Nieuws

Archief Workum, Hindeloopen en Stavoren naar

Streekarchief Noord-oost Fryslân.

Het archief van de stad Workum, maar ook die van de steden Hindeloopen, Stavoren en de voormalige grietenij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde liggen sinds maart in het Streekarchief Noordoost Fryslân te Dokkum. De verhuizing van het archief van Nijefurd is begin maart afgerond en de eerste bezoekers zijn er ook al geweest. Het archief staat thans bedrijfsklaar opgesteld. De afspraak is, dat u zelf contact op kunt nemen met de mensen van het streekarchief in Dokkum. Dit zijn de heren Tjeerd Jongsma en Jaques Boersma. De openingstijden zijn meestal van half tien tot vijf uur (zie onder). Het streekarchief is ook ’s avonds open, maar dan kunnen er geen stukken worden opgevraagd. De archivaris van de gemeente Súdwest- Fryslân, de heer Hessel Jaasma, zou het wel op prijsstellen wanneer hij van het archiefbezoek op de hoogte wordt gehouden, bijvoorbeeld door een kopietje naar hem te sturen wanneer u naar Dokkum gaat. Het bezoekadres van het Streekarchief Noordoost Fryslân: Brokmui 62, 9101 EZ Dokkum Postadres:Postbus 369, 9100 AJ Dokkum Telefoon:0519 -22 28 53 email: streekarchief@dongeradeel.nl Cc-tje naar: h.jaasma@sudwestfryslan.nl Of telefonisch contact met H. Jaasma 0515—489 489 www.hicnof.nl De openingstijden zijn: Maandag 13.30-17.00 17.00-20.30 * Dinsdag 09.30-17.00 17.00-20.30 * Woensdag 09.30-17.00 17.00-18.00 * Donderdag 09.30-17.00 17.00-18.00 * Vrijdag 09.30-17.00 17.00-20.30* Zaterdag 10.00-15.00 * * gedurende deze uren is de studiezaal van het streekarchief toegankelijk, maar er worden dan geen originele archiefstukken uit het depot gehaald. Er kan dan wel gebruik gemaakt worden van de in de studiezaal aanwezige inventarissen, toegangen op bevolkings-registers, microfiches Burgerlijke Stand en Nedergerechten en de Collectie Genealogiën uit de bibliotheek. (bron: Nieuwsbrief Warkums Erfskip)

Website Wie was Wie vernieuwd.

Het vernieuwde WieWasWie.nl is sinds vandaag als bètaversie online. Met deze nieuwe website maakt WieWasWie het stamboomonderzoekers eenvoudiger online onderzoek te doen naar hun familie-geschiedenis. De interesse voor familiegeschiedenis is groot. In 2016 bezochten maar liefst 3,9 miljoen onderzoekers WieWasWie! In samenwerking met ruim twintig (archief)-nstellingen groeide de database van WieWasWie de afgelopen jarenuit tot ruim 125 miljoen persoonsvermeldingen in ruim 46 miljoen akten. En de website blijft doorgroeien: er komen meer collecties online beschikbaar en steeds meer archieven ontsluiten delen van hun collecties via WieWasWie. Met het nieuwe WieWasWie.nl hoopt het CBG geïnteresseerden in familie-geschiedenis nog beter te kunnen bedienen. Nieuwe website: Er is gekozen om de bètaversie en de oude website een aantal weken naast elkaar te laten draaien, zodat gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe opzet. Het vernieuwde WieWasWie maakt het online zoeken door ruim 46 miljoen aktes en 125 miljoen persoonsvermeldingen eenvoudiger. Zo worden de details van een persoonsakte nu getoond in hetzelfde scherm als de zoekresultaten, het is dus niet meer nodig hiervoor een nieuwe pagina te openen om de inhoud van een akte te bekijken. Bovendien kunnen meerdere akten tegelijk onder elkaar worden geopend, wat het vergelijken eenvoudiger maakt. Verder is het nieuwe WieWasWie geschikt gemaakt voor gebruik met smartphones en tablets. Zo kan iedereen waar en wanneer die wil aan zijn stamboom werken. (Bron: CBG)

Nieuwe website CBG.

De vernieuwde website van het CBG|Centrum voor familie-geschiedenis is per 1 september 2016 online. Deze nieuwe website zal voor vele stamboomonderzoekers een welkome vernieuwing zijn. Het onderzoek naar voorouders wordt gemakkelijker door de centrale zoekingang die in één keer archiefbronnen, stam-boom gegevens, familienamen en familiewapens doorzoekt. Daarnaast biedt de site veel achtergrondinformatie en hulp bij onderzoek voor zowel de beginner als de gevorderde onderzoeker. Kliik hier voor de website van CBG. (Bron: CBG)
Genealogie familie de Grijs-Alserda.

Website Stichting Groene graf.nl.

Het groene graf: dat is een scheldnaam voor één van de mooiste plaatsen in het Eemland: Baarn. Groen, omdat er ten zuiden van Baarn prachtige bossen liggen en ten noorden van Baarn uitgestrekte polders. Graf, omdat het vanouds een plaats is waar de rijke Amsterdammers heentrokken om te rentenieren en hun laatste levensdagen te slijten. Na de aanleg van de spoorweg van Amsterdam richting Amersfoort en later door naar Zutphen lieten de welgestelde Amsterdammers in Baarn hun zomerhuizen bouwen. 's Winters werken in Amsterdam en 's zomers vertoeven in het mooie Baarn. De spoorlijn maakte dat mogelijk. Vaak gingen deze Amsterdammers in de laatste periode van hun leven definitief in Baarn wonen en vonden zo ook hun laatste rustplaats in Baarn.Daarom groene graf. Voor meer info ga naar: http://groenegraf.nl.