
6 Martje Pieters Dijk, geboren op 26-03-1867 in Noordwijk gem Marum. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.6.
7 Willem Pieters Dijk [1.4.5.4.3.2.3.7], geboren op 14-10-1869 in Marum. Willem is overleden op 09-09-1938 in Groningen, 68 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
8 Iekje Pieters Dijk, geboren op 19-12-1873 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.8.
9 Pieter Pieters Dijk, geboren op 17-09-1875 in Noordwijk gem. Marum. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.9.
1.4.5.4.3.2.3.1 Jakob Pieters Dijk is geboren op 12-02-1851 in Noordwijk, zoon van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Jakob is overleden op 22-09-1936 in Grootegast, 85 jaar oud. Jakob trouwde, 38 jaar oud, op 11-05-1889 in Grootegast met Johanna Wijma, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 20-04-1861 in Doezum, dochter van Gosse Oedzes Wijma en Leonora Cruiming. Johanna is overleden op 24-05-1940 in Grootegast, 79 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Johanna:
1 Pieter Dijk, geboren op 22-06-1890 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.1.1.
2 Leonara Dijk, geboren op 11-12-1891 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.1.2.
3 Berendje Dijk [1.4.5.4.3.2.3.1.3], geboren op 04-09-1894 in Grootegast. Berendje is overleden op 13-11-1894 in Grootegast, 2 maanden oud.
4 Gosse Dijk [1.4.5.4.3.2.3.1.4], geboren op 04-09-1894 in Grootegast. Gosse is overleden op 15-11-1894 in Grootegast, 2 maanden oud.
5 Gosse Dijk, geboren op 06-11-1895 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.1.5.
6 Berendje Dijk [1.4.5.4.3.2.3.1.6], geboren op 28-02-1901 in Grootegast. Berendje is overleden op 01-11-1902 in Grootegast, 1 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.1.1 Pieter Dijk is geboren op 22-06-1890 in Doezum, zoon van Jakob Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.1) en Johanna Wijma. Pieter is overleden op 08-08-1962 in Tolbert, 72 jaar oud. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1913 in Leek met Janke Hilberts, 27 jaar oud. Janke is geboren op 26-04-1886 in Eelde, dochter van Teunis Hilberts en Hiltje Eekhof. Janke is overleden op 13-09-1972 in Tolbert, 86 jaar oud.
Kind van Pieter en Janke:
1 Hiltje Dijk [1.4.5.4.3.2.3.1.1.1], geboren in 1916 in Tolbert gem. Leek. Hiltje is overleden op 22-05-1945 in Tolbert gem. Leek, 28 of 29 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.1.2 Leonara Dijk is geboren op 11-12-1891 in Doezum, dochter van Jakob Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.1) en Johanna Wijma. Leonara is overleden op 27-11-1968 in Doezum, 76 jaar oud. Leonara:
(1) trouwde met Oeds.A Kuipers. Oeds.A is geboren op 03-03-1891 in Doezum. Oeds.A is overleden op 02-09-1960 in Doezum, 69 jaar oud.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1918 in Grootegast met Hendrik Veenstra, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-12-1887 in Doezum, zoon van Siese Veenstra en Trientje van der Molen. Hendrik is overleden op 12-03-1919 in Tolbert, 31 jaar oud.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.2.3.1.5 Gosse Dijk is geboren op 06-11-1895 in Doezum, zoon van Jakob Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.1) en Johanna Wijma. Gosse is overleden op 14-10-1963 in Tolbert, 67 jaar oud.
Beroep:
commissionair
Gosse trouwde, 22 jaar oud, op 02-11-1918 in Leek met Frouktje Cazemier, 21 jaar oud. Frouktje is geboren op 27-05-1897 in Tolbert, dochter van Willem Cazemier en Diena Posthumus. Frouktje is overleden op 29-03-1980 in Tolbert, 82 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.2 Doetje Pieters Dijk is geboren op 26-11-1856 in Noordwijk, dochter van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Doetje is overleden op 11-06-1939 in Lucaswolde, 82 jaar oud. Doetje trouwde, 20 jaar oud, op 31-03-1877 in Marum met Johan Jacob van der Hoek, 26 jaar oud. Johan is geboren op 19-11-1850 in Drachten, zoon van Johan Philip Spaar van der Hoek en Grietje Roelfs Hazenberg. Johan is overleden op 20-10-1910 in Lucaswolde, 59 jaar oud.
Kinderen van Doetje en Johan:
1 Grietje van der Hoek, geboren op 19-01-1878 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.2.1.
2 Johan Philip Spaar van der Hoek, geboren op 04-10-1880 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.2.2.
3 Berendje van der Hoek [1.4.5.4.3.2.3.2.3], geboren op 20-02-1884 in Grootegast. Berendje is overleden op 30-10-1884 in Grootegast, 8 maanden oud.
4 Berendje van der Hoek, geboren op 11-12-1885 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.2.4.
1.4.5.4.3.2.3.2.1 Grietje van der Hoek is geboren op 19-01-1878 in Grootegast, dochter van Johan Jacob van der Hoek en Doetje Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.2). Grietje is overleden op 24-05-1912 in Grootegast, 34 jaar oud. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1902 in Grootegast met Boele Lap, 20 jaar oud. Boele is geboren op 16-09-1881 in Lucaswolde, zoon van Sjoerd Lap en Jitske Jagersma. Boele is overleden op 05-04-1964 in Noordwijk, 82 jaar oud. Boele trouwde later op 20-01-1914 in Marum met Martje Kooistra (geb. 1880).
Kinderen van Grietje en Boele:
1 Jitske Lap [1.4.5.4.3.2.3.2.1.1], geboren op 05-09-1902 in Grootegast.
2 Doetje Lap, geboren op 18-09-1904 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.2.1.2.
3 Berendje Lap [1.4.5.4.3.2.3.2.1.3], geboren in 1908 in Grootegast. Berendje is overleden op 22-07-1909 in Grootegast, 0 of 1 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.2.1.2 Doetje Lap is geboren op 18-09-1904 in Doezum, dochter van Boele Lap en Grietje van der Hoek (zie 1.4.5.4.3.2.3.2.1). Doetje is overleden op 17-02-1999 in Opende, 94 jaar oud. Doetje trouwde met Weier van Duinen. Weier is geboren op 01-07-1899 in Opende. Weier is overleden op 18-01-1974 in Opende, 74 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.2.2 Johan Philip Spaar van der Hoek is geboren op 04-10-1880 in Noordwijk, zoon van Johan Jacob van der Hoek en Doetje Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.2). Johan is overleden op 31-07-1956 in Zuidhorn, 75 jaar oud. Johan trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1904 in Oldekerk met Dina Venekamp, 20 jaar oud. Dina is geboren op 28-04-1883 in Niekerk, dochter van Jan Venekamp en Minke van der Kooi. Dina is overleden op 30-03-1964 in Zuidhorn, 80 jaar oud.
Kinderen van Johan en Dina:
1 Jan van der Hoek [1.4.5.4.3.2.3.2.2.1], geboren op 21-05-1904 in Noordhorn.
2 Johan Jacob van der Hoek [1.4.5.4.3.2.3.2.2.2], geboren op 26-11-1905 in Noordhorn.
1.4.5.4.3.2.3.2.4 Berendje van der Hoek is geboren op 11-12-1885 in Grootegast, dochter van Johan Jacob van der Hoek en Doetje Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.2). Berendje is overleden op 23-02-1969 in Nuis, 83 jaar oud. Berendje trouwde, 23 jaar oud, op 14-08-1909 in Grootegast met Marten de Boer, 38 jaar oud. Marten is geboren op 16-08-1870 in Nuis, zoon van Jannes Tjeerts de Boer en Grietje Bakker. Marten is overleden op 15-05-1935 in Nuis, 64 jaar oud. Marten is weduwnaar van Foektjen Bron (1865-1908), met wie hij trouwde op 02-03-1895 in Marum.
Kinderen van Berendje en Marten:
1 Tjeerd de Boer [1.4.5.4.3.2.3.2.4.1], geboren op 02-03-1916 in Grootegast. Tjeerd is overleden op 06-03-1916 in Grootegast, 4 dagen oud.
2 Tjeerd de Boer, geboren op 28-11-1917 in Leek. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.2.4.2.
1.4.5.4.3.2.3.2.4.2 Tjeerd de Boer is geboren op 28-11-1917 in Leek, zoon van Marten de Boer en Berendje van der Hoek (zie 1.4.5.4.3.2.3.2.4). Tjeerd is overleden op 14-06-1945 in Groningen, 27 jaar oud. Tjeerd trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1939 in Groningen met Harmke de Meer, 21 jaar oud. Harmke is geboren op 06-03-1918 in Nuis. Harmke is overleden op 29-09-1978 in Nuis, 60 jaar oud. Harmke trouwde later na 1945 met Geert de Wind (1909-1998).
1.4.5.4.3.2.3.3 Antje Pieters Dijk is geboren op 24-09-1858 in Noordwijk, dochter van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Antje is overleden op 14-10-1919 in Leek, 61 jaar oud. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 29-12-1887 in Grootegast met Jan Postmus, 35 jaar oud. Jan is geboren op 04-10-1852 in Niebert, zoon van Andries Pieters Postmus en Foktje Jans Helder. Jan is overleden op 17-12-1938 in De Wilp, 86 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jantje Westra (1852-1875), met wie hij trouwde op 21-09-1872 in Grootegast. Jan is weduwnaar van Grietje Dijkhuis (1854-1885), met wie hij trouwde op 09-09-1876 in Marum.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.2.3.4 Frouktje Pieters Dijk is geboren op 26-05-1861 in Noordwijk, dochter van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Frouktje is overleden op 30-03-1927 in Zuidhorn, 65 jaar oud. Frouktje trouwde, 32 jaar oud, op 22-02-1894 in Zuidhorn met Pieter Jans Korringa, 56 jaar oud. Pieter is geboren op 05-04-1837 in Zuidhorn, zoon van Jan Jakobs Korringa en Anje Pieters Kieft. Pieter is overleden op 16-10-1899 in Zuidhorn, 62 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.5 Wilmina Pieters Dijk is geboren op 11-01-1864 in Noordwijk, dochter van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Wilmina is overleden op 08-03-1953 in Noordwijk, 89 jaar oud. Wilmina trouwde, 20 jaar oud, op 19-04-1884 in Marum met Wietse Oldenburger, 32 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.5.1.1 voor persoonsgegevens van Wietse.
Kinderen van Wilmina en Wietse:
1 Berend Oldenburger, geboren op 09-02-1885 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.5.1.
2 Iktje Oldenburger, geboren op 30-01-1888 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.5.2.
3 Pieter Oldenburger, geboren op 07-01-1891 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.5.3.
4 Berendje Oldenburger [1.4.5.4.3.2.3.5.4], geboren op 17-02-1893 in Noordwijk. Berendje is overleden op 06-11-1894 in Noordwijk, 1 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.5.1 Berend Oldenburger is geboren op 09-02-1885 in Noordwijk, zoon van Wietse Oldenburger (zie 1.4.5.4.3.5.1.1) en Wilmina Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.5).
Beroep:
arbeider
Berend trouwde, 40 jaar oud, op 08-05-1925 in Grootegast met Roelfke Jansma, 32 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.8.6.4.1 voor persoonsgegevens van Roelfke.
1.4.5.4.3.2.3.5.2 Iktje Oldenburger is geboren op 30-01-1888 in Noordwijk, dochter van Wietse Oldenburger (zie 1.4.5.4.3.5.1.1) en Wilmina Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.5). Iktje trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1912 in Marum met Dirk Dam, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 12-02-1938 in Maastricht. Dirk is geboren op 28-12-1887 in Surhuizum, zoon van Jelle Dam en Neeltje Veenstra.
1.4.5.4.3.2.3.5.3 Pieter Oldenburger is geboren op 07-01-1891 in Noordwijk, zoon van Wietse Oldenburger (zie 1.4.5.4.3.5.1.1) en Wilmina Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.5).
Beroep:
arbeider
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 26-07-1919 in Marum met Aaltje Boerema, 28 jaar oud. Aaltje is geboren op 21-03-1891 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Boerema en Henderica Elizabet Schuurman. Aaltje is overleden op 12-06-1959 in Noordwijk, 68 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.6 Martje Pieters Dijk is geboren op 26-03-1867 in Noordwijk gem Marum, dochter van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Martje is overleden op 27-12-1947 in Grootegast, 80 jaar oud. Martje trouwde, 22 jaar oud, op 10-08-1889 in Grootegast met Lubbe Dalmolen, 24 jaar oud. Lubbe is geboren op 06-01-1865 in Doezum, zoon van Lodewijk Dalmolen en Grietje Renkema. Lubbe is overleden op 21-09-1938 in Grootegast, 73 jaar oud.
Kinderen van Martje en Lubbe:
1 Lodewijk Dalmolen [1.4.5.4.3.2.3.6.1], geboren op 15-09-1889 in Grootegast. Lodewijk is overleden op 25-09-1967 in Groningen, 78 jaar oud.
2 Pieter Dalmolen, geboren op 29-06-1894 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.6.2.
3 Grietje Dalmolen [1.4.5.4.3.2.3.6.3], geboren op 20-09-1904 in Opende. Grietje is overleden op 20-01-1905 in Grootegast, 4 maanden oud.
1.4.5.4.3.2.3.6.2 Pieter Dalmolen is geboren op 29-06-1894 in Grootegast, zoon van Lubbe Dalmolen en Martje Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.6). Pieter is overleden op 25-06-1956 in Opende, 61 jaar oud. Pieter trouwde met Gerkje Kuipers. Gerkje is geboren op 14-11-1895 in Opende. Gerkje is overleden op 27-09-1983 in Opende, 87 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.8 Iekje Pieters Dijk is geboren op 19-12-1873 in Noordwijk, dochter van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Iekje is overleden op 11-09-1966 in Doezum, 92 jaar oud. Iekje trouwde, 29 jaar oud, op 18-04-1903 in Marum met Ferdinand Hendrik Postmus, 26 jaar oud. Ferdinand is geboren op 28-10-1876 in Marum, zoon van Hendrik Postmus en Anna Jacoba de Groot. Ferdinand is overleden op 18-09-1961 in Doezum, 84 jaar oud.
1.4.5.4.3.2.3.9 Pieter Pieters Dijk is geboren op 17-09-1875 in Noordwijk gem. Marum, zoon van Pieter Willems Dijk en Berendje jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3.2.3). Pieter is overleden op 30-12-1964 in Midwolda, 89 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-1902 in Leek met Martje Pruim, 22 jaar oud. Martje is geboren op 29-04-1879 in Midwolde, dochter van Fedde Pruim en Maike Klamer. Martje is overleden op 22-08-1972 in Midwolda, 93 jaar oud.
Kind van Pieter en Martje:
1 Pieter Dijk, geboren op 25-01-1903 in Faan gem. Oldekerk. Volgt 1.4.5.4.3.2.3.9.1.
1.4.5.4.3.2.3.9.1 Pieter Dijk is geboren op 25-01-1903 in Faan gem. Oldekerk, zoon van Pieter Pieters Dijk (zie 1.4.5.4.3.2.3.9) en Martje Pruim. Pieter is overleden op 22-05-1968 in Groningen, 65 jaar oud. Pieter trouwde met Helena Hulscher. Helena is geboren op 09-07-1908 in Vries. Helena is overleden op 17-05-1987 in Groningen, 78 jaar oud.
1.4.5.4.3.3 Sapke weits Alserda is geboren in 1777 in Noordwijk, dochter van Weit Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3) en Martje Jacobs. Zij is gedoopt op 14-12-1777 in Noordwijk. Sapke is overleden op 03-04-1820 in Noordwijk, 42 of 43 jaar oud. Sapke trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 05-05-1799 in Noordwijk met Albert Lebbes Hogeveen, 31 of 32 jaar oud. Albert is geboren in 1767 in Doezum, zoon van Lebbe Alberts en Aafke Germs. Hij is gedoopt op 08-03-1767 in Grootegast. Albert is overleden op 02-10-1840 in Marum, 72 of 73 jaar oud.
1.4.5.4.3.5 Itje/IJtje weits Alserda is geboren in 1782 in Noordwijk, dochter van Weit Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3) en Martje Jacobs. Zij is gedoopt op 14-04-1782 in Noordwijk. Itje/IJtje is overleden op 13-08-1819 in Noordwijk, 36 of 37 jaar oud. Itje/IJtje:
(1) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 22-07-1810 in Noordwijk met Jan Arents, 39 of 40 jaar oud. Jan is geboren in 1770 in Marum, zoon van Arent Jacobs. Hij is gedoopt op 21-10-1770 in Marum. Jan is overleden op 25-04-1812 in Noordwijk, 41 of 42 jaar oud.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 22-05-1816 in Marum met Wietze Jans Hofman, 36 of 37 jaar oud. Wietze is geboren in 1779 in Grootegast, zoon van Jan Willems en Anke Jans. Hij is gedoopt op 07-02-1779 in Doezum. Wietze is overleden op 19-01-1841 in Doezum, 61 of 62 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Itje/IJtje en Wietze:
1 IJkjen Hofman, geboren op 06-12-1816 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.1.
2 Martje Wietses Hofman, geboren op 25-03-1819 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.2.
3 Anke Hofman, geboren op 25-03-1819 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.3.
1.4.5.4.3.5.1 IJkjen Hofman is geboren op 06-12-1816 in Noordwijk, dochter van Wietze Jans Hofman en Itje/IJtje weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.5). IJkjen is overleden op 03-07-1890 in Noordwijk, 73 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
IJkjen:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 18-04-1839 in Marum met Been Poppes Klaver, 26 jaar oud. Been is geboren op 21-12-1812 in Surhuisterveen, zoon van Poppe Sijmens Klaver en Riemkje Ruurds van der Schans. Been is overleden op 14-02-1844 in Marum, 31 jaar oud.
Beroep:
kuiper
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 02-11-1850 in Marum met Jan Teekes Oldenburger, 43 jaar oud. Jan is geboren op 30-11-1806 in Noordwijk, zoon van Teeke Jans Oldenburger en Luiktje Wiebes de Boer. Jan is overleden op 28-04-1880 in Noordwijk, 73 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jantje Jacobs van Zanten (1803-1848), met wie hij trouwde op 04-11-1837 in Grootegast.
Beroep:
arbeider
Kind van IJkjen en Jan:
1 Wietse Oldenburger, geboren op 12-08-1851 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.1.1.
1.4.5.4.3.5.1.1 Wietse Oldenburger is geboren op 12-08-1851 in Noordwijk, zoon van Jan Teekes Oldenburger en IJkjen Hofman (zie 1.4.5.4.3.5.1). Wietse is overleden op 14-07-1931 in Noordwijk, 79 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Wietse trouwde, 32 jaar oud, op 19-04-1884 in Marum met Wilmina Pieters Dijk, 20 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.2.3.5 voor persoonsgegevens van Wilmina.
Kinderen van Wietse en Wilmina: zie 1.4.5.4.3.2.3.5.
1.4.5.4.3.5.2 Martje Wietses Hofman is geboren op 25-03-1819 in Noordwijk, dochter van Wietze Jans Hofman en Itje/IJtje weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.5). Martje is overleden op 25-11-1841 in Grootegast, 22 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Martje trouwde, 19 jaar oud, op 17-05-1838 in Marum met Itske Tunnes Veldstra, 30 of 31 jaar oud. Itske is geboren in 1807 in Marum, zoon van Tunnis Itskes Veldstra en Janke Jans.
Beroep:
schutter
Kind van Martje en Itske:
1 Martje Veldstra, geboren op 24-11-1841 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.5.2.1.
1.4.5.4.3.5.2.1 Martje Veldstra is geboren op 24-11-1841 in Grootegast, dochter van Itske Tunnes Veldstra en Martje Wietses Hofman (zie 1.4.5.4.3.5.2). Martje is overleden op 12-01-1883 in Marum, 41 jaar oud. Martje trouwde, 28 jaar oud, op 26-03-1870 in Marum met Cornelis Munstra, 39 of 40 jaar oud. Cornelis is geboren in 1830 in Marum, zoon van Derk Kornelis Munstra en Jeltje Tonnis Veldstra. Cornelis is overleden op 17-02-1895 in De Wilp, 64 of 65 jaar oud.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.5.3 Anke Hofman is geboren op 25-03-1819 in Noordwijk, dochter van Wietze Jans Hofman en Itje/IJtje weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.5).
Beroep:
Dienstmeid
Anke trouwde, 32 jaar oud, op 03-09-1851 in Marum met Meine Oldenburger, 32 jaar oud. Meine is geboren op 02-11-1818 in Sebaldeburen gem. Grootegast, zoon van Teeke Jans Oldenburger en Luiktje Wiebes de Boer. Meine is overleden op 19-05-1893 in Noordwijk, 74 jaar oud.
Beroep:
smid
Kind van Anke en Meine:
1 Luiktje Oldenburger, geboren op 29-11-1851 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.5.3.1.
1.4.5.4.3.5.3.1 Luiktje Oldenburger is geboren op 29-11-1851 in Opende, dochter van Meine Oldenburger en Anke Hofman (zie 1.4.5.4.3.5.3). Luiktje is overleden op 15-08-1890 in Noordwijk, 38 jaar oud. Luiktje trouwde, 19 jaar oud, op 26-05-1871 in Achtkarspelen met Gerrit Drost, 21 of 22 jaar oud. Gerrit is geboren in 1849 in Bergen op Zoom, zoon van Geert Drost en Josina Koopman. Gerrit is overleden op 23-03-1917 in Grootegast, 67 of 68 jaar oud. Gerrit trouwde later op 26-09-1903 in Marum met Hiske van der Meer (geb. 1863).
Kinderen van Luiktje en Gerrit:
1 Anke Drost [1.4.5.4.3.5.3.1.1], geboren op 21-01-1874 in Grootegast. Anke is overleden op 11-06-1881 in Noordwijk, 7 jaar oud.
2 Geert Drost, geboren op 22-09-1875 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.3.1.2.
3 Minke Drost, geboren op 25-02-1878 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.3.1.3.
4 Meine Drost, geboren op 14-11-1882 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.5.3.1.4.
1.4.5.4.3.5.3.1.2 Geert Drost is geboren op 22-09-1875 in Noordwijk, zoon van Gerrit Drost en Luiktje Oldenburger (zie 1.4.5.4.3.5.3.1). Geert is overleden op 03-01-1951 in Opende, 75 jaar oud. Geert trouwde, 25 jaar oud, op 25-03-1901 in Grootegast met Hendrikje Alserda, 21 jaar oud. Zie 1.4.5.4.1.4.5.1.3 voor persoonsgegevens van Hendrikje.
Kind van Geert en Hendrikje: zie 1.4.5.4.1.4.5.1.3.
1.4.5.4.3.5.3.1.3 Minke Drost is geboren op 25-02-1878 in Noordwijk, dochter van Gerrit Drost en Luiktje Oldenburger (zie 1.4.5.4.3.5.3.1). Minke is overleden op 10-07-1949 in Tolbert, 71 jaar oud. Minke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-03-1902 in Marum met Hendrik Postmus, 64 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-02-1838 in Noordwijk, zoon van Pieter Alberts Postmus en Ebeltje Roelfs van der Veen. Hendrik is overleden op 31-12-1906 in Noordwijk, 68 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Anna Jacoba de Groot (1836-1899), met wie hij trouwde op 28-11-1857 in Marum.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 02-11-1907 in Grootegast met Obbo Piers, 45 jaar oud. Obbo is geboren op 07-09-1862 in Grootegast, zoon van Jakob Piers en Foktje Obbes Copinga. Obbo is overleden op 04-08-1946 in Tolbert, 83 jaar oud.
Kind van Minke en Obbo:
1 Foktje Piers, geboren op 27-07-1908 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.5.3.1.3.1.
1.4.5.4.3.5.3.1.3.1 Foktje Piers is geboren op 27-07-1908 in Lucaswolde, dochter van Obbo Piers en Minke Drost (zie 1.4.5.4.3.5.3.1.3). Foktje is overleden op 19-01-1996 in Tolbert, 87 jaar oud. Foktje trouwde, 20 jaar oud, op 27-04-1929 in Leek met Jakob van der Velde, 23 jaar oud. Jakob is geboren op 14-01-1906 in Tolbert, zoon van Melle van der Velde en Wietske Slagter. Jakob is overleden op 27-04-1987 in Tolbert, 81 jaar oud.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.5.3.1.4 Meine Drost is geboren op 14-11-1882 in Noordwijk, zoon van Gerrit Drost en Luiktje Oldenburger (zie 1.4.5.4.3.5.3.1). Meine trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1908 in Marum met Antje Visser, 18 of 19 jaar oud. Antje is geboren in 1889 in Noordwijk, dochter van Evert Visser en Jantje Bron.
1.4.5.4.3.6 Geert weits Alserda is geboren in 1785 in Noordwijk, zoon van Weit Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3) en Martje Jacobs. Hij is gedoopt op 20-02-1785 in Noordwijk. Geert is overleden op 28-12-1871 in Marum, 85 of 86 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Geert trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 15-05-1825 in Marum met Jacobje Alles van der Veen, 22 jaar oud. Jacobje is geboren op 14-08-1802 in Marum, dochter van Alle Hendriks van der Veen en Auktje Wobbes. Zij is gedoopt op 15-08-1802 in Marum. Jacobje is overleden op 16-08-1864 in Marum, 62 jaar oud.
Kinderen van Geert en Jacobje:
1 Martje Geerts Alserda, geboren op 24-08-1825 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.
2 Alle Geerts Alserda, geboren op 09-03-1827 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.
3 Weit Alserda, geboren in 1830 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.6.3.
4 Auktje Alserda, geboren op 02-02-1831 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.
5 Jacob weits Alserda, geboren op 03-06-1833 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.
6 Sapke Alserda, geboren in 1838 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.
1.4.5.4.3.6.1 Martje Geerts Alserda is geboren op 24-08-1825 in Noordwijk, dochter van Geert weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.6) en Jacobje Alles van der Veen. Martje is overleden op 18-08-1895 in Valthermond, 69 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Martje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 20-07-1850 in Marum met Ubel Jacobs Helder, 41 of 42 jaar oud. Ubel is geboren in 1808 in Opende gem. Grootegast, zoon van Jakob Jans Helder en Fokje Ubels Oosterhuis. Ubel is overleden op 26-09-1859 in Marum, 50 of 51 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-07-1860 in Marum met Bouwe Pieters Postmus, 47 jaar oud. Bouwe is geboren op 05-06-1813 in Surhuisterveen, zoon van Pieter Alberts Postmus en Marijke Bouwes Postma. Bouwe is overleden op 26-01-1882 in Valthermond (Odoorn), 68 jaar oud. Bouwe is weduwnaar van Klaaske van het Klooster (1821-1858), met wie hij trouwde op 11-11-1841 in Marum.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Martje en Ubel:
1 Jakob Helder, geboren op 17-11-1850 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.
2 Geert Helder, geboren op 03-01-1852 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.2.
3 Foktje Helder, geboren op 03-08-1853 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.
4 Jakobje Helder, geboren in 1856 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.4.
5 Geertje Helder, geboren op 30-04-1857 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.5.
6 Aukje Helder, geboren op 15-04-1859 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.6.
Kind van Martje en Bouwe:
7 Albert Postmus, geboren op 26-01-1864 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.7.
1.4.5.4.3.6.1.1 Jakob Helder is geboren op 17-11-1850 in Marum, zoon van Ubel Jacobs Helder en Martje Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.1). Jakob is overleden op 31-03-1883 in Marum, 32 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Jakob trouwde, 26 jaar oud, op 18-11-1876 in Marum met Stientje Linstra, 25 jaar oud. Stientje is geboren op 04-05-1851 in Marum, dochter van Ubel Hendriks Linstra en Siegerke Johannes Veenstra. Stientje is overleden op 23-01-1896 in Marum, 44 jaar oud. Stientje trouwde later op 07-05-1885 in Marum met Derk Hofste (1842-1901).
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jakob en Stientje:
1 Martje Helder, geboren op 13-02-1877 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.1.
2 Sietske Helder [1.4.5.4.3.6.1.1.2], geboren op 10-02-1879 in Marum. Sietske is overleden op 29-03-1879 in Marum, 1 maand oud.
3 Sietske Helder, geboren op 31-01-1880 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.3.
4 Ubel Helder, geboren op 21-12-1882 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.4.
1.4.5.4.3.6.1.1.1 Martje Helder is geboren op 13-02-1877 in Marum, dochter van Jakob Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.1) en Stientje Linstra. Martje is overleden op 23-08-1959 in Emmen, 82 jaar oud. Martje trouwde, 22 jaar oud, op 28-03-1899 in Emmen met Jan de Jonge, 21 jaar oud. Jan is geboren op 18-01-1878 in Emmen. Jan is overleden op 07-10-1943 in Emmen, 65 jaar oud.
Kinderen van Martje en Jan:
1 Pieter de Jonge, geboren op 09-02-1899 in Weerdingerveen. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.1.1.
2 Stientje de Jonge, geboren op 11-07-1900 in Weerdingerveen. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.1.2.
3 Fennechien de Jonge, geboren op 22-05-1902 in Nieuw Weerdinge. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.1.3.
4 Jacobje de Jonge [1.4.5.4.3.6.1.1.1.4], geboren in 02-1904 in Emmen. Jacobje is overleden op 21-03-1905 in Emmen, 1 jaar oud.
5 Sjoerd de Jonge, geboren op 05-10-1907 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.1.1.5.
6 Martend de Jonge [1.4.5.4.3.6.1.1.1.6], geboren in 02-1919 in Emmen. Martend is overleden op 29-03-1920 in Emmen, 1 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.1.1.1 Pieter de Jonge is geboren op 09-02-1899 in Weerdingerveen, zoon van Jan de Jonge en Martje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.1.1). Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1922 in Emmen met Derkien Zwiers, 19 jaar oud. Derkien is geboren op 26-09-1902 in Weerdinge, dochter van Jan Zwiers en Geertje Oosting.
1.4.5.4.3.6.1.1.1.2 Stientje de Jonge is geboren op 11-07-1900 in Weerdingerveen, dochter van Jan de Jonge en Martje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.1.1). Stientje is overleden op 02-08-1981 in Gasselternijveen, 81 jaar oud. Stientje trouwde, 21 jaar oud, op 24-09-1921 in Emmen met Jan Witvoet, 24 jaar oud. Jan is geboren op 28-05-1897 in Appelscha, zoon van Jannes Witvoet en Neeltje Zwart. Jan is overleden op 09-04-1962 in Gasselternijveen, 64 jaar oud.
Beroep:
brievenbesteller
Kind van Stientje en Jan:
1 Jan Witvoet [1.4.5.4.3.6.1.1.1.2.1], geboren in 01-1926 in Gasselte. Jan is overleden op 13-08-1929 in Gasselte, 3 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.1.1.3 Fennechien de Jonge is geboren op 22-05-1902 in Nieuw Weerdinge, dochter van Jan de Jonge en Martje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.1.1). Fennechien trouwde, 18 jaar oud, op 05-02-1921 in Emmen met Jan Beekman, 19 of 20 jaar oud. Jan is geboren in 1901 in Emmen, zoon van Otto Beekman en Albertje Danker.
1.4.5.4.3.6.1.1.1.5 Sjoerd de Jonge is geboren op 05-10-1907 in Emmen, zoon van Jan de Jonge en Martje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.1.1). Sjoerd is overleden op 17-09-1940 in Emmen, 32 jaar oud. Sjoerd trouwde met Henderika Tabak. Henderika is geboren op 01-04-1917 in Emmen. Henderika is overleden op 09-06-2004 in Emmen, 87 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.1.3 Sietske Helder is geboren op 31-01-1880 in Marum, dochter van Jakob Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.1) en Stientje Linstra. Sietske trouwde, 22 jaar oud, op 07-11-1902 in Marum met Jakob Hut, 25 jaar oud. Jakob is geboren op 27-08-1877 in Noordwijk. Jakob is overleden op 28-06-1923 in Noordwijk, 45 jaar oud.
Kind van Sietske en Jakob:
1 NN Hut [1.4.5.4.3.6.1.1.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 26-01-1923 in Noordwijk.
1.4.5.4.3.6.1.1.4 Ubel Helder is geboren op 21-12-1882 in Marum, zoon van Jakob Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.1) en Stientje Linstra. Ubel:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 30-03-1911 in Groningen met Martje Wiersema, 29 of 30 jaar oud. Martje is geboren in 1881 in Woltersum, dochter van Hilbrand Wiersema en Liefke van Eerden. Martje is overleden op 02-09-1911 in Groningen, 29 of 30 jaar oud. Martje is weduwe van Roelf Meijer (1878-1905), met wie zij trouwde op 30-04-1904 in Ten Boer.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 18-11-1915 in Groningen met Johanna Wilhelmina Haak, 41 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 28-11-1941 in Groningen. Johanna is geboren op 30-03-1874 in Groningen, dochter van Berend Haak en Regina Helena Spoelstra. Johanna is overleden op 01-11-1942 in Groningen, 68 jaar oud. Johanna is weduwe van Gerhardus Zinjel (1868-1915), met wie zij trouwde op 15-11-1891 in Groningen.
Kind van Ubel en Martje:
1 NN Helder [1.4.5.4.3.6.1.1.4.1], levenloos geboren kind, geboren op 02-09-1911 in Groningen.
1.4.5.4.3.6.1.2 Geert Helder is geboren op 03-01-1852 in Marum, zoon van Ubel Jacobs Helder en Martje Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.1). Geert is overleden op 26-03-1905 in Odoorn, 53 jaar oud. Geert trouwde, 30 jaar oud, op 09-12-1882 in Odoorn met Johanna Niks, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 14-01-1858 in Borger, dochter van kornelis Niks en Geesje Trip. Johanna is overleden op 21-10-1945 in Almelo, 87 jaar oud. Johanna trouwde later op 20-09-1919 in Emmen met Geert Cruiming (1860-1936), zie 1.4.5.4.3.6.4.1.
Kinderen van Geert en Johanna:
1 Martje Helder [1.4.5.4.3.6.1.2.1], geboren op 12-04-1883 in Valthermond (Odoorn). Martje is overleden op 01-03-1901 in Valtherveen, 17 jaar oud.
2 Gezina Helder, geboren op 20-02-1886 in Valthermond (Odoorn). Volgt 1.4.5.4.3.6.1.2.2.
3 Ubelina Helder [1.4.5.4.3.6.1.2.3], geboren op 03-07-1891 in Odoorn. Ubelina is overleden op 28-03-1896 in Valtherveen (Odoorn), 4 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.2.2 Gezina Helder is geboren op 20-02-1886 in Valthermond (Odoorn), dochter van Geert Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.2) en Johanna Niks. Gezina trouwde, 22 jaar oud, op 10-03-1908 in Odoorn met kornelis Kamst, 22 jaar oud. kornelis is geboren op 04-12-1885 in Odoorn, zoon van Jan Kamst en Detje Bruinsma.
1.4.5.4.3.6.1.3 Foktje Helder is geboren op 03-08-1853 in Marum, dochter van Ubel Jacobs Helder en Martje Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.1). Foktje is overleden op 09-01-1943 in Peize, 89 jaar oud.
Beroep:
naaister
Foktje trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1876 in Grootegast met Harmannus Visser, 26 jaar oud. Harmannus is geboren op 07-07-1849 in Grootegast, zoon van Garmt Harmannus Visser en Antje Gerrits Reitsema. Harmannus is overleden op 17-12-1922 in Peize, 73 jaar oud.
Kinderen van Foktje en Harmannus:
1 Antje Visser, geboren op 05-11-1876 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.1.
2 Martje Visser, geboren op 04-03-1879 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.2.
3 Ebeltje Visser, geboren op 05-02-1881 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.3.
4 Garmt Visser, geboren op 05-04-1886 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.4.
5 Ubelina Visser, geboren op 05-03-1892 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.5.
1.4.5.4.3.6.1.3.1 Antje Visser is geboren op 05-11-1876 in Grootegast, dochter van Harmannus Visser en Foktje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.3). Antje trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1903 in Peize met Pieter Doedens, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 09-03-1879 in Peize, zoon van Bareld Doedens en Grietje Ottens.
Beroep:
rijksveldwachter
Kinderen van Antje en Pieter:
1 Bareld Doedens, geboren in 1904 in Peize. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.1.1.
2 Hermannus Doedens, geboren in 1906 in Peize. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.1.2.
1.4.5.4.3.6.1.3.1.1 Bareld Doedens is geboren in 1904 in Peize, zoon van Pieter Doedens en Antje Visser (zie 1.4.5.4.3.6.1.3.1).
Beroep:
klerk domeinen
Bareld trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25-10-1929 in Gasselte met Lammechien Doedens, 20 of 21 jaar oud. Lammechien is geboren in 1908 in Gasselte, dochter van Tieme Doedens en Niesien Bartels.
1.4.5.4.3.6.1.3.1.2 Hermannus Doedens is geboren in 1906 in Peize, zoon van Pieter Doedens en Antje Visser (zie 1.4.5.4.3.6.1.3.1).
Beroep:
onderwijzer
Hermannus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 28-12-1932 in Enschede met Johanna Heimann, 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren in 1907 in Enschede, dochter van Carl Heimann en Maria Johanna Rehling.
1.4.5.4.3.6.1.3.2 Martje Visser is geboren op 04-03-1879 in Noordwijk, dochter van Harmannus Visser en Foktje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.3). Martje is overleden op 14-07-1955 in Donderen, 76 jaar oud. Martje trouwde, 20 jaar oud, op 06-05-1899 in Roden met Gerrit Rademaker, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 19-10-1874 in Peize, zoon van Hinderikus Rademaker en Jantje van Dalen. Gerrit is overleden op 11-01-1959 in Donderen, 84 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Martje en Gerrit:
1 Hinderikus Rademaker, geboren op 22-09-1899 in Fokswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.2.1.
2 Hermannus Rademaker, geboren op 08-03-1901 in Peize. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.2.2.
3 Hinderika Rademaker, geboren op 24-12-1902 in Peize. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.2.3.
4 Jantje Rademaker, geboren op 01-10-1909 in Peize. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.2.4.
5 Garmt Rademaker [1.4.5.4.3.6.1.3.2.5], geboren in 1912 in Peize. Garmt is overleden op 23-11-1948 in Peize, 35 of 36 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.3.2.1 Hinderikus Rademaker is geboren op 22-09-1899 in Fokswolde, zoon van Gerrit Rademaker en Martje Visser (zie 1.4.5.4.3.6.1.3.2).
Beroep:
Winkelier
Hinderikus trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1926 in Peize met Willemtien TALENS, 28 jaar oud. Willemtien is geboren op 07-02-1898 in Roden, dochter van Steven TALENS en Hinderkien Vedder.
1.4.5.4.3.6.1.3.2.2 Hermannus Rademaker is geboren op 08-03-1901 in Peize, zoon van Gerrit Rademaker en Martje Visser (zie 1.4.5.4.3.6.1.3.2).
Beroep:
rijksambtenaar
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 06-04-1928 in Peize met Antje Huiberts, 26 jaar oud. Antje is geboren op 09-03-1902 in Peize, dochter van Hendrik Huiberts en Elsien Thie.
1.4.5.4.3.6.1.3.2.3 Hinderika Rademaker is geboren op 24-12-1902 in Peize, dochter van Gerrit Rademaker en Martje Visser (zie 1.4.5.4.3.6.1.3.2). Hinderika trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1927 in Peize met Jakob Albertus Borgman, 22 of 23 jaar oud. Jakob is geboren in 1904 in Vries, zoon van Kornelis Klaas Borgman en Aaltje Raven.
Beroep:
manufacturier
1.4.5.4.3.6.1.3.2.4 Jantje Rademaker is geboren op 01-10-1909 in Peize, dochter van Gerrit Rademaker en Martje Visser (zie 1.4.5.4.3.6.1.3.2). Jantje is overleden op 09-03-2000 in Peize, 90 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1932 in Peize met Jan Siegers, 18 jaar oud. Jan is geboren op 24-10-1914 in Peize, zoon van Hendrik Siegers en Antje Veldhuis. Jan is overleden op 10-05-1970 in Peize, 55 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.6.1.3.3 Ebeltje Visser is geboren op 05-02-1881 in Noordwijk, dochter van Harmannus Visser en Foktje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.3). Ebeltje is overleden op 17-05-1930 in Roden, 49 jaar oud. Ebeltje trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1908 in Roden met Hendrik Doedens, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 20-05-1885 in Peize, zoon van Bareld Doedens en Grietje Ottens. Hendrik is overleden op 23-09-1962 in Roden, 77 jaar oud.
Kinderen van Ebeltje en Hendrik:
1 Bareld Doedens, geboren in 1909 in Foxwolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.3.3.1.
2 NN Doedens [1.4.5.4.3.6.1.3.3.2], levenloos geboren zoon, geboren op 07-09-1921 in Foxwolde.
1.4.5.4.3.6.1.3.3.1 Bareld Doedens is geboren in 1909 in Foxwolde, zoon van Hendrik Doedens en Ebeltje Visser (zie 1.4.5.4.3.6.1.3.3). Bareld trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 28-02-1931 in Roden met Geertien Lubbers, 17 of 18 jaar oud. Geertien is geboren in 1913 in Leutingewolde, dochter van Hindrik Lubbers en Geessien Brink.
1.4.5.4.3.6.1.3.4 Garmt Visser is geboren op 05-04-1886 in Noordwijk, zoon van Harmannus Visser en Foktje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.3). Garmt is overleden op 13-08-1916 in Peize, 30 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Garmt trouwde, 26 jaar oud, op 14-09-1912 in Roden met Jantje Boer, 28 jaar oud. Jantje is geboren op 27-06-1884 in Roderwolde, dochter van Jacob Boer en Geertien Scheepstra.
1.4.5.4.3.6.1.3.5 Ubelina Visser is geboren op 05-03-1892 in Marum, dochter van Harmannus Visser en Foktje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.3). Ubelina trouwde, 28 jaar oud, op 28-01-1921 in Peize met Hendrikus Arkies, 29 jaar oud. Hendrikus is geboren op 05-03-1891 in Peize, zoon van Albert Arkies en Alberdina Holtman.
1.4.5.4.3.6.1.4 Jakobje Helder is geboren in 1856 in Marum, dochter van Ubel Jacobs Helder en Martje Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.1). Jakobje is overleden op 03-02-1925 in Peize, 68 of 69 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Jakobje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 07-05-1881 in Grootegast met Egbert Helder, 27 jaar oud. Egbert is geboren op 24-10-1853 in Grootegast, zoon van Jan Ites Helder en Martje Egberts Bakker. Egbert is overleden op 29-11-1919 in Peize, 66 jaar oud.
Beroep:
huisschilder
Kinderen van Jakobje en Egbert:
1 Jan Helder, geboren op 24-08-1883 in Peize. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.4.1.
2 Martje Helder [1.4.5.4.3.6.1.4.2], geboren op 05-04-1885 in Peize. Martje is overleden op 08-08-1888 in Peize, 3 jaar oud.
3 Ubel Helder [1.4.5.4.3.6.1.4.3], geboren op 24-04-1892 in Peize. Ubel is overleden op 02-02-1925 in Peize, 32 jaar oud.
4 Martje Helder, geboren op 27-09-1893 in Peize. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.4.4.
1.4.5.4.3.6.1.4.1 Jan Helder is geboren op 24-08-1883 in Peize, zoon van Egbert Helder en Jakobje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.4).
Beroep:
huisschilder
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1911 in Peize met Trientje ter Steege, 22 jaar oud. Trientje is geboren op 21-10-1888 in Roden, dochter van Anne ter Steege en Dina Lanting. Trientje is overleden op 24-03-1962 in Assen, 73 jaar oud.
Kind van Jan en Trientje:
1 Egbert Helder [1.4.5.4.3.6.1.4.1.1], geboren op 24-06-1911 in Peize.
1.4.5.4.3.6.1.4.4 Martje Helder is geboren op 27-09-1893 in Peize, dochter van Egbert Helder en Jakobje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.4). Martje is overleden op 24-03-1962 in Peize, 68 jaar oud. Martje trouwde, 30 jaar oud, op 18-09-1924 in Peize met Geert Buring, 28 jaar oud. Geert is geboren op 06-04-1896 in Peize, zoon van Albert Buring en Wubbegien Emmens. Geert is overleden op 23-03-1973 in Peize, 76 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.5 Geertje Helder is geboren op 30-04-1857 in Marum, dochter van Ubel Jacobs Helder en Martje Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.1). Geertje is overleden op 24-03-1914 in Emmen, 56 jaar oud. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1883 in Odoorn met Geert Cruiming, 23 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.6.4.1 voor persoonsgegevens van Geert.
Kinderen van Geertje en Geert:
1 Berend Cruiming, geboren op 15-07-1884 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.5.1.
2 Martje Cruiming, geboren op 18-04-1887 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.5.2.
3 Jacobje Cruiming, geboren op 17-02-1891 in Wildervank. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.5.3.
4 Ubel Cruiming [1.4.5.4.3.6.1.5.4], geboren op 14-02-1895 in Weerdingermarke. Ubel is overleden op 08-07-1918 in Groningen, 23 jaar oud.
5 Aukje Cruiming, geboren op 15-07-1897 in Weerdingermarke. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.5.5.
1.4.5.4.3.6.1.5.1 Berend Cruiming is geboren op 15-07-1884 in Valthermond, zoon van Geert Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.1) en Geertje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.5). Berend is overleden op 31-01-1961 in Enschede, 76 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Berend trouwde, 24 jaar oud, op 18-03-1909 in Emmen met Elsje Smit, 22 jaar oud. Elsje is geboren op 02-10-1886 in Valthermond, dochter van Hindrik Smit en Roelfien de Jonge. Elsje is overleden op 06-07-1932 in Deventer, 45 jaar oud.
Kinderen van Berend en Elsje:
1 Geertje Cruiming [1.4.5.4.3.6.1.5.1.1], geboren op 01-07-1910 in Emmen.
2 Roelfien Cruiming [1.4.5.4.3.6.1.5.1.2], geboren op 15-09-1911 in Emmen.
3 Ubel Cruiming [1.4.5.4.3.6.1.5.1.3], geboren in 09-1916 in Emmen. Ubel is overleden op 16-10-1916 in Emmen, 1 maand oud.
1.4.5.4.3.6.1.5.2 Martje Cruiming is geboren op 18-04-1887 in Valthermond, dochter van Geert Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.1) en Geertje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.5). Martje is overleden op 08-11-1918 in Emmen, 31 jaar oud. Martje trouwde, 19 jaar oud, op 21-02-1907 in Emmen met Berend Stulen, 19 jaar oud. Berend is geboren op 11-12-1887 in Nieuw-Dordrecht, zoon van Berend Stulen en Marchien Wolters. Berend is overleden op 14-06-1978 in Klazinaveen, 90 jaar oud. Berend trouwde later op 18-01-1919 in Emmen met Marchien de Vries (1892-1958).
Beroep:
arbeider
Kinderen van Martje en Berend:
1 Geert Stulen [1.4.5.4.3.6.1.5.2.1], geboren op 09-11-1907 in Emmen. Geert is overleden op 11-11-1907 in Emmen, 2 dagen oud.
2 Geertje Stulen, geboren op 08-12-1910 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.5.2.2.
3 Geert Stulen [1.4.5.4.3.6.1.5.2.3], geboren op 13-05-1913 in Emmen. Geert is overleden op 15-05-1913 in Emmen, 2 dagen oud.
4 Jan Wolter Lukas Stulen [1.4.5.4.3.6.1.5.2.4], geboren in 1915 in Emmen. Jan is overleden op 09-03-1921 in Emmen, 5 of 6 jaar oud.
5 Jakobje Stulen [1.4.5.4.3.6.1.5.2.5], geboren op 21-07-1916 in Emmen. Jakobje is overleden op 24-07-1916 in Emmen, 3 dagen oud.
1.4.5.4.3.6.1.5.2.2 Geertje Stulen is geboren op 08-12-1910 in Emmen, dochter van Berend Stulen en Martje Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.1.5.2). Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 16-07-1930 in Amsterdam met Jan Dirks, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1904 in Amsterdam, zoon van Johan Jacob Carsten Dirks en Alida Catharina Helffer.
1.4.5.4.3.6.1.5.3 Jacobje Cruiming is geboren op 17-02-1891 in Wildervank, dochter van Geert Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.1) en Geertje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.5). Jacobje trouwde, 19 jaar oud, op 24-02-1910 in Emmen met Siebe Bijl, 22 jaar oud. Siebe is geboren op 02-12-1887 in Weerdingermarke.
Kinderen van Jacobje en Siebe:
1 Jeltje Bijl, geboren in 1910 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.5.3.1.
2 Siebigje Bijl [1.4.5.4.3.6.1.5.3.2], geboren in 1918 in Emmen. Siebigje is overleden op 27-07-1949 in Enschede, 30 of 31 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.5.3.1 Jeltje Bijl is geboren in 1910 in Emmen, dochter van Siebe Bijl en Jacobje Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.1.5.3). Jeltje is overleden op 15-10-1939 in Enschede, 28 of 29 jaar oud. Jeltje trouwde met Karel Blank.
1.4.5.4.3.6.1.5.5 Aukje Cruiming is geboren op 15-07-1897 in Weerdingermarke, dochter van Geert Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.1) en Geertje Helder (zie 1.4.5.4.3.6.1.5). Aukje is overleden op 22-12-1954 in Emmer-Compascuum, 57 jaar oud. Aukje trouwde, 20 jaar oud, op 06-09-1917 in Emmen met Hendrik Dokter, 19 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-03-1898 in Emmer-Compascum.
1.4.5.4.3.6.1.6 Aukje Helder is geboren op 15-04-1859 in Marum, dochter van Ubel Jacobs Helder en Martje Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.1). Aukje is overleden op 12-03-1917 in Emmen, 57 jaar oud. Aukje trouwde, 27 jaar oud, op 04-02-1887 in Odoorn met Alle Cruiming, 24 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.6.4.2 voor persoonsgegevens van Alle.
Kinderen van Aukje en Alle:
1 Berend Cruiming [1.4.5.4.3.6.1.6.1], geboren op 08-05-1887 in Valthermond. Berend is overleden op 25-05-1887 in Valthermond, 17 dagen oud.
2 Ubel Cruiming [1.4.5.4.3.6.1.6.2], geboren op 25-03-1897 in Emmen. Ubel is overleden op 01-08-1897 in Weerdingermarke, 4 maanden oud.
3 Berend Cruiming [1.4.5.4.3.6.1.6.3], geboren op 25-03-1897 in Emmen. Berend is overleden op 24-09-1897 in Weerdingermarke, 5 maanden oud.
1.4.5.4.3.6.1.7 Albert Postmus is geboren op 26-01-1864 in Marum, zoon van Bouwe Pieters Postmus en Martje Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.1). Albert is overleden op 07-02-1947 in Valthermond (Odoorn), 83 jaar oud. Albert trouwde, 25 jaar oud, op 17-12-1889 in Odoorn met Margaretha Blanken, 20 jaar oud. Margaretha is geboren op 25-02-1869 in Ooststellingwerf, dochter van Marinus Gijsbertus Blanken en Martje Jitses van der Leij. Margaretha is overleden in 1964 in Sittard, 93 of 94 jaar oud.
Kinderen van Albert en Margaretha:
1 Bouwe Postmus [1.4.5.4.3.6.1.7.1], geboren op 21-05-1890 in Valthermond.
2 Marinus Postmus [1.4.5.4.3.6.1.7.2], geboren op 19-04-1891 in Valthermond. Marinus is overleden op 14-05-1983 in Valthermond, 92 jaar oud.
3 Martje Postmus, geboren op 18-06-1893 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.7.3.
4 Marchien Postmus, geboren op 21-12-1895 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.7.4.
5 Fokje Postmus, geboren op 05-01-1898 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.7.5.
6 Jacobje Postmus, geboren op 30-04-1900 in Odoorn. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.7.6.
7 Pieter Postmus [1.4.5.4.3.6.1.7.7], geboren op 12-06-1902 in Odoorn.
8 Margaretha Albertje Postmus, geboren in 1905 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.1.7.8.
1.4.5.4.3.6.1.7.3 Martje Postmus is geboren op 18-06-1893 in Valthermond, dochter van Albert Postmus (zie 1.4.5.4.3.6.1.7) en Margaretha Blanken. Martje trouwde, 20 jaar oud, op 22-08-1913 in Odoorn met Willem Klein, 23 jaar oud. Willem is geboren op 05-03-1890 in Odoorn, zoon van Hendrik Klein en Jantien Kuilman.
1.4.5.4.3.6.1.7.4 Marchien Postmus is geboren op 21-12-1895 in Valthermond, dochter van Albert Postmus (zie 1.4.5.4.3.6.1.7) en Margaretha Blanken. Marchien is overleden op 26-10-1979 in Valthermond, 83 jaar oud. Marchien trouwde, 20 jaar oud, op 21-07-1916 in Odoorn met Teunis Kroeze, 25 jaar oud. Teunis is geboren op 03-04-1891 in Odoorn, zoon van Geert Kroeze en Roelfien Ubels. Teunis is overleden op 18-11-1981 in Valthermond, 90 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.7.5 Fokje Postmus is geboren op 05-01-1898 in Valthermond, dochter van Albert Postmus (zie 1.4.5.4.3.6.1.7) en Margaretha Blanken. Fokje is overleden op 07-10-1984 in Valthermond, 86 jaar oud. Fokje trouwde, 22 jaar oud, op 27-02-1920 in Odoorn met Geert Koops, 24 jaar oud. Geert is geboren op 15-04-1895 in Odoorn. Geert is overleden op 28-06-1972 in Valthermond, 77 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.7.6 Jacobje Postmus is geboren op 30-04-1900 in Odoorn, dochter van Albert Postmus (zie 1.4.5.4.3.6.1.7) en Margaretha Blanken. Jacobje is overleden op 05-09-1967 in Valthermond, 67 jaar oud. Jacobje trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1921 in Odoorn met Jan Kroeze, 20 jaar oud. Jan is geboren op 27-01-1901 in Odoorn, zoon van Geert Kroeze en Roelfien Ubels. Jan is overleden op 25-06-1976 in Valthermond, 75 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.1.7.8 Margaretha Albertje Postmus is geboren in 1905 in Emmen, dochter van Albert Postmus (zie 1.4.5.4.3.6.1.7) en Margaretha Blanken. Margaretha trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 10-04-1931 in Hengelo met Thomas van Wijk, 26 of 27 jaar oud. Thomas is geboren in 1904 in Amsterdam, zoon van Thomas van Wijk en Johanna Konradine Sauer.
Beroep:
electricien
1.4.5.4.3.6.2 Alle Geerts Alserda is geboren op 09-03-1827 in Noordwijk, zoon van Geert weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.6) en Jacobje Alles van der Veen. Alle is overleden op 29-11-1879 in Noordwijk, 52 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Alle trouwde, 32 jaar oud, op 09-04-1859 in Marum met Antje Duursma, 23 jaar oud. Antje is geboren op 28-05-1835 in Niebert, dochter van Libbe Sjoukes Duursma en Grietje Popkes Akkersma. Antje is overleden op 08-08-1928 in Noordwijk, 93 jaar oud.
Kinderen van Alle en Antje:
1 Jacobje Alserda, geboren op 12-09-1859 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.
2 Geert Alserda, geboren op 10-06-1865 in De Wilp. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.
3 Grietje Alserda, geboren op 18-01-1868 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.3.
4 Martje Alserda, geboren op 09-12-1870 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.4.
5 Jantje Alserda, geboren op 12-01-1874 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.5.
6 Weit Alserda [1.4.5.4.3.6.2.6], geboren op 24-01-1878 in Marum. Weit is overleden op 30-09-1931 in Grootegast, 53 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.1 Jacobje Alserda is geboren op 12-09-1859 in Opende, dochter van Alle Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2) en Antje Duursma. Jacobje is overleden op 15-06-1946 in Aduard, 86 jaar oud. Jacobje trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1883 in Grootegast met Hendrik Hazenberg, 18 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-02-1865 in Doezum gem. Grootegast, zoon van Pieter Heerts Hazenberg en Sijtske de Boer. Hendrik is overleden op 30-07-1954 in Aduard, 89 jaar oud.
Kinderen van Jacobje en Hendrik:
1 Pieter Hazenberg, geboren op 04-07-1883 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.
2 Alle Hazenberg, geboren op 13-06-1884 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.2.
3 Harm Hazenberg [1.4.5.4.3.6.2.1.3], geboren op 01-07-1886 in Grootegast. Harm is overleden op 09-12-1888 in Grootegast, 2 jaar oud.
4 Antje Hazenberg, geboren op 03-08-1888 in Doezum gem. Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.4.
5 Sijtske Hazenberg, geboren op 27-09-1889 in Doezum gem. Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.5.
6 Harmke Hazenberg, geboren op 04-08-1893 in Doezum gem. Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.6.
7 Libbe Hazenberg, geboren op 09-07-1896 in Doezum. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.7.
8 Grietje Hazenberg [1.4.5.4.3.6.2.1.8], geboren op 27-05-1898 in Grootegast. Grietje is overleden op 28-10-1902 in Grootegast, 4 jaar oud.
9 Harm Hazenberg [1.4.5.4.3.6.2.1.9], geboren op 19-10-1903 in Doezum.
1.4.5.4.3.6.2.1.1 Pieter Hazenberg is geboren op 04-07-1883 in Doezum, zoon van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.1). Pieter is overleden op 14-01-1960 in Groningen, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 10-07-1909 in Dantumadeel met IJkje Wiersma, 30 jaar oud. IJkje is geboren op 22-03-1879 in Dantumadeel. IJkje is overleden op 22-11-1962 in Sauwerd, 83 jaar oud.
Kinderen van Pieter en IJkje:
1 Hendrik Hazenberg, geboren op 24-10-1909 in Murmerwoude. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.1.
2 Tjibbe Hazenberg, geboren op 12-05-1912 in Dantumadeel. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.2.
3 Grietje Hazenberg, geboren op 10-01-1914 in Murmerwoude. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.3.
4 Dieuwerke Hazenberg, geboren op 14-05-1915 in Gerkesklooster. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.4.
5 Antje Hazenberg, geboren op 25-07-1917 in Gerkesklooster. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.5.
6 Heine Hazenberg, geboren op 05-10-1919 in Drogeham. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.6.
7 Alle Hazenberg, geboren op 13-01-1923 in Harkema-Opeinde. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.1.1.7.
8 Foekje Hazenberg [1.4.5.4.3.6.2.1.1.8], geboren op 08-08-1926 in Harkema-Opeinde. Foekje is overleden.
1.4.5.4.3.6.2.1.1.1 Hendrik Hazenberg is geboren op 24-10-1909 in Murmerwoude, zoon van Pieter Hazenberg (zie 1.4.5.4.3.6.2.1.1) en IJkje Wiersma. Hendrik is overleden op 10-11-1974 in Buitenpost, 65 jaar oud. Hendrik trouwde met Stijntje Hitman.
1.4.5.4.3.6.2.1.1.2 Tjibbe Hazenberg is geboren op 12-05-1912 in Dantumadeel, zoon van Pieter Hazenberg (zie 1.4.5.4.3.6.2.1.1) en IJkje Wiersma. Tjibbe is overleden op 26-11-1946 in Groningen, 34 jaar oud (oorzaak: hij raakte bekneld met zijn motor in een militaire colonne waarbij hij kwam te overlijden) [bron: Nieuwsblad van het Noorden van 26 november 1946].
Beroep:
militair
Functie:
korporaal
Tjibbe trouwde, 24 jaar oud, op 26-11-1936 in Hoogkerk met Jantje Siersema, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 23-04-1914 in Aduarderzijl, dochter van kornelis Siersema en Bontje Dijkstra.
Kind van Tjibbe en Jantje:
1 Pieter Hazenberg [1.4.5.4.3.6.2.1.1.2.1], geboren in 1938 in Hoogkerk. Pieter is overleden op 11-04-1939 in Hoogkerk, 0 of 1 jaar oud (oorzaak: verdronken) [bron: krant Het Vaderland van 12-4-1939].
Notitie bij overlijden van Pieter: Jongetje verdronken
Gistermiddag is het tweejarig zoontje van de familie Hazenberg te Hoogkerk, spelenderwijs in een sloot bij de ouderlijke woning geraakt en verdronken. Het lijkje is een half uur later, toen het kind vermist werd en men ging zoeken, door de ouders uit de sloot opgehaald.
1.4.5.4.3.6.2.1.1.3 Grietje Hazenberg is geboren op 10-01-1914 in Murmerwoude, dochter van Pieter Hazenberg (zie 1.4.5.4.3.6.2.1.1) en IJkje Wiersma. Grietje is overleden op 17-01-1995 in Murmerwoude, 81 jaar oud. Grietje trouwde met Pleun van de Vliet.
1.4.5.4.3.6.2.1.1.4 Dieuwerke Hazenberg is geboren op 14-05-1915 in Gerkesklooster, dochter van Pieter Hazenberg (zie 1.4.5.4.3.6.2.1.1) en IJkje Wiersma. Dieuwerke is overleden op 10-04-2000 in Aduard, 84 jaar oud. Dieuwerke trouwde met Meindert van der Velde. Meindert is geboren op 10-04-1906 in Aduard. Meindert is overleden op 03-05-1976 in Aduard, 70 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.1.1.5 Antje Hazenberg is geboren op 25-07-1917 in Gerkesklooster, dochter van Pieter Hazenberg (zie 1.4.5.4.3.6.2.1.1) en IJkje Wiersma. Antje is overleden op 22-03-1984 in Adorp, 66 jaar oud. Antje trouwde met Ludolf Velting.
1.4.5.4.3.6.2.1.1.6 Heine Hazenberg is geboren op 05-10-1919 in Drogeham, zoon van Pieter Hazenberg (zie 1.4.5.4.3.6.2.1.1) en IJkje Wiersma. Heine is overleden op 10-08-1980 in Hoogkerk, 60 jaar oud. Heine trouwde met Thea Pakes.
1.4.5.4.3.6.2.1.1.7 Alle Hazenberg is geboren op 13-01-1923 in Harkema-Opeinde, zoon van Pieter Hazenberg (zie 1.4.5.4.3.6.2.1.1) en IJkje Wiersma. Alle is overleden op 23-01-1993 in Aduard, 70 jaar oud. Alle trouwde met Anna van de Wouwer.
1.4.5.4.3.6.2.1.2 Alle Hazenberg is geboren op 13-06-1884 in Doezum, zoon van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.1). Alle is overleden op 21-09-1928 in Pieterzijl gem. Grijpskerk, 44 jaar oud. Alle trouwde, 34 jaar oud, op 10-05-1919 in Achtkarspelen met Seeske Kamminga, 29 jaar oud. Seeske is geboren op 25-05-1889 in Gerkesklooster, dochter van Eize Wiebes Kamminga en Ytje Gerrits Bos.
1.4.5.4.3.6.2.1.4 Antje Hazenberg is geboren op 03-08-1888 in Doezum gem. Grootegast, dochter van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.1).
Beroep:
huishoudster
Antje trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1917 in Aduard met Bonne Velting, 33 jaar oud. Bonne is geboren op 02-09-1883 in Uithuizen, zoon van Klaas Velting en Elisabeth van Dam. Bonne is overleden op 28-05-1955 in Aduard, 71 jaar oud. Bonne is weduwnaar van Sijtske Tilman (1891-1915), met wie hij trouwde op 02-04-1910 in Aduard.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.6.2.1.5 Sijtske Hazenberg is geboren op 27-09-1889 in Doezum gem. Grootegast, dochter van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.1). Sijtske is overleden op 23-02-1961 in Aduard, 71 jaar oud. Sijtske trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1914 in Grootegast met Harm Bekkema, 23 jaar oud. Harm is geboren op 26-05-1890 in Surhuisterveen, zoon van Egbert Bekkema en Anna Zachtleven. Harm is overleden op 10-12-1979 in Aduard, 89 jaar oud.
Beroep:
machinist
Kinderen van Sijtske en Harm:
1 Egbert Harm Bekkema [1.4.5.4.3.6.2.1.5.1], geboren in 04-1917 in Grootegast. Egbert is overleden op 21-10-1917 in Grootegast, 6 maanden oud.
2 Ale Bekkema [1.4.5.4.3.6.2.1.5.2], geboren in 1930 in Hoogkerk. Ale is overleden op 07-09-1933 in Groningen, 2 of 3 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.1.6 Harmke Hazenberg is geboren op 04-08-1893 in Doezum gem. Grootegast, dochter van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.1). Harmke trouwde, 18 jaar oud, op 04-05-1912 in Grootegast met Herman Nobach, 20 jaar oud. Herman is geboren op 25-07-1891 in Opende, zoon van Hermanus Nobach en Martje Folkerts Bijma.
Beroep:
koopman
Kind van Harmke en Herman:
1 NN Nobach [1.4.5.4.3.6.2.1.6.1], levenloos geboren zoon, geboren op 23-09-1912 in Grootegast.
1.4.5.4.3.6.2.1.7 Libbe Hazenberg is geboren op 09-07-1896 in Doezum, dochter van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.1). Libbe trouwde met Wietske Fokkelina van Dijk. Wietske is geboren op 01-09-1900 in Grootegast.
Kind van Libbe en Wietske:
1 Antje van Dijk [1.4.5.4.3.6.2.1.7.1], geboren in 1928 in De Waarden. Antje is overleden op 14-07-1929 in De Waarden, 0 of 1 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.2 Geert Alserda is geboren op 10-06-1865 in De Wilp, zoon van Alle Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2) en Antje Duursma. Geert is overleden op 30-09-1948 in Grootegast, 83 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Geert trouwde, 52 jaar oud, op 16-03-1918 in Marum met Trientje de Jong, 39 jaar oud. Trientje is geboren op 30-05-1878 in Noordwijk, dochter van Meine de Jong en Grietje Wijma. Trientje is overleden op 08-01-1951 in Opende, 72 jaar oud. Trientje is weduwe van Meerten Tunnis Meinema (1850-1900), met wie zij trouwde op 03-09-1898 in Leek.
Kinderen van Geert en Trientje:
1 Alle Alserda, geboren op 13-10-1901 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.1.
2 Grietje Alserda, geboren op 26-08-1903 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.2.
3 Antje Alserda, geboren op 17-07-1905 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.3.
4 Johanna Alserda, geboren op 07-11-1907 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.4.
5 Meine Alserda, geboren op 18-12-1909 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.5.
6 Jakobje Alserda, geboren op 27-01-1912 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.6.
7 Wilhelmina Alserda, geboren op 06-01-1914 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.7.
8 Martje Alserda, geboren op 28-07-1916 in Niebert. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.8.
9 Jettke Alserda, geboren in 1919 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.9.
10 Jantje Alserda, geboren in 1921 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.2.10.
1.4.5.4.3.6.2.2.1 Alle Alserda is geboren op 13-10-1901 in Niebert, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Alle is overleden op 16-02-1988 in Opende, 86 jaar oud.
Notitie bij Alle: [Kind bij huwlijk d.d. 16-03-1918 erkend door Geert Alserda]
Beroep:
veldarbeider
Alle trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1926 in Leek met Wobbeltje de Bruin, 22 jaar oud. Wobbeltje is geboren op 08-08-1904 in Zevenhuizen, dochter van Iwe de Bruin en Janke Snip. Wobbeltje is overleden op 04-02-1996 in Opende, 91 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.2.2 Grietje Alserda is geboren op 26-08-1903 in Niebert, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Grietje is overleden op 16-11-1972 in Den Horn, 69 jaar oud.
Notitie bij Grietje: [Gewettigd bij huwelijk van de ouders op 16-03-1918 te Marum]
Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 26-07-1929 in Grootegast met Ritske van der Velde, 40 jaar oud. Ritske is geboren op 28-08-1888 in Opende, zoon van Joeke van der Velde en Geeske Tuinstra. Ritske is overleden op 28-09-1974 in Den Horn, 86 jaar oud. Ritske trouwde voorheen op 13-11-1915 in Grootegast met Aafke de Bruin (geb. 1898). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 06-07-1928 in Grootegast.
Beroep:
arbeider
Kind van Grietje en Ritske:
1 Hendrik van der Velde [1.4.5.4.3.6.2.2.2.1], geboren in 1946 in Aduard. Hendrik is overleden op 12-03-1947 in Groningen, 0 of 1 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.2.3 Antje Alserda is geboren op 17-07-1905 in Niebert, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong.
Notitie bij Antje: [kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 16-3-1918 Marum]
Antje trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1930 in Grootegast met Taeke Gjaltema, 24 jaar oud. Taeke is geboren op 15-03-1906 in Opende, zoon van Hepke Gjaltema en Eelkje Struiksma.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.6.2.2.4 Johanna Alserda is geboren op 07-11-1907 in Niebert, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Johanna is overleden op 27-08-1972 in Jonkersvaart (Marum), 64 jaar oud.
Notitie bij Johanna: [kind bij huwlijk d.d. 16-03-1918 erkend door Geert Alserda]
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 02-02-1929 in Marum met Alle Ausma, 21 jaar oud. Alle is geboren op 07-07-1907 in Zevenhuizen, zoon van Sipke Ausma en Wietske Renkema. Alle is overleden op 13-03-1990 in Jonkersvaart (Marum), 82 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.6.2.2.5 Meine Alserda is geboren op 18-12-1909 in Niebert, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Meine is overleden op 06-06-1980 in Opende, 70 jaar oud. Hij is begraven op 10-06-1980 in Opende.
Notitie bij Meine: [gewettigd bij huwelijk van de ouders op 16-3-1918 te Marum]
Beroep:
arbeider
Meine trouwde, 20 jaar oud, op 26-09-1930 in Grootegast met Aaltje Sienema, 18 jaar oud. Aaltje is geboren op 18-04-1912 in Opende, dochter van Pier Sienema en Antje Ludema. Aaltje is overleden op 12-02-1985 in Marum, 72 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1985 in Opende.
1.4.5.4.3.6.2.2.6 Jakobje Alserda is geboren op 27-01-1912 in Niebert, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong.
Notitie bij Jakobje: [Gewettigd bij huwelijk van de ouders op 16-03-1918 te Marum]
Jakobje trouwde, 28 jaar oud, op 17-02-1940 in Marum met Pieter van der Haak, 20 of 21 jaar oud. Pieter is geboren in 1919 in Marum, zoon van Pieter van der Haak en Antje Jansonius.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.6.2.2.7 Wilhelmina Alserda is geboren op 06-01-1914 in Niebert, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Wilhelmina is overleden op 20-07-1971 in Tolbert, 57 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: [gewettigd bij huwelijk van de ouders op 16-03-1918 te Marum]
Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 20-04-1940 in Marum met Albert de Bruin, 23 jaar oud. Albert is geboren op 11-03-1917 in Tolbert, zoon van Iwe de Bruin en Janke Snip. Albert is overleden op 22-06-1995 in Tolbert, 78 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
1.4.5.4.3.6.2.2.8 Martje Alserda is geboren op 28-07-1916 in Niebert, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Martje is overleden op 17-04-1989 in Opende, 72 jaar oud. Martje trouwde, 19 jaar oud, op 20-09-1935 in Grootegast met Hendrik Spoelman, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-06-1909 in Grootegast, zoon van Roelf Spoelman en Luikje Hamstra. Hendrik is overleden op 10-10-1998 in Opende, 89 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kind van Martje en Hendrik:
1 NN Spoelman [1.4.5.4.3.6.2.2.8.1], levenloos geboren kind, geboren op 16-11-1935 in Grootegast.
1.4.5.4.3.6.2.2.9 Jettke Alserda is geboren in 1919 in Opende, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Jettke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 20-05-1939 in Marum met Iwe Nikolaas, 24 jaar oud. Iwe is geboren op 28-07-1914 in Zevenhuizen, zoon van Sietze Nikolaas en Geessien Poeder.
Beroep:
Landarbeider
1.4.5.4.3.6.2.2.10 Jantje Alserda is geboren in 1921 in Opende, dochter van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.2) en Trientje de Jong. Jantje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 17-05-1941 in Marum met Hielke Venema, 19 of 20 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.6.6.2.1.2 voor persoonsgegevens van Hielke.
1.4.5.4.3.6.2.3 Grietje Alserda is geboren op 18-01-1868 in Marum, dochter van Alle Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2) en Antje Duursma. Grietje is overleden op 14-06-1947 in Grootegast, 79 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1893 in Marum met Barteld Buitkamp, 24 jaar oud. Barteld is geboren op 26-02-1869 in Marum, zoon van Jan Buitkamp en Antje de Jong van Dijk. Barteld is overleden op 19-07-1944 in Opende, 75 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Grietje en Barteld:
1 Alle Buitkamp, geboren op 05-06-1890 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.3.1.
2 Antje Buitkamp, geboren op 03-10-1893 in Nuis. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.3.2.
3 Eltje Buitkamp [1.4.5.4.3.6.2.3.3], geboren op 20-07-1895 in Nuis. Eltje is overleden op 09-12-1959 in Groningen, 64 jaar oud.
4 Jacobje Buitkamp, geboren op 02-12-1897 in Nuis. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.3.4.
5 Libbe Buitkamp [1.4.5.4.3.6.2.3.5], geboren op 27-09-1902 in Nuis. Libbe is overleden op 23-10-1965 in Grootegast, 63 jaar oud. Libbe bleef ongehuwd.
6 Martje Buitkamp [1.4.5.4.3.6.2.3.6], geboren op 16-08-1905 in Opende gem. Grootegast.
7 Jantje Buitkamp, geboren op 22-06-1910 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.3.7.
8 NN Buitkamp [1.4.5.4.3.6.2.3.8], levenloos geboren dochter, geboren op 18-06-1912 in Grootegast.
1.4.5.4.3.6.2.3.1 Alle Buitkamp is geboren op 05-06-1890 in Marum, zoon van Barteld Buitkamp en Grietje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.3). Alle is overleden op 06-12-1982 in Marum, 92 jaar oud. Alle trouwde, 24 jaar oud, op 25-07-1914 in Marum met Boukje Veenstra, 19 jaar oud. Boukje is geboren op 23-07-1895 in Nuis, dochter van Hessel Veenstra en Barteltje Poelman. Boukje is overleden op 18-10-1976 in Noordwijk, 81 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.3.2 Antje Buitkamp is geboren op 03-10-1893 in Nuis, dochter van Barteld Buitkamp en Grietje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.3). Antje trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1920 in Grootegast met Gurbe Wiersma, 28 of 29 jaar oud. Gurbe is geboren in 1891 in Drachten, zoon van Tjeerd Wiersma en Jeltje de Jong.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.6.2.3.4 Jacobje Buitkamp is geboren op 02-12-1897 in Nuis, dochter van Barteld Buitkamp en Grietje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.3). Jacobje is overleden op 04-10-1961 in Oldekerk, 63 jaar oud. Jacobje trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1923 in Grootegast met Klaas Bolhuis, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 19-05-1898 in Niekerk, zoon van Willem Bolhuis en Lamke Land.
1.4.5.4.3.6.2.3.7 Jantje Buitkamp is geboren op 22-06-1910 in Opende, dochter van Barteld Buitkamp en Grietje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.3). Jantje is overleden op 27-01-1966 in Grootegast, 55 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 01-11-1935 in Grootegast met Sjoerd van Kammen, 25 jaar oud. Sjoerd is geboren op 18-01-1910 in Surhuisterveen, zoon van Jozef van Kammen en Renstje van der Naald.
Beroep:
timmerman
1.4.5.4.3.6.2.4 Martje Alserda is geboren op 09-12-1870 in Noordwijk, dochter van Alle Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2) en Antje Duursma. Martje is overleden op 14-08-1950 in Marum, 79 jaar oud. Martje trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1897 in Marum met Sjoerd de Vries, 29 jaar oud. Sjoerd is geboren op 13-05-1868 in Opende, zoon van Sietze de Vries en Stientje van der Velde. Sjoerd is overleden op 30-09-1954 in Marum, 86 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Martje en Sjoerd:
1 Stientje de Vries, geboren op 15-03-1899 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.4.1.
2 Antje de Vries [1.4.5.4.3.6.2.4.2], geboren op 27-10-1900 in Marum. Antje is overleden op 07-09-1998 in Marum, 97 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.4.1 Stientje de Vries is geboren op 15-03-1899 in Marum, dochter van Sjoerd de Vries en Martje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.4). Stientje is overleden op 25-12-1948 in Marum, 49 jaar oud. Stientje trouwde, 21 jaar oud, op 03-04-1920 in Marum met Jan Varwijk, 31 jaar oud. Jan is geboren op 20-12-1888 in Siegerswoude, zoon van Salomon Harmen Varwijk en Swopk Jans Blom. Jan is overleden op 14-02-1961 in Groningen, 72 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.2.5 Jantje Alserda is geboren op 12-01-1874 in Noordwijk, dochter van Alle Geerts Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2) en Antje Duursma. Jantje is overleden op 08-03-1947 in Grootegast, 73 jaar oud. Jantje trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1902 in Marum met Sietse Venema, 24 jaar oud. Sietse is geboren op 12-08-1877 in Marum, zoon van Luitjen Venema en Trientje Zorge. Sietse is overleden op 02-09-1964 in Opende, 87 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Sietse:
1 Luitjen Venema, geboren op 10-04-1903 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.5.1.
2 Antje Trijntje Venema, geboren op 15-11-1904 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.6.2.5.2.
1.4.5.4.3.6.2.5.1 Luitjen Venema is geboren op 10-04-1903 in Opende, zoon van Sietse Venema en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.5). Luitjen is overleden op 29-06-1979 in Opende, 76 jaar oud. Luitjen trouwde met Stijntje C Oosterhof.
1.4.5.4.3.6.2.5.2 Antje Trijntje Venema is geboren op 15-11-1904 in Opende, dochter van Sietse Venema en Jantje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.2.5). Antje is overleden op 17-10-2003 in Grootegast, 98 jaar oud. Antje trouwde met Klaas Freerk van der Veen. Klaas is geboren op 26-04-1896 in Sroobos. Klaas is overleden op 26-04-1960 in Stroobos, 64 jaar oud.
Kind van Antje en Klaas:
1 Jantje Antje van der Veen [1.4.5.4.3.6.2.5.2.1], geboren op 11-02-1930 in Groningen. Jantje is overleden op 04-11-1943 in Leeuwarden, 13 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.3 Weit Alserda is geboren in 1830 in Doezum, zoon van Geert weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.6) en Jacobje Alles van der Veen. Weit is overleden op 04-01-1880 in Grootegast, 49 of 50 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Weit trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 28-04-1858 in Marum met Jantje Folkerts Wijma, 25 jaar oud. Jantje is geboren op 17-12-1832 in Marum, dochter van Hendrikje Siwerts Wijma. Jantje is overleden op 28-01-1868 in Grootegast, 35 jaar oud.
Kinderen van Weit en Jantje:
1 Geert Alserda, geboren op 24-06-1858 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.3.1.
2 Jakob Alserda, geboren op 22-09-1860 in Drachten. Volgt 1.4.5.4.3.6.3.2.
3 Hendrikje Alserda [1.4.5.4.3.6.3.3], geboren op 25-02-1864 in Opende. Hendrikje is overleden op 27-01-1944 in Sebaldeburen, 79 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.3.1 Geert Alserda is geboren op 24-06-1858 in Noordwijk, zoon van Weit Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.3) en Jantje Folkerts Wijma. Geert is overleden op 18-03-1944 in Sebaldeburen, 85 jaar oud.
Beroep:
daglooner, arbeider
Geert trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1886 in Grootegast met Geertje Nienhuis, 23 jaar oud. Geertje is geboren op 26-05-1863 in Oldekerk, dochter van Berend Nienhuis en Trientje Scheeringa. Geertje is overleden op 21-07-1919 in Grootegast, 56 jaar oud.
Kinderen van Geert en Geertje:
1 Jantje Alserda [1.4.5.4.3.6.3.1.1], geboren op 21-03-1887 in Sebaldeburen. Jantje is overleden op 23-03-1887 in Grootegast, 2 dagen oud.
2 Berend Alserda, geboren op 14-08-1895 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.6.3.1.2.
3 Jan Alserda, geboren op 06-02-1901 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.6.3.1.3.
1.4.5.4.3.6.3.1.2 Berend Alserda is geboren op 14-08-1895 in Sebaldeburen, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.3.1) en Geertje Nienhuis. Berend is overleden op 09-10-1964 in Grootegast, 69 jaar oud.
Beroep:
machinist
Berend trouwde, 25 jaar oud, op 26-02-1921 in Grootegast met Jantje Nieuwman, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 17-01-1900 in Lutjegast, dochter van Witte Nieuwman en Albertje Hamstra.
Beroep:
Dienstmeid
1.4.5.4.3.6.3.1.3 Jan Alserda is geboren op 06-02-1901 in Sebaldeburen, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.3.1) en Geertje Nienhuis. Jan is overleden op 19-01-1980 in Augustinusga, 78 jaar oud.
Beroep:
betonwerker
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1923 in Grootegast met Janke Dantuma, 18 jaar oud. Janke is geboren op 12-08-1904 in Brantgum, dochter van Engbert Alberts Dantuma en Baukje Pieters Krol. Janke is overleden op 07-02-1977 in Augustinusga, 72 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.3.2 Jakob Alserda is geboren op 22-09-1860 in Drachten, zoon van Weit Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.3) en Jantje Folkerts Wijma. Jakob is overleden op 04-02-1944 in Niekerk, 83 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Jakob trouwde, 30 jaar oud, op 23-05-1891 in Oldekerk met Grietje Oldenga, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 20-10-1867 in Niekerk gem. Oldekerk, dochter van Bouke Oldenga en Antje Nossebomer. Grietje is overleden op 22-12-1949 in Niekerk, 82 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Grietje:
1 NN Alserda [1.4.5.4.3.6.3.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op 01-03-1892 in Oldekerk.
2 Bouke Alserda, geboren op 18-04-1895 in Niekerk. Volgt 1.4.5.4.3.6.3.2.2.
3 Weit Alserda [1.4.5.4.3.6.3.2.3], geboren op 14-04-1897 in Niekerk. Weit is overleden op 27-12-1980 in Zuidhorn, 83 jaar oud.
4 Frans Alserda [1.4.5.4.3.6.3.2.4], geboren op 20-06-1899 in Oldekerk. Frans is overleden op 13-08-1899 in Oldekerk, 1 maand oud.
1.4.5.4.3.6.3.2.2 Bouke Alserda is geboren op 18-04-1895 in Niekerk, zoon van Jakob Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.3.2) en Grietje Oldenga.
Beroep:
betonwerker
Bouke trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1923 in Aduard met Geertje Huizinga, 23 jaar oud. Geertje is geboren op 23-12-1899 in Den Horn, dochter van Jan Huizinga en Boukje Feringa.
Kind van Bouke en Geertje:
1 Grietje Alserda [1.4.5.4.3.6.3.2.2.1], geboren op 17-05-1926 in Hoogkerk. Grietje is overleden op 19-05-1926 in Hoogkerk, 2 dagen oud.
1.4.5.4.3.6.4 Auktje Alserda is geboren op 02-02-1831 in Grootegast, dochter van Geert weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.6) en Jacobje Alles van der Veen. Auktje is overleden op 03-05-1902 in Nieuw-Weerdinge (Emmen), 71 jaar oud. Auktje trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1853 in Grootegast met Berend Cruiming, 27 jaar oud. Berend is geboren op 11-03-1826 in Grootegast, zoon van Roelf Cruiming en Johanna Siedema. Berend is overleden op 10-08-1912 in Emmen, 86 jaar oud.
Kinderen van Auktje en Berend:
1 Geert Cruiming, geboren op 30-01-1860 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.1.
2 Alle Cruiming, geboren op 19-12-1862 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.2.
3 Leonora Cruiming, geboren op 18-10-1865 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.3.
4 Alberdina Cruiming, geboren op 28-12-1868 in Onstwedde. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.4.
5 Jakoptje Johanna Cruiming, geboren op 12-07-1875 in Odoorn. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.5.
1.4.5.4.3.6.4.1 Geert Cruiming is geboren op 30-01-1860 in Grootegast, zoon van Berend Cruiming en Auktje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.4). Geert is overleden op 25-10-1936 in Assen, 76 jaar oud. Geert:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1883 in Odoorn met Geertje Helder, 26 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.6.1.5 voor persoonsgegevens van Geertje.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 20-09-1919 in Emmen met Johanna Niks, 61 jaar oud. Johanna is geboren op 14-01-1858 in Borger, dochter van kornelis Niks en Geesje Trip. Johanna is overleden op 21-10-1945 in Almelo, 87 jaar oud. Johanna is weduwe van Geert Helder (1852-1905), met wie zij trouwde op 09-12-1882 in Odoorn, zie 1.4.5.4.3.6.1.2.
Kinderen van Geert en Geertje: zie 1.4.5.4.3.6.1.5.
1.4.5.4.3.6.4.2 Alle Cruiming is geboren op 19-12-1862 in Grootegast, zoon van Berend Cruiming en Auktje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.4). Alle is overleden op 31-10-1939 in Emmen, 76 jaar oud. Alle:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1887 in Odoorn met Aukje Helder, 27 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.6.1.6 voor persoonsgegevens van Aukje.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 06-12-1917 in Emmen met Tallena Lezer, 66 jaar oud. Tallena is geboren op 24-06-1851 in Wildervank, dochter van Liepman Mozes Lezer en Mattje Abraham van der Zijl. Tallena is overleden op 07-08-1933 in Emmen, 82 jaar oud. Tallena is weduwe van Johannes Bons (1850-1914), met wie zij trouwde op 22-11-1879 in Onstwedde. Tallena is weduwe van Thie Rossing (1841-1917), met wie zij trouwde op 07-05-1915 in Odoorn.
Kinderen van Alle en Aukje: zie 1.4.5.4.3.6.1.6.
1.4.5.4.3.6.4.3 Leonora Cruiming is geboren op 18-10-1865 in Grootegast, dochter van Berend Cruiming en Auktje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.4). Leonora is overleden op 09-03-1943 in Emmen, 77 jaar oud. Leonora trouwde, 24 jaar oud, op 25-10-1889 in Odoorn met Lebbert Oosterhof, 22 of 23 jaar oud. Lebbert is geboren in 1866 in Steenwijkerwold, zoon van Hilligje Oosterhof. Lebbert is overleden op 30-10-1911 in Emmen, 44 of 45 jaar oud.
Kinderen van Leonora en Lebbert:
1 Aukje Oosterhof, geboren op 10-06-1890 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.3.1.
2 Hilligje Oosterhof, geboren op 27-06-1892 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.3.2.
3 Berend Oosterhof [1.4.5.4.3.6.4.3.3], geboren op 02-02-1895 in Valthermond. Berend is overleden op 27-11-1902 in Nieuw Weerdinge, 7 jaar oud.
4 Roelfke Oosterhof [1.4.5.4.3.6.4.3.4], geboren op 08-01-1899 in Weerdingerveen. Roelfke is overleden op 20-01-1899 in Weerdingerveen, 12 dagen oud.
5 Roelof Oosterhof, geboren op 20-08-1900 in Weerdingerveen. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.3.5.
6 NN Oosterhof [1.4.5.4.3.6.4.3.6], levenloos geboren dochter, geboren op 15-10-1903 in Weerdingerveen.
1.4.5.4.3.6.4.3.1 Aukje Oosterhof is geboren op 10-06-1890 in Valthermond, dochter van Lebbert Oosterhof en Leonora Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.3). Aukje is overleden op 01-11-1959 in Nieuw-Weerdinge, 69 jaar oud. Aukje trouwde, 21 jaar oud, op 20-07-1911 in Emmen met Klaas Stap, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 15-10-1884 in Sleen, zoon van Gerrit Stap en Jantje Knol. Klaas is overleden op 15-08-1969 in Nieuw-Weerdinge, 84 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Aukje en Klaas:
1 Gerrit Stap, geboren op 16-03-1912 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.3.1.1.
2 Pieter Stap [1.4.5.4.3.6.4.3.1.2], geboren in 1917 in Nieuw Weerdinge. Pieter is overleden op 26-10-1934 in Groningen, 16 of 17 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.4.3.1.1 Gerrit Stap is geboren op 16-03-1912 in Emmen, zoon van Klaas Stap en Aukje Oosterhof (zie 1.4.5.4.3.6.4.3.1).
Beroep:
arbeider
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 28-09-1935 in Vlagtwedde met Margje Mascle, 20 of 21 jaar oud. Margje is geboren in 1914 in Vlagtwedde, dochter van Frederik Mascle en Alberdina de Vroome.
1.4.5.4.3.6.4.3.2 Hilligje Oosterhof is geboren op 27-06-1892 in Valthermond, dochter van Lebbert Oosterhof en Leonora Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.3). Hilligje is overleden op 13-11-1962 in Ter Apel, 70 jaar oud. Hilligje trouwde, 21 jaar oud, op 14-02-1914 in Vlagtwedde met Geert Hoppes, 27 jaar oud. Geert is geboren op 11-07-1886 in Vlagtwedde, zoon van Rieuwert Hoppes en Geeske Hommes de Vries. Geert is overleden op 13-05-1917 in Vlagtwedde, 30 jaar oud.
Kind van Hilligje en Geert:
1 Leonora Hoppes, geboren in 1916 in Vlagtwedde. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.3.2.1.
1.4.5.4.3.6.4.3.2.1 Leonora Hoppes is geboren in 1916 in Vlagtwedde, dochter van Geert Hoppes en Hilligje Oosterhof (zie 1.4.5.4.3.6.4.3.2). Leonora trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 15-06-1940 in Vlagtwedde met Johannes Pijpker, 26 of 27 jaar oud. Johannes is geboren in 1913 in Emmen, zoon van Anne Pijpker en Jantje Jans Schadenberg.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.6.4.3.5 Roelof Oosterhof is geboren op 20-08-1900 in Weerdingerveen, zoon van Lebbert Oosterhof en Leonora Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.3). Roelof is overleden op 01-12-1963 in Nieuw-Weerdinge, 63 jaar oud. Roelof trouwde met Reintje Drenth. Reintje is geboren op 08-05-1894 in Valthermond, dochter van Berend Drenth en Pietertje Kosmis. Reintje is overleden op 01-01-1968 in Nieuw-Weerdinge, 73 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.4.4 Alberdina Cruiming is geboren op 28-12-1868 in Onstwedde, dochter van Berend Cruiming en Auktje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.4). Alberdina is overleden op 11-02-1941 in Emmen, 72 jaar oud. Alberdina trouwde, 20 jaar oud, op 06-09-1889 in Odoorn met Douwe Luik, 23 jaar oud. Douwe is geboren op 16-01-1866 in Schoterland, zoon van Albert Thijmens Luik en Sjoukje Douwes Duursma. Douwe is overleden op 29-07-1935 in Emmen, 69 jaar oud.
Kinderen van Alberdina en Douwe:
1 Berend Luik [1.4.5.4.3.6.4.4.1], geboren op 05-01-1890 in Odoorn. Berend is overleden op 17-03-1890 in Valthermond, 2 maanden oud.
2 Albert Luik [1.4.5.4.3.6.4.4.2], geboren op 03-12-1890 in Valthermond.
3 Berend Luik, geboren op 21-11-1892 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.4.3.
4 Roelof Luik, geboren op 18-04-1897 in Valthermond. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.4.4.
1.4.5.4.3.6.4.4.3 Berend Luik is geboren op 21-11-1892 in Valthermond, zoon van Douwe Luik en Alberdina Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.4). Berend trouwde, 23 jaar oud, op 15-06-1916 in Emmen met Antje Rixtum, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 20-03-1928 in Assen. Antje is geboren op 09-03-1894 in Emmen, dochter van Hendrik Andries Rixtum en Evertje Koenes Wildschut.
1.4.5.4.3.6.4.4.4 Roelof Luik is geboren op 18-04-1897 in Valthermond, zoon van Douwe Luik en Alberdina Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.4). Roelof is overleden op 12-02-1933 in Emmen, 35 jaar oud. Roelof trouwde, 24 jaar oud, op 20-08-1921 in Emmen met Alida Goeree, 20 jaar oud. Alida is geboren op 13-04-1901 in Odoorn, dochter van Hendrik Goeree en Aaltien Trip. Alida is overleden op 05-11-1952 in Emmen, 51 jaar oud. Alida is weduwe van Geert Blik.
1.4.5.4.3.6.4.5 Jakoptje Johanna Cruiming is geboren op 12-07-1875 in Odoorn, dochter van Berend Cruiming en Auktje Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.4). Jakoptje is overleden op 12-05-1942 in Emmen, 66 jaar oud. Jakoptje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 22-12-1893 in Emmen met Albert Timmer, 27 jaar oud. Albert is geboren op 21-09-1866 in Emmen, zoon van Harm Timmer en Willemtien Boelen. Albert is overleden op 17-06-1919 in Emmen, 52 jaar oud.
Beroep:
arbeider
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 21-07-1920 in Emmen met kornelis Dijkstra, 48 jaar oud. kornelis is geboren op 30-05-1872 in Odoorn, zoon van Jan Dijkstra en Martje Buil. kornelis is overleden op 07-01-1951 in Assen, 78 jaar oud. kornelis is weduwnaar van Feinje Roffel (geb. 1874). kornelis is weduwnaar van Roelfke Mulder (1875-1919), met wie hij trouwde op 24-07-1900 in Emmen.
Kinderen van Jakoptje en Albert:
1 Aukje Timmer, geboren op 18-03-1894 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.5.1.
2 Willemke Timmer, geboren op 02-06-1896 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.5.2.
3 Harm Timmer, geboren op 06-12-1898 in Emmen. Volgt 1.4.5.4.3.6.4.5.3.
4 Berendina Johanna Timmer [1.4.5.4.3.6.4.5.4], geboren op 06-12-1901 in Emmen.
5 Alle Timmer [1.4.5.4.3.6.4.5.5], geboren in 1912 in Emmen. Alle is overleden op 25-12-1917 in Emmen, 4 of 5 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.4.5.1 Aukje Timmer is geboren op 18-03-1894 in Emmen, dochter van Albert Timmer en Jakoptje Johanna Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.5). Aukje trouwde, 21 jaar oud, op 16-03-1916 in Emmen met Jan Visser, 33 jaar oud. Jan is geboren op 22-08-1882 in Odoorn, zoon van Douwe Visser en Trientje Holman. Jan is overleden op 31-01-1946 in Nieuw-Weerdinge, 63 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.4.5.2 Willemke Timmer is geboren op 02-06-1896 in Emmen, dochter van Albert Timmer en Jakoptje Johanna Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.5). Willemke is overleden op 10-04-1935 in Nieuw-Weerdinge, 38 jaar oud. Willemke trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1919 in Emmen met Nanko Dubbelboer, 23 jaar oud. Nanko is geboren op 10-02-1896 in Odoorn, zoon van Harmannus Dubbelboer en Roelfina Mulder. Nanko is overleden op 12-08-1935 in Nieuw-Weerdinge, 39 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.4.5.3 Harm Timmer is geboren op 06-12-1898 in Emmen, zoon van Albert Timmer en Jakoptje Johanna Cruiming (zie 1.4.5.4.3.6.4.5). Harm is overleden op 13-10-1997 in Groningen, 98 jaar oud.
Beroep:
agent van politie
Harm trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1925 in Emmen met Geertje Ketelaar, 28 jaar oud. Geertje is geboren op 03-07-1897 in Groningen, dochter van Abraham Ketelaar en Trientje Niks. Geertje is overleden op 12-01-1966 in Groningen, 68 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.5 Jacob weits Alserda is geboren op 03-06-1833 in Doezum, zoon van Geert weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.6) en Jacobje Alles van der Veen. Jacob is overleden op 30-04-1874 in Noordwijk, 40 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Jacob:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1857 in Marum met Rinskje de Vries, 20 jaar oud. Rinskje is geboren op 08-04-1837 in Doezum, dochter van Lammert Siebes de Vries en Korneliske Jacobs Postema. Rinskje is overleden op 20-11-1871 in Noordwijk, 34 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 04-01-1873 in Marum met Antje de Vries, 23 jaar oud. Antje is geboren op 19-03-1849 in Marum, dochter van Lammert Siebes de Vries en Auktje Hendriks Hut.
Kinderen van Jacob en Rinskje:
1 Lammert Alserda [1.4.5.4.3.6.5.1], geboren op 10-03-1859 in Opende. Lammert is overleden op 26-08-1876 in Grootegast, 17 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht
2 Geert Alserda, geboren op 03-06-1863 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.2.
3 Knelske Alserda [1.4.5.4.3.6.5.3], geboren op 18-07-1866 in Noordwijk. Knelske is overleden op 23-03-1885 in Groningen, 18 jaar oud.
Kind van Jacob en Antje:
4 Alle Alserda [1.4.5.4.3.6.5.4], geboren op 05-09-1873 in Noordwijk. Alle is overleden op 16-11-1873 in Noordwijk, 2 maanden oud.
1.4.5.4.3.6.5.2 Geert Alserda is geboren op 03-06-1863 in Opende, zoon van Jacob weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.5) en Rinskje de Vries. Geert is overleden op 08-05-1947 in Grootegast, 83 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht, arbeider, veehouder
Geert trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1892 in Oldekerk met Grietje Huistra, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Grietje is geboren op 26-07-1864 in Grootegast, dochter van Iene Huistra en Hiltje de Groot. Grietje is overleden op 19-07-1927 in Grootegast, 62 jaar oud.
Kinderen van Geert en Grietje:
1 Ienje Alserda [1.4.5.4.3.6.5.2.1], geboren op 07-08-1887 in Grootegast. Ienje is overleden op 15-11-1912 in Marum, 25 jaar oud.
Notitie bij Ienje: [erkend bij huwelijk moeder op 21/05/1892 te Oldekerk]
Ienje bleef ongehuwd.
2 Jakob Alserda, geboren op 15-07-1893 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.2.2.
3 Iene Alserda, geboren op 17-01-1896 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.2.3.
4 NN Alserda [1.4.5.4.3.6.5.2.4], levenloos geboren dochter, geboren op 07-06-1902 in Grootegast.
5 Rense Alserda, geboren op 25-06-1903 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.2.5.
6 Lammert Alserda, geboren op 30-11-1906 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.2.6.
1.4.5.4.3.6.5.2.2 Jakob Alserda is geboren op 15-07-1893 in Grootegast, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.5.2) en Grietje Huistra. Jakob is overleden op 01-02-1957 in Lucaswolde, 63 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Jakob trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1921 in Grijpskerk met Trientje Boersema, 26 jaar oud. Trientje is geboren op 02-06-1894 in Niezijl, dochter van Marten Boersema en Jantje Witterholt. Trientje is overleden op 11-01-1974 in Zuidhorn, 79 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Trientje:
1 Marten Alserda, geboren op 26-02-1922 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.2.2.1.
2 Grietje Alserda, geboren op 20-12-1923 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.5.2.2.2.
3 Geert Alserda [1.4.5.4.3.6.5.2.2.3], geboren op 15-04-1926 in Lucaswolde. Geert is overleden op 08-01-1947 in Davos (Zwitserland), 20 jaar oud. Geert bleef ongehuwd.
4 NN Alserda [1.4.5.4.3.6.5.2.2.4], levenloos geboren kind, geboren op 25-04-1940 in Lucaswolde.
1.4.5.4.3.6.5.2.2.1 Marten Alserda is geboren op 26-02-1922 in Lucaswolde, zoon van Jakob Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.5.2.2) en Trientje Boersema. Marten is overleden op 01-03-1991 in Groningen, 69 jaar oud. Marten trouwde met Hillechiena Klasiena Visser. Hillechiena is geboren op 28-05-1918 in Veendam, dochter van Sipke Visser en Bettje Bakker. Hillechiena is overleden op 27-12-1992 in Grootegast, 74 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.5.2.2.2 Grietje Alserda is geboren op 20-12-1923 in Lucaswolde, dochter van Jakob Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.5.2.2) en Trientje Boersema. Grietje is overleden op 01-07-2008 in Grootegast, 84 jaar oud. Grietje trouwde met Gjalt van der Wal. Gjalt is geboren op 29-06-1925 in Grootegast. Gjalt is overleden op 26-12-1997 in Grootegast, 72 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.5.2.3 Iene Alserda is geboren op 17-01-1896 in Grootegast, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.5.2) en Grietje Huistra. Iene is overleden op 10-03-1984 in Doezum, 88 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Iene trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1922 in Marum met Antje Pruim, 26 jaar oud. Antje is geboren op 05-04-1896 in De Wilp, dochter van Jan Pruim en Grietje van der Veen. Antje is overleden op 05-03-1970 in Doezum, 73 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.5.2.5 Rense Alserda is geboren op 25-06-1903 in Grootegast, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.5.2) en Grietje Huistra. Rense is overleden op 08-03-1979 in Grootegast, 75 jaar oud. Rense trouwde met Aaltje Ganzevoort. Aaltje is geboren op 01-09-1898 in Grootegast. Aaltje is overleden op 30-01-1986 in Grootegast, 87 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.5.2.6 Lammert Alserda is geboren op 30-11-1906 in Grootegast, zoon van Geert Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.5.2) en Grietje Huistra. Lammert is overleden op 22-02-1978 in Grootegast, 71 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Lammert trouwde, 26 jaar oud, op 02-06-1933 in Grootegast met Pietertje Roemers, 24 jaar oud. Pietertje is geboren op 13-01-1909 in Dorkwerd, dochter van Klaas Roemers en Roelfke Wijkstra. Pietertje is overleden op 11-04-2008 in Grootegast, 99 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.6 Sapke Alserda is geboren in 1838 in Doezum, dochter van Geert weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.6) en Jacobje Alles van der Veen. Sapke is overleden op 11-12-1863 in Noordwijk, 24 of 25 jaar oud. Sapke trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 19-05-1860 in Marum met Luitjen Venema, 25 jaar oud. Luitjen is geboren op 21-04-1835 in Noordwijk, zoon van Pieter Hotzes Venema en Wietske Willems Heemstra. Luitjen is overleden op 03-05-1912 in Marum, 77 jaar oud. Luitjen trouwde later op 15-05-1869 in Marum met Trientje Zorge (1847-1939).
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sapke en Luitjen:
1 Jacobje Venema [1.4.5.4.3.6.6.1], geboren in 1861 in Noordwijk. Jacobje is overleden op 19-01-1864 in Noordwijk, 2 of 3 jaar oud.
2 Pieter Venema, geboren op 05-04-1861 in Noordwijk. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.2.
1.4.5.4.3.6.6.2 Pieter Venema is geboren op 05-04-1861 in Noordwijk, zoon van Luitjen Venema en Sapke Alserda (zie 1.4.5.4.3.6.6). Pieter is overleden op 19-09-1944 in Noordwijk gem. Marum, 83 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1886 in Marum met Janna Dijkstra, 24 jaar oud. Janna is geboren op 14-07-1861 in Noordwijk, dochter van Jan Derks Dijkstra en Pieterke Lubbes Renkema. Janna is overleden op 05-04-1953 in Noordwijk, 91 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Janna:
1 Luitjen Venema, geboren op 09-05-1887 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.2.1.
2 Pieterke Venema, geboren op 31-12-1888 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.2.2.
3 Jan Venema [1.4.5.4.3.6.6.2.3], geboren op 11-04-1891 in Lucaswolde. Jan is overleden op 12-04-1891 in Lucaswolde, 1 dag oud.
4 Jan Venema, geboren op 17-07-1892 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.2.4.
5 Wietse Venema, geboren op 16-09-1895 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.2.5.
6 Sapke Venema [1.4.5.4.3.6.6.2.6], geboren op 13-12-1898 in Lucaswolde.
7 Ienje Venema [1.4.5.4.3.6.6.2.7], geboren op 14-06-1901 in Lucaswolde.
8 Fokko Tienko Venema, geboren op 28-01-1905 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.2.8.
1.4.5.4.3.6.6.2.1 Luitjen Venema is geboren op 09-05-1887 in Lucaswolde, zoon van Pieter Venema (zie 1.4.5.4.3.6.6.2) en Janna Dijkstra.
Beroep:
landbouwer
Luitjen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1913 in Marum met Ebeltje Jonkman, 24 jaar oud. Ebeltje is geboren op 13-03-1889 in Lagemeeden, dochter van Sjamme Jonkman en Trientje Helmers. Ebeltje is overleden op 12-11-1918 in Noordwijk, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 12-06-1920 in Marum met Aaltje Merkus, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op 12-01-1894 in Gerkesklooster, dochter van Hielke Harmens Merkus en Aaltje Stel. Aaltje is overleden op 15-01-1927 in Grootegast, 33 jaar oud.
Kind van Luitjen en Ebeltje:
1 Pieterke Venema [1.4.5.4.3.6.6.2.1.1], geboren in 07-1918 in Lucaswolde. Pieterke is overleden op 20-04-1920 in Lucaswolde, 1 jaar oud.
Kinderen van Luitjen en Aaltje:
2 Hielke Venema, geboren in 1921 in Lucaswolde. Volgt 1.4.5.4.3.6.6.2.1.2.
3 NN Venema [1.4.5.4.3.6.6.2.1.3], levenloos geboren kind, geboren op 03-01-1927 in Grootegast.
1.4.5.4.3.6.6.2.1.2 Hielke Venema is geboren in 1921 in Lucaswolde, zoon van Luitjen Venema (zie 1.4.5.4.3.6.6.2.1) en Aaltje Merkus.
Beroep:
arbeider
Hielke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 17-05-1941 in Marum met Jantje Alserda, 19 of 20 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.6.2.2.10 voor persoonsgegevens van Jantje.
1.4.5.4.3.6.6.2.2 Pieterke Venema is geboren op 31-12-1888 in Lucaswolde, dochter van Pieter Venema (zie 1.4.5.4.3.6.6.2) en Janna Dijkstra. Pieterke is overleden op 06-10-1975 in Opende, 86 jaar oud. Pieterke trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1912 in Marum met Bareld de Vries, 29 jaar oud. Bareld is geboren op 22-12-1882 in Opsterland, zoon van Sjoerd Johannes de Vries en Grietje Barelds de Jong. Bareld is overleden op 15-02-1975 in Opende, 92 jaar oud.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.6.6.2.4 Jan Venema is geboren op 17-07-1892 in Lucaswolde, zoon van Pieter Venema (zie 1.4.5.4.3.6.6.2) en Janna Dijkstra.
Beroep:
botermaker
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 07-06-1919 in Grootegast met Sijke van der Molen, 26 jaar oud. Sijke is geboren op 22-02-1893 in Tolbert, dochter van Willem van der Molen en Jantje Schuurman.
Kind van Jan en Sijke:
1 NN Venema [1.4.5.4.3.6.6.2.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op 04-01-1921 in Schoterland.
1.4.5.4.3.6.6.2.5 Wietse Venema is geboren op 16-09-1895 in Lucaswolde, zoon van Pieter Venema (zie 1.4.5.4.3.6.6.2) en Janna Dijkstra. Wietse is overleden op 13-10-1972 in Groningen, 77 jaar oud.
Beroep:
agent van politie
Wietse trouwde, 28 jaar oud, op 19-06-1924 in Groningen met Emke Smit, 25 jaar oud. Emke is geboren op 18-01-1899 in Groningen, dochter van Hendrik Smit en Aaltje Oosterhof. Emke is overleden op 12-07-1991 in Groningen, 92 jaar oud.
1.4.5.4.3.6.6.2.8 Fokko Tienko Venema is geboren op 28-01-1905 in Lucaswolde, zoon van Pieter Venema (zie 1.4.5.4.3.6.6.2) en Janna Dijkstra. Fokko is overleden op 08-05-1995 in Noordwijk, 90 jaar oud. Fokko trouwde met Willemke Ottema. Willemke is geboren op 03-12-1904 in Noordwijk. Willemke is overleden op 11-06-1974 in Noordwijk, 69 jaar oud.
1.4.5.4.3.7 Engeltje Weits Alserda is geboren in 1787 in Noordwijk, dochter van Weit Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3) en Martje Jacobs. Zij is gedoopt op 20-05-1787 in Noordwijk. Engeltje is overleden op 23-11-1868 in Marum, 80 of 81 jaar oud. Engeltje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 13-06-1813 in Marum met Gouke Jilts Muntstraa, 33 of 34 jaar oud. Gouke is geboren in 1779 in Marum, zoon van Jilt Goukes Muntstraa en IJktjen Wolthers. Gouke is overleden op 21-01-1853 in Marum, 73 of 74 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.8 Grietje weits Alserda is geboren in 1791 in Noordwijk, dochter van Weit Jacobs Alserda (zie 1.4.5.4.3) en Martje Jacobs. Zij is gedoopt op 08-04-1791 in Marum. Grietje is overleden op 22-09-1860 in Opende, 68 of 69 jaar oud. Grietje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 14-12-1815 in Marum met Sipke Freeks de Vries, 20 jaar oud. Sipke is geboren op 17-05-1795 in Surhuisterveen, zoon van Freek Johannus de Vries en Grietje Sipkes. Hij is gedoopt op 28-06-1795 in Surhuisterveen. Sipke is overleden op 24-08-1873 in Opende, 78 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Grietje en Sipke:
1 Martje Sipkes de Vries, geboren op 08-05-1814 in Surhuizum. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.
2 Freerk Sipkes de Vries [1.4.5.4.3.8.2], geboren op 04-10-1816 in Grootegast. Freerk is overleden op 14-02-1823 in Grootegast, 6 jaar oud.
3 Wijt Sipkes de Vries [1.4.5.4.3.8.3], geboren in 1821 in Grootegast. Wijt is overleden op 16-02-1823 in Grootegast, 1 of 2 jaar oud.
4 Freerk de Vries, geboren op 02-03-1824 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.4.
5 Wijt de Vries [1.4.5.4.3.8.5], geboren op 02-03-1824 in Grootegast. Wijt is overleden op 06-06-1824 in Grootegast, 3 maanden oud.
6 Engeltje de Vries, geboren op 03-08-1828 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.
1.4.5.4.3.8.1 Martje Sipkes de Vries is geboren op 08-05-1814 in Surhuizum, dochter van Sipke Freeks de Vries en Grietje weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.8). Martje is overleden op 07-09-1871 in Grootegast, 57 jaar oud.
Beroep:
dagloonster
Martje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 27-06-1844 in Grootegast met Jan Wessels Poelman, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren in 1816 in Marum. Jan is overleden op 28-05-1846 in Marum, 29 of 30 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 17-02-1851 in Grootegast met Hermanus Ritzema, 38 jaar oud. Hermanus is geboren op 08-11-1812 in Nijega, zoon van Halperus Hermanus Ritzema en Antje Martens. Hermanus is overleden op 09-09-1881 in Achtkarspelen, 68 jaar oud. Hermanus trouwde later op 14-11-1872 in Grootegast met Sieuwke Wijkstra (1842-1887).
Beroep:
landbouwer
Kind van Martje en Jan:
1 Sipke Poelman, geboren op 30-11-1845 in Marum. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.1.
Kinderen van Martje en Hermanus:
2 Grietje Ritzema, geboren op 04-02-1855 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.2.
3 Weit Ritzema [1.4.5.4.3.8.1.3], geboren op 07-02-1858 in Opende.
1.4.5.4.3.8.1.1 Sipke Poelman is geboren op 30-11-1845 in Marum, zoon van Jan Wessels Poelman en Martje Sipkes de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.1). Sipke is overleden op 27-04-1928 in Schildwolde, 82 jaar oud.
Beroep:
bakkersknecht
Sipke trouwde, 35 jaar oud, op 29-01-1881 in Middelstum met Meiske Bouwman, 35 jaar oud. Meiske is geboren op 28-07-1845 in Rottum, dochter van Garmt Drewes Bouwman en Geertje Hendriks Omges. Meiske is overleden op 19-01-1911 in Schildwolde, 65 jaar oud. Meiske is weduwe van Jan Eltjes Wigboldus (1831-1878), met wie zij trouwde op 02-06-1875 in Kantens.
Kind van Sipke en Meiske:
1 Jan Wessel Poelman, geboren in 1882 in Middelstum. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.1.1.
1.4.5.4.3.8.1.1.1 Jan Wessel Poelman is geboren in 1882 in Middelstum, zoon van Sipke Poelman (zie 1.4.5.4.3.8.1.1) en Meiske Bouwman.
Beroep:
ambtenaar secretarie
Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 26-11-1912 in Slochteren met Geerdina Johanna Veenekamp, 26 of 27 jaar oud. Geerdina is geboren in 1885 in Slochteren, dochter van Arnoldus Veenekamp en Janna Wieringa. Geerdina is overleden op 27-06-1946 in Slochteren, 60 of 61 jaar oud.
1.4.5.4.3.8.1.2 Grietje Ritzema is geboren op 04-02-1855 in Opende, dochter van Hermanus Ritzema en Martje Sipkes de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.1). Grietje is overleden op 14-02-1948 in Oldekerk, 93 jaar oud. Grietje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1878 in Grootegast met kornelis de Vries, 28 jaar oud. kornelis is geboren op 04-12-1849 in Ureterp, zoon van Sijberen Teijes de Vries en Trijntje Hendriks Tigchelaar. kornelis is overleden op 10-03-1896 in Grootegast, 46 jaar oud.
Beroep:
arbeider
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 17-06-1920 in Grootegast met kornelis Pieters, 54 jaar oud. kornelis is geboren op 24-12-1865 in Surhuisterveen, zoon van Gosling Jans Pieters en Minke Kornelis Raven. kornelis is overleden op 17-11-1955 in Lutjegast, 89 jaar oud. kornelis is weduwnaar van Zwaantje Wonderman (1864-1918), met wie hij trouwde op 04-10-1890 in Grootegast.
Beroep:
vervener
Kinderen van Grietje en kornelis (1):
1 Martje de Vries [1.4.5.4.3.8.1.2.1], geboren op 11-03-1879 in Oldekerk. Martje is overleden op 10-02-1893 in Grootegast, 13 jaar oud.
2 Sijberen de Vries, geboren op 06-07-1881 in Oldekerk. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.2.2.
3 Sipke de Vries, geboren op 17-09-1882 in Oldekerk. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.2.3.
4 Hendrik de Vries, geboren in 1886 in Oldekerk. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.2.4.
5 Trijntje de Vries, geboren op 24-08-1888 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.2.5.
6 Teije de Vries, geboren op 15-09-1891 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.2.6.
7 NN de Vries [1.4.5.4.3.8.1.2.7], levenloos geboren dochter, geboren op 23-12-1895 in Grootegast.
1.4.5.4.3.8.1.2.2 Sijberen de Vries is geboren op 06-07-1881 in Oldekerk, zoon van kornelis de Vries en Grietje Ritzema (zie 1.4.5.4.3.8.1.2). Sijberen is overleden op 17-10-1946 in Renkum, 65 jaar oud.
Beroep:
lijnassistent
Sijberen trouwde met Maria Catharina Gielkens.
1.4.5.4.3.8.1.2.3 Sipke de Vries is geboren op 17-09-1882 in Oldekerk, zoon van kornelis de Vries en Grietje Ritzema (zie 1.4.5.4.3.8.1.2). Sipke is overleden op 25-04-1944 in Groningen, 61 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Sipke trouwde, 28 jaar oud, op 25-03-1911 in Oldekerk met Aafke Pakes, 20 of 21 jaar oud. Aafke is geboren in 1890 in Tolbert, dochter van Ubel Pakes en Aaltje Wegter.
1.4.5.4.3.8.1.2.4 Hendrik de Vries is geboren in 1886 in Oldekerk, zoon van kornelis de Vries en Grietje Ritzema (zie 1.4.5.4.3.8.1.2).
Beroep:
melkrijder
Hendrik:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 20-05-1910 in Marum met Froukje Renkema, 28 jaar oud. Froukje is geboren op 01-07-1881 in Marum, dochter van Gerrit Renkema en Albertje Hazenberg. Froukje is overleden op 25-12-1916 in Marum, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 17-07-1920 in Leek met Wietske van der Veen, 25 jaar oud. Wietske is geboren op 25-08-1894 in Boerakker, dochter van Roelf van der Veen en Foktje Bosklopper. Wietske is overleden op 11-08-1928 in Groningen, 33 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Froukje:
1 NN de Vries [1.4.5.4.3.8.1.2.4.1], levenloos geboren dochter, geboren op 22-04-1911 in Marum.
2 Kornelis Gerrit de Vries [1.4.5.4.3.8.1.2.4.2], geboren in 05-1914 in Marum. Kornelis is overleden op 30-07-1914 in Marum, 2 maanden oud.
3 kornelis de Vries [1.4.5.4.3.8.1.2.4.3], geboren in 11-1916 in Marum. kornelis is overleden op 20-02-1917 in Adorp, 3 maanden oud.
1.4.5.4.3.8.1.2.5 Trijntje de Vries is geboren op 24-08-1888 in Grootegast, dochter van kornelis de Vries en Grietje Ritzema (zie 1.4.5.4.3.8.1.2). Trijntje is overleden op 27-05-1961 in Oostwold, 72 jaar oud. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 01-09-1906 in Grootegast met Wietse van Duinen, 27 jaar oud. Wietse is geboren op 31-05-1879 in Grootegast, zoon van kornelis van Duinen en Wijtske Hummel. Wietse is overleden op 14-05-1964 in Oostwold, 84 jaar oud.
Beroep:
schipper
Kinderen van Trijntje en Wietse:
1 NN van Duinen [1.4.5.4.3.8.1.2.5.1], levenloos geboren zoon, geboren op 19-09-1906 in Grootegast.
2 Grietje Martje van Duinen, geboren in 1908 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.1.2.5.2.
1.4.5.4.3.8.1.2.5.2 Grietje Martje van Duinen is geboren in 1908 in Grootegast, dochter van Wietse van Duinen en Trijntje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.1.2.5). Grietje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 20-05-1933 in Leek met Sander Adema, 23 of 24 jaar oud. Sander is geboren in 1909 in Hardel (Duitsland), zoon van Anne Adema en Egbertje Smits.
Beroep:
bankwerker
1.4.5.4.3.8.1.2.6 Teije de Vries is geboren op 15-09-1891 in Grootegast, zoon van kornelis de Vries en Grietje Ritzema (zie 1.4.5.4.3.8.1.2). Teije is overleden op 02-12-1922 in Grootegast, 31 jaar oud.
Beroep:
machinist
Teije trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1921 in Grootegast met Antje Adema, 26 jaar oud. Antje is geboren op 26-03-1895 in Surhuizum, dochter van Sijbren Adema en Dina Hazenberg. Antje is overleden op 02-12-1922 in Grootegast, 27 jaar oud.
Kind van Teije en Antje:
1 Martje de Vries [1.4.5.4.3.8.1.2.6.1], geboren op 02-05-1922 in Grootegast. Martje is overleden op 14-11-1940 in Hoogkerk, 18 jaar oud.
Beroep:
ateliermeisje
1.4.5.4.3.8.4 Freerk de Vries is geboren op 02-03-1824 in Grootegast, zoon van Sipke Freeks de Vries en Grietje weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.8). Freerk is overleden op 06-02-1906 in Grootegast, 81 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Freerk trouwde, 29 jaar oud, op 24-05-1853 in Grootegast met Renske Dijk, 35 jaar oud. Renske is geboren op 01-05-1818 in Nuis, dochter van Jan Jans Dijk en Jetske Wiebes van der Velde. Renske is overleden op 23-04-1904 in Grootegast, 85 jaar oud.
Kinderen van Freerk en Renske:
1 Grietje de Vries, geboren op 17-10-1854 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.4.1.
2 Jan de Vries, geboren op 26-01-1863 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.4.2.
1.4.5.4.3.8.4.1 Grietje de Vries is geboren op 17-10-1854 in Grootegast, dochter van Freerk de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.4) en Renske Dijk. Grietje is overleden op 01-01-1942 in Grootegast, 87 jaar oud. Grietje trouwde, 33 jaar oud, op 27-12-1887 in Grootegast met Obbo Scheeringa, 37 jaar oud. Obbo is geboren op 09-02-1850 in Sebaldeburen, zoon van Hemke Wobbes Scheeringa en Wibbina Copinga. Obbo is overleden op 29-10-1918 in Grootegast, 68 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Grietje en Obbo:
1 Hemke Scheeringa, geboren op 21-06-1888 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.8.4.1.1.
2 Rense Scheeringa, geboren op 25-02-1891 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.8.4.1.2.
3 Willem Scheeringa [1.4.5.4.3.8.4.1.3], geboren op 20-11-1895 in Sebaldeburen. Willem is overleden op 24-11-1895 in Grootegast, 4 dagen oud.
4 Willem Scheeringa, geboren op 06-12-1897 in Sebaldeburen. Volgt 1.4.5.4.3.8.4.1.4.
1.4.5.4.3.8.4.1.1 Hemke Scheeringa is geboren op 21-06-1888 in Sebaldeburen, zoon van Obbo Scheeringa en Grietje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.4.1). Hemke is overleden op 05-04-1968 in Grootegast, 79 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Hemke trouwde, 36 jaar oud, op 10-09-1924 in Marum met Auktje Folmer, 28 jaar oud. Auktje is geboren op 04-10-1895 in Ulrum, dochter van Menze Folmer en Jakobje Busscher. Auktje is overleden op 28-01-1989 in Grootegast, 93 jaar oud.
1.4.5.4.3.8.4.1.2 Rense Scheeringa is geboren op 25-02-1891 in Sebaldeburen, zoon van Obbo Scheeringa en Grietje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.4.1). Rense is overleden op 05-10-1974 in Beetsterzwaag, 83 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Rense:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-10-1915 in Roden met Alberdina Hazina de Vries, 19 jaar oud. Alberdina is geboren op 11-01-1896 in Zulte, dochter van Berend de Vries en Trijntje Hulshof. Alberdina is overleden op 04-03-1927 in Een, 31 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 36 jaar oud, na 1927 met Aaltje de Groot, minstens 37 jaar oud. Aaltje is geboren op 20-10-1890 in Beetsterzwaag. Aaltje is overleden op 01-02-1955 in Beetsterzwaag, 64 jaar oud.
Kinderen van Rense en Alberdina:
1 Obbo Scheeringa [1.4.5.4.3.8.4.1.2.1], geboren op 31-03-1921 in Norg. Obbo is overleden op 08-05-1921 in Een, 1 maand oud.
2 Jantje Scheeringa [1.4.5.4.3.8.4.1.2.2], geboren op 26-12-1926 in Een. Jantje is overleden op 15-01-1927 in Een, 20 dagen oud.
1.4.5.4.3.8.4.1.4 Willem Scheeringa is geboren op 06-12-1897 in Sebaldeburen, zoon van Obbo Scheeringa en Grietje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.4.1). Willem is overleden op 19-10-1969 in Sebaldeburen, 71 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1925 in Grootegast met Aafke Nijboer, 29 jaar oud. Aafke is geboren op 05-03-1896 in Doezum, dochter van Ruurd Nijboer en Wipke Veenema. Aafke is overleden op 29-02-1988 in Sebaldeburen, 91 jaar oud.
Kind van Willem en Aafke:
1 Ruurd Scheeringa [1.4.5.4.3.8.4.1.4.1], geboren op 05-10-1928 in Sebaldeburen. Ruurd is overleden op 06-07-1934 in Groningen, 5 jaar oud.
1.4.5.4.3.8.4.2 Jan de Vries is geboren op 26-01-1863 in Opende, zoon van Freerk de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.4) en Renske Dijk. Jan is overleden op 10-11-1945 in Noordwijk, 82 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 03-07-1890 in Marum met Grietje Zevenberg, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 15-06-1870 in Noordwijk, dochter van Marten Zevenberg en Auktje van der Velde. Grietje is overleden op 22-09-1941 in Noordwijk, 71 jaar oud.
1.4.5.4.3.8.6 Engeltje de Vries is geboren op 03-08-1828 in Opende, dochter van Sipke Freeks de Vries en Grietje weits Alserda (zie 1.4.5.4.3.8). Engeltje is overleden op 06-04-1898 in Grootegast, 69 jaar oud. Engeltje trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1857 in Grootegast met Klaas Jans Jansma, 27 jaar oud. Klaas is geboren op 21-09-1829 in Rottevalle, zoon van Jan Klazes Jansma en Aukjen Libbes Bouma. Klaas is overleden op 03-05-1895 in Grootegast, 65 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Engeltje en Klaas:
1 Jan Jansma, geboren op 10-06-1858 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.1.
2 Grietje Jansma, geboren op 05-12-1859 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.2.
3 Aukje Jansma, geboren op 14-05-1862 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.3.
4 Sipke Jansma, geboren op 25-02-1865 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.4.
5 Libbe Jansma, geboren op 16-10-1869 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.5.
1.4.5.4.3.8.6.1 Jan Jansma is geboren op 10-06-1858 in Grootegast, zoon van Klaas Jans Jansma en Engeltje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.6). Jan is overleden op 08-11-1933 in Grootegast, 75 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1882 in Grootegast met Antje Veenstra, 19 jaar oud. Antje is geboren op 26-09-1862 in Niekerk, dochter van Jelke Veenstra en Auktje van der Zwaag. Antje is overleden op 12-03-1928 in Groningen, 65 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Klaas Jansma, geboren op 31-01-1883 in Oldekerk. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.1.1.
2 Jelke Jansma, geboren op 14-04-1885 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.1.2.
3 Engeltje Jansma, geboren op 16-08-1888 in Grootegast. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.1.3.
4 Roelf Jansma [1.4.5.4.3.8.6.1.4], geboren op 18-05-1890 in Grootegast. Roelf is overleden op 18-03-1891 in Grootegast, 10 maanden oud.
1.4.5.4.3.8.6.1.1 Klaas Jansma is geboren op 31-01-1883 in Oldekerk, zoon van Jan Jansma (zie 1.4.5.4.3.8.6.1) en Antje Veenstra. Klaas is overleden op 24-12-1939 in Bellingwolde, 56 jaar oud. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1907 in Norg met Geesje Nijboer, 27 jaar oud. Geesje is geboren op 17-05-1879 in Norg, dochter van Geert Nijboer en Lammegien Brouwer. Geesje is overleden op 18-07-1964 in Wolvega, 85 jaar oud.
1.4.5.4.3.8.6.1.2 Jelke Jansma is geboren op 14-04-1885 in Grootegast, zoon van Jan Jansma (zie 1.4.5.4.3.8.6.1) en Antje Veenstra. Jelke is overleden op 16-04-1956 in Grootegast, 71 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Jelke trouwde, 26 jaar oud, op 27-05-1911 in Grootegast met Jantje Alserda, 26 jaar oud. Zie 1.4.5.4.1.4.4.8.2 voor persoonsgegevens van Jantje.
1.4.5.4.3.8.6.1.3 Engeltje Jansma is geboren op 16-08-1888 in Grootegast, dochter van Jan Jansma (zie 1.4.5.4.3.8.6.1) en Antje Veenstra. Engeltje is overleden op 21-05-1962 in Grootegast, 73 jaar oud. Engeltje trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1910 in Grootegast met Dirk Eeuwema, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 09-02-1886 in Grootegast, zoon van Wieger Eeuwema en Dirkje Pepernoot. Dirk is overleden op 20-05-1948 in Grootegast, 62 jaar oud.
1.4.5.4.3.8.6.2 Grietje Jansma is geboren op 05-12-1859 in Grootegast, dochter van Klaas Jans Jansma en Engeltje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.6). Grietje is overleden op 27-10-1944 in Groningen, 84 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1885 in Leek met kornelis van der Net, 25 of 26 jaar oud. kornelis is geboren in 1859 in Lettelbert, zoon van Joeke van der Net en Grietje Noordhof.
Beroep:
arbeider
1.4.5.4.3.8.6.3 Aukje Jansma is geboren op 14-05-1862 in Opende, dochter van Klaas Jans Jansma en Engeltje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.6). Aukje is overleden op 20-03-1892 in Grootegast, 29 jaar oud. Aukje trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1888 in Grootegast met Pieter Lodewegen, 27 of 28 jaar oud. Pieter is geboren in 1860 in Doezum, zoon van Jan Lodewegen en Hendrikje Johannes Veenstra. Pieter is overleden op 23-08-1950 in Hoogkerk, 89 of 90 jaar oud. Pieter trouwde later op 16-05-1896 in Achtkarspelen met Korneliske Dijkstra (geb. 1865).
1.4.5.4.3.8.6.4 Sipke Jansma is geboren op 25-02-1865 in Opende, zoon van Klaas Jans Jansma en Engeltje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.6). Sipke is overleden op 04-02-1952 in Groningen, 86 jaar oud.
Beroep:
daglooner
Sipke trouwde, 26 jaar oud, op 16-11-1891 in Grootegast met Eltje Slotema, 25 jaar oud. Eltje is geboren op 18-12-1865 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Slotema en Roelfke van der Leij. Eltje is overleden op 02-02-1939 in Nuis, 73 jaar oud.
Kinderen van Sipke en Eltje:
1 Roelfke Jansma, geboren op 06-09-1892 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.4.1.
2 Engeltje Jansma, geboren op 01-12-1894 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.4.2.
3 Klasina Jansma, geboren op 16-10-1898 in Opende. Volgt 1.4.5.4.3.8.6.4.3.
1.4.5.4.3.8.6.4.1 Roelfke Jansma is geboren op 06-09-1892 in Opende, dochter van Sipke Jansma (zie 1.4.5.4.3.8.6.4) en Eltje Slotema. Roelfke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-02-1917 in Grootegast met Anne Doornbosch, 24 jaar oud. Anne is geboren op 30-08-1892 in Zevenhuizen, zoon van Bouke Doornbosch en Imke Proem.
Beroep:
timmerman
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1925 in Grootegast met Berend Oldenburger, 40 jaar oud. Zie 1.4.5.4.3.2.3.5.1 voor persoonsgegevens van Berend.
1.4.5.4.3.8.6.4.2 Engeltje Jansma is geboren op 01-12-1894 in Opende, dochter van Sipke Jansma (zie 1.4.5.4.3.8.6.4) en Eltje Slotema. Engeltje trouwde, 24 jaar oud, op 05-04-1919 in Grootegast met Sipke Mertens, 23 jaar oud. Sipke is geboren op 21-01-1896 in Nuis, zoon van Hendrik Mertens en Reina Ausma.
Beroep:
koopman
1.4.5.4.3.8.6.4.3 Klasina Jansma is geboren op 16-10-1898 in Opende, dochter van Sipke Jansma (zie 1.4.5.4.3.8.6.4) en Eltje Slotema. Klasina trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1921 in Grootegast met Matheus Haan, 26 jaar oud. Matheus is geboren op 26-02-1895 in Grootegast, zoon van Fokke Haan en Eempje Hofman.
Beroep:
landbouwer
1.4.5.4.3.8.6.5 Libbe Jansma is geboren op 16-10-1869 in Opende, zoon van Klaas Jans Jansma en Engeltje de Vries (zie 1.4.5.4.3.8.6). Libbe is overleden op 28-07-1903 in Grootegast, 33 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Libbe trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1896 in Grootegast met Jeltje de Vries, 18 jaar oud. Jeltje is geboren op 31-05-1877 in Opende, dochter van Jan Pieters de Vries en Willemke Sienema. Jeltje is overleden op 14-02-1943 in Noordhorn, 65 jaar oud. Jeltje trouwde later op 20-07-1905 in Zuidhorn met Arent Brilstra (1867-1936).
1.4.5.4.4 Itje Jacobs is geboren op 18-09-1746 in Marum/Noordwijk, dochter van Jacobus Weits (zie 1.4.5.4) en Ykje Berends. Itje is overleden op 22-04-1777 in Marum, 30 jaar oud. Itje trouwde met Sybe Geerts. Sybe trouwde later op 11-05-1777 in Marum met Grietje Jacobs.
1.4.5.5 Johannes Weits is geboren in 1704 in Marum, zoon van Pieters Weits en Ytien Lolles van Alserda (zie 1.4.5). Johannes is overleden op 19-02-1732 in Surhuisterveen, 27 of 28 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 17-12-1724 in Opende met Sytske Johannes, 22 jaar oud. Sytske is geboren op 09-07-1702 in Oenkerk, dochter van Johannes Wilts en Jantien Jurjens Jelsma. Sytske is overleden in 1726 in Opende, 22 of 23 jaar oud.
(2) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 23-06-1726 in Surhuisterveen met Jetske Durks, 24 jaar oud. Jetske is geboren op 20-12-1701 in Surhuisterveen, dochter van Durk Hendriks en Grietie Lykles. Jetske is weduwe van Eetse Jans.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 23-03-2022 14:28:21